Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Kętrzynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła w Kętrzynie

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: 1999
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: ...Wymagane...
Patron: Jan Paweł II


Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła w Kętrzynie – ...

Historia

1999 rok – uchwałą Rady Miasta Kętrzyn z dnia 12 IV powołano dyrektora szkoły Jerzego Pruszyńskiego i powierzono mu czynności związane z zorganizowaniem Gimnazjum.

2. Rozpoczęcie pierwszego roku pracy nowej szkoły ( 1999/2000)

3. Początek współpracy i wymiany młodzieży – Złote Hory, Herten z Erich Klausner Schule

4. Udział w ogólnopolskim telewizyjnym EURO – QUIZIE „ Unia Europejska bez tajemnic”

5. Od roku szk. 2000/2001 w szkole działają klasy tematyczne skupiające uczniów o zainteresowaniach kierunkowych – humanistycznych, matematycznych, informatycznych, biologicznych, sportowych

6. 2003 r. Gimnazjum otrzymało tytuł „Szkoła z klasą” ( zasięg ogólnokrajowy)

7. 13 X 2005 r. szkole nadano imię Jana Pawła II

8. Gimnazjum przygotowuje imprezy kulturalne dla mieszkańców Kętrzyna.

Udało nam się zorganizować:

Koncert poświęcony twórczości Edwarda Stachury - gość specjalny Marek Gałązka,

Koncert pamięci Jacka Kaczmarskiego "Dla Was to chwila, dla mnie całe życie",

Koncert poświęcony twórczości Jana Kaczmarka "Bilans musi wyjść na zero" - gość specjalny Kabaret "Elita",

Koncert poświęcony twórczości Bułata Okudżawy "Zwołam wiernych przyjaciół i serce przed nimi otworzę" - gość specjalny Roman Kołakowski,

Koncert „Zgryzoty ojców naszych, czyli piosenki z charakterem”. Program tworzyły piosenki Jacka Zwoźniaka, Rudiego Schuberta, Krzysztofa Daukszewicza, Zenona Laskowika - gość specjalny Jan Pietrzak,

Koncert "Na dwa serca" czyli ballady nostalgiczne w polewie szantowej - gość specjalny: Dominika Żukowska i Andrzej Korycki,

Koncert "Smaki i smaczki polskie" - gość specjalny Krzysztof Daukszewicz.


9. Młodzież uczestniczy w ciekawych formach spędzania wolnego czasu – m. in. wyjeżdżała na wycieczki do Francji, Włoch, na Majorkę czy w polskie Tatry.

10. W szkole odbywają się zajęcia z wielu dziedzin wiedzy i różnych dyscyplin sportowych. Młodzież osiąga znaczące sukcesy w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych.


Cele i zadania

...

Kadra pedagogiczna

...

Osiągnięcia

...

Absolwenci

...

Ciekawostki

...

Bibliografia


...