Gimnazjum nr 5 w Elblągu

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Gimnazjum nr 5 w Elblągu

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: 1999
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: ul. Agrykola 6, 82-300 Elbląg


Gimnazjum nr 5 w Elblągu – Placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem Gimnazjum jest mgr Małgorzata Kawiecka.

Historia

Gimnazjum nr 5 w Elblągu mieści się w budynku, który powstał w 1929 roku na potrzeby Jahnschule, szkoły dla chłopców. Był to budynek o nowoczesnej formie zakończonej iglicą, do którego prowadziły schody, rozłożone na trzech tarasach. Szkoła od strony zachodniej otoczono była ogrodem botanicznym, którego niektóre rzadkie gatunki drzew przetrwały do naszych czasów. Szkoła posiadała także stadion z bieżnię i boisko ćwiczeniowe piłki nożnej. Od 1943 - 1945 roku w obiekcie funkcjonował szpital. Po wojnie w budynku utworzono Szkołę Podstawową Nr 3, do której uczęszczało 140 uczniów, a pracowało 4 nauczycieli. Pierwszym dyrektorem został Andrzej Sowa. W 1969 roku szkoła otrzymała imię Tadeusza Kościuszki. W 1976 roku nadano jej status szkoły sportowej i rozpoczęto budowę nowoczesnego kompleksu sportowego. W 1999 roku budynek stał się siedzibą dwóch szkół tzn. Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 3 i Gimnazjum Nr 5. Od 2004 roku w budynku mieści się tylko Gimnazjum Nr 5, które szukając swojej drogi czerpało z dorobku Jahnschule i SP 3 w zakresie działalności sportowej. Od wielu lat podejmowane są starania, aby Gimnazjum Nr 5 nosiło imię Polskich Olimpijczyków. Gimnazjum jest szkołą z klasami sportowymi.


Cele i zadania

"* Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przepisach wydanych na jej podstawie oraz niniejszym statucie ...

  • Gimnazjum realizuje własny program wychowawczy i program profilaktyki, uchwalony przez Rade Pedagogiczną po zasięgnięciu opinii Rady rodziców i Samorządu

Uczniowskiego..."(Statut Gimnazjum, 2010).


Kadra pedagogiczna

 • biologia - Małgorzata Świerczewska, Agnieszka Lovrencic
 • chemia - Małgorzata Świerczewska
 • edukacja dla bezpieczeństwa - Marta Radzikowska
 • fizyka - Andrzej Tazuszel
 • geografia - Małgorzata Kwidzyńska
 • historia - Katarzyna Lubiejewska
 • informatyka - Natalia Szawelska
 • j. angielski - Emilia Stróżowska, Paulina Janowska
 • j. polski - Halina Ciecierska, Karolina Zawistowska
 • j. niemiecki - Mirosława Dańczyszyn, Grażyna Hasić
 • matematyka - Joanna Maciejko, Bożena Mizerska
 • muzyka - Izabela Czeszejko-Sochacka
 • pedagog - Joanna Tomczak
 • plastyka - Izabela Czeszejko-Sochacka
 • religia - Krzysztof Brzozowski
 • wos.- Marta Radzikowska
 • wych. do życia w rodzinie - Marta Radzikowska
 • wych, fizyczne - Dorota Matus, Tamara Grucelska, Marianna Biskup, Jacek Licznerski, Ryszard Dalidowicz, Lech Strembski, Karol Przybyła
 • zajęcia artystyczne - Izabela Czeszejko-Sochacka
 • zajęcia techniczne - Andrzej Tazuszel


Osiągnięcia

Uczniowie Gimnazjum nr 5 zdobyli liczne nagrody i medale w rozgrywkach sportowych, a także brali udział w pozaszkolnych konkursach przedmiotowych. Gimnazjum organizuje imprezy międzyszkolnych dla uczniów z Elbląga i spoza miasta.

Ciekawostki

Gimnazjum otrzymało we wrześniu 2014 roku w Krakowie CERTYFIKAT " ZIELONEJ FLAGI".

Bibliografia


Gm[22.10.2014]