Gimnazjum nr 2 w Lidzbarku Warmińskim: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
[wersja nieprzejrzana][wersja nieprzejrzana]
Linia 14: Linia 14:
 
<br/>
 
<br/>
 
== Cele i zadania ==
 
== Cele i zadania ==
...
+
"Do celów i zadań szkoły jako placówki publicznej należy:
 +
* rozbudzanie miłości do Ojczyzny,
 +
* kształtowanie właściwych postaw wobec dziedzictwa kulturowego kraju i regionu jako integralnego elementu kultury Europy i świata,
 +
* rozwijanie poczucia odpowiedzialności za swoje słowa i czyny,
 +
* Przygotowanie do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości    i wolności,
 +
* Realizowanie prawa każdego obywatela do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki,
 +
* Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny,
 +
* Dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychologicznych uczniów, a także możliwości korzystania z opieki psychologicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej,
 +
* Roztaczanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi,
 +
* Utrzymywanie prozdrowotnych warunków życia i pracy ucznia  i nauczyciela w szkole, upowszechnianie wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska.
 +
* Umożliwianie  zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnej do dalszej nauki  w szkołach ponadgimnazjalnych , dążenie do wszechstronnego rozwoju osobowości  ucznia, wyrabianie jego  zdolności myślenia,  analizowania, interpretowania faktów oraz tworzenia zintegrowanego obrazu rzeczywistości, a także do wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu codziennym.
 +
* Sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz  możliwości szkoły.  
 +
* Organizowanie przeglądów, pokazów, konkursów celem zaprezentowania osiągnięć  wszystkich uczniów.
 +
* Umożliwianie rozwijania zainteresowań  uczniów poprzez organizowanie różnych  form zajęć pozalekcyjnych, olimpiad  i konkursów - w miarę posiadanych środków  w  budżecie.
 +
* Kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków  szkoły i wieku ucznia  poprzez:..."(Statut Gimnazjum nr 2, 2013).
 +
 
 
<br/>
 
<br/>
 
== Kadra pedagogiczna ==
 
== Kadra pedagogiczna ==
Linia 44: Linia 59:
 
<br/>
 
<br/>
 
== Ciekawostki ==
 
== Ciekawostki ==
...
+
Uczniowie gimnazjum nr 2 redagują gazetkę szkolną "Donosiciel".
 
<br/>
 
<br/>
 
== Bibliografia ==
 
== Bibliografia ==

Wersja z 17:31, 22 paź 2014

Gimnazjum nr 2 w Lidzbarku Warmińskim

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: 1999
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: ul. Polna 36, 11-100 Lidzbark Warmiński


Gimnazjum nr 2 w Lidzbarku Warmińskim – Placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem Gimnazjum jest Czesław Sienkiewicz.

Historia

...

Cele i zadania

"Do celów i zadań szkoły jako placówki publicznej należy:

 • rozbudzanie miłości do Ojczyzny,
 • kształtowanie właściwych postaw wobec dziedzictwa kulturowego kraju i regionu jako integralnego elementu kultury Europy i świata,
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za swoje słowa i czyny,
 • Przygotowanie do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności,
 • Realizowanie prawa każdego obywatela do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki,
 • Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny,
 • Dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychologicznych uczniów, a także możliwości korzystania z opieki psychologicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej,
 • Roztaczanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi,
 • Utrzymywanie prozdrowotnych warunków życia i pracy ucznia i nauczyciela w szkole, upowszechnianie wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska.
 • Umożliwianie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnej do dalszej nauki w szkołach ponadgimnazjalnych , dążenie do wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia, wyrabianie jego zdolności myślenia, analizowania, interpretowania faktów oraz tworzenia zintegrowanego obrazu rzeczywistości, a także do wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu codziennym.
 • Sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.
 • Organizowanie przeglądów, pokazów, konkursów celem zaprezentowania osiągnięć wszystkich uczniów.
 • Umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie różnych form zajęć pozalekcyjnych, olimpiad i konkursów - w miarę posiadanych środków w budżecie.
 • Kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku ucznia poprzez:..."(Statut Gimnazjum nr 2, 2013).


Kadra pedagogiczna

 • biologia - Grażyna Kowalska, Maria Pakulska-Rubacka
 • chemia - Ewa Kubiak
 • fizyka - Barbara Morawska,
 • geografia - Janina Borkowska
 • historia - Lucyna Królikowska
 • informatyka - Anna Konwicka
 • j. angielski - Monika Jagiełło-Jankowska, Wioletta Rymkiewicz, Maciej Lipczyński, Małgorzata Stępkowska-Fanfara
 • j. polski - Małgorzata Jachura, Iwona Podolecka-Flont, Anna Rutkowska
 • j. niemiecki - Anna Chorużyk, Maciej Lipczyński
 • j. rosyjski - Wioletta Rymkiewicz
 • matematyka - Teresa Joanna Lipczyńska, Anna Dudek-Tkaczuk, Beata Dzwończak
 • muzyka - Ewa Masłowska
 • pedagog -Anna Gess
 • plastyka - Ewa Zajączkowska
 • religia -Iwona Moniuszko
 • technika - Ewa Masłowska
 • wos. - Wiesław Nowosielski
 • wych. fizyczne - Czesław Sienkiewicz, Krzysztof Jaszczyk, Dorota Myśliwiec, Karol Szczebiot, Monika Żbikowska
 • zajęcia techniczne


Osiągnięcia

...

Absolwenci

...

Ciekawostki

Uczniowie gimnazjum nr 2 redagują gazetkę szkolną "Donosiciel".

Bibliografia


Gm[22.10.2014]