Gimnazjum w Dobrym

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Gimnazjum w Dobrym

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: ...Wymagane...
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: 14-407 Godkowo


Hasło_do_definicji – Gimnazjum w Dobrym. Placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem gimnazjum jest mgr Jadwiga Bogdaniuk.

Historia

Gimnazjum powstało na mocy uchwały podjętej przez Radę Gminy w Godkowie dnia 27 lutego 1999 roku.

   Przez pierwsze 3 lata siedzibę szkoły stanowił budynek Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Godkowie. Pierwszy rocznik, który po ukończeniu 6 klas szkoły podstawowej, rozpoczął naukę w 3 letnim gimnazjum, stanowiło 54 uczniów podzielonych na 2 oddziały klasowe.
    W 2002 roku uchwałą Rady Gminy jako siedzibę szkoły wyznaczono budynek Szkoły Podstawowej w Dobrym, w którym gimnazjaliści realizują naukę do dziś. Warto pamiętać, że pierwszy dzwonek w tej szkole zabrzmiał 16 listopada 1987 roku. Wtedy uczniowie rozpoczęli naukę w przestronnych, jasnych salach lekcyjnych. Zajęcia wychowania fizycznego odbywały się na korytarzu szkolnym. Dnia 10 marca 1988 roku do użytku została oddana dobrze wyposażona w sprzęt hala gimnastyczna. W chwili obecnej, w odpowiedzi na potrzeby uczniów i zmieniającej się rzeczywistości, szkoła dysponuje także nowoczesną salą informatyczną.
    Pierwszym dyrektorem Gimnazjum był Pan mgr inż. Adam Gródkowski, który sprawował swoją funkcję od 1 września 1999 roku do 31 sierpnia 2006 roku. Po nim, do dnia 31 sierpnia 2011 roku stanowisko dyrektora piastował Pan mgr Tadeusz Milewski. Od 1 września 2011 roku dyrektorem szkoły jest Pani mgr Jadwiga Bogdaniuk.
    W chwili obecnej gimnazjum liczy 4 oddziały. Zatrudnionych jest 11 nauczycieli. Dzięki usytuowaniu budynku w malowniczym otoczeniu przyrody i stosunkowo niewielkiej liczbie uczniów, szkoła nosi miano szkoły bezpiecznej, w której nie ma miejsca na anonimowość, a każdy uczeń ma szansę na podmiotowe traktowanie. Szkoła dba o zapewnienie uczniom alternatywy spędzania czasu wolnego. W szkole realizowany był 2-letni projekt unijny, którego celem było podniesienie jakości kształcenia i wychowania. Uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, wyjazdach do kina, teatru, na basen, a także w wycieczkach krajoznawczych, konkursach przedmiotowych i poza przedmiotowych.


Cele i zadania

Misją naszego Gimnazjum jest troska o wszechstronny rozwój ucznia przygotowujący go do życia w świecie, który ciągle się zmienia oraz kształtowanie osobowości młodego człowieka tak, aby był świadomy swoich możliwości, umiejętności, wiedzy i miejsca w społeczeństwie. Chcemy osiągnąć ten cel poprzez stworzenie systemu działań zmierzających do podniesienia jakości kształcenia i wychowania przy współudziale uczniów, rodziców i nauczycieli. Wartościami, którymi się kierujemy są: ■ patriotyzm ■ szacunek dla drugiego człowieka i otaczającego świata ■ każdy sukces ucznia
Kadra pedagogiczna

 • biologia - mgr inż. Anna Kurenda
 • chemia - mgr inż. Anna Kurenda
 • fizyka - mgr inż. Anna Kurenda
 • geografia - mgr Andrzej Sidor
 • informatyka - mgr Jadwiga Bogdaniuk, mgr Anna Więckowska
 • j. angielski - mgr Beata Dusza
 • j. polski- mgr Alina Basaj
 • j. rosyjski - mgr Alina Basaj
 • historia - mgr Andrzej Sidor
 • matematyka - mgr Adam Gródkowski
 • muzyka - mgr Anna Więckowska
 • plastyka -mgr Anna Więckowska
 • religia rzymsko-katolicka
 • technika -mgr Anna Więckowska
 • wos.mgr Andrzej Sidor
 • wdż - mgr Andrzej Sidor
 • wych. fizyczne - mgr Anna Kułakowicz
 • mgr Krystyna Semkiw
 • ks. Jan Hałuszka

koło informatyczne język polski, język rosyjski język angielski matematyka biologia, chemia, fizyka geografia, historia, WOS, WDŻ pedagog, biblioteka, informatyka, muzyka, technika, plastyka, zajęcia artystyczne wychowanie fizyczne religia rzymsko-katolicka - mgr Krystyna Semkiw religia grecko-katolicka - ks. Jan Hałuszka

Osiągnięcia

...

Absolwenci

...

Ciekawostki


Bibliografia


...