Gimnazjum w Jonkowie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
...Wymagane...

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: ...Wymagane...
Poziom szkoły: ...Wymagane...
Podtyp szkoły: ... Opcjonalne ...........
Profil: ... Opcjonalne ...........
Adres: ...Wymagane...
Patron: ...Opcjonalne...


Hasło_do_definicji – ...mgr Jolanta Kamińska

Historia

Gimnazjum w Jonkowie to szkoła, której celem jest uczyć młodzież myślenia twórczego oraz praktycznie stosować zdobytą wiedzę. Nasza szkoła kształtuje kulturę osobistą ucznia, poczucie tolerancji i odpowiedzialności. Tworzy życzliwą i bezpieczną atmosferę opartą na kulturze osobistej nauczycieli, uczniów i rodziców. Uczy wzajemnego szacunku i akceptacji, pomocy i współpracy. Pomaga w kształtowaniu osobowości poprzez rozbudzanie ciekawości świata, kształcenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów, odkrywanie w każdym dobra i cech indywidualnych. Uczy odpowiedzialności za słowa i czyny. Wspiera w przygotowaniu ucznia do uczestnictwa w przyszłym życiu rodzinnym, zawodowym i kulturalnym. Wychowuje w duchu patriotyzmu, tożsamości ze środowiskiem oraz poszanowania tradycji. W sposób szczególny dba o sprawność fizyczną swoich uczniów, wychowuje proekologicznie oraz kulturalnie, uwrażliwia na sztukę.

Głównym zadaniem szkoły jest rozwijanie samodzielności uczniów oraz przygotowanie do dorosłego życia w społeczeństwie współczesnej Europy. Świadectwem realizacji założonych celów są liczne uroczystości szkolne, projekty, działalność Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Wolontariatu, redagowanie „Gimzetki", w której każdy uczeń ma możliwość wypowiedzenia swoich opinii.

Wszyscy nauczyciele Gimnazjum w Jonkowie wychodzą naprzeciw potrzebom edukacyjnym, kulturalnym oraz społecznym uczniów. Nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, stosują nowoczesne metody nauczania. Starają się poznawać i zrozumieć potrzeby wszystkich uczniów.

Gimnazjum w Jonkowie działa wraz z rodzicami uczniów, których przedstawiciele wchodzą w skład Rady Rodziców. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej zaowocowała opieką nad wszystkimi uczniami, którzy potrzebują pomocy. Refundowane ciepłe posiłki, pomoc materialna, ale także dobre słowo - to wsparcie, na które każdy uczeń może zawsze liczyć.

Gimnazjum w Jonkowie to szkoła z klasą i tradycją. Nasze gimnazjum położone jest w malowniczej podolsztyńskiej miejscowości. Uczniowie dojeżdżają z okolicznych wsi, dlatego staramy się zintegrować wszystkich. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie, są otwarci na nowe wyzwania i chętni do działania. Chętnie uczestniczymy w dodatkowych zajęciach i projektach. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców oraz potrzebom współczesnego życia, wprowadzono w szkole naukę drugiego języka obcego (język niemiecki). Uczniowie naszego gimnazjum mieli możliwość integracji z młodzieżą europejską w ramach wymian polsko-niemieckich.

  Szkoła rozwija się z duchem XXI wieku, uczniowie mogą korzystać z pracowni komputerowej, pracowni językowej i centrum multimedialnego. W czasie codziennych zajęć lekcyjnych nasi wychowankowie zbobywają wiedzę, a ich harmonijny i wszechstronny rozwój zachodzi w ścisłym związku ze środowiskiem. Każdego roku nasza szkoła żegna się z absolwentami, którzy bez problemu dostają się do szkół średnich.


Cele i zadania

Nadrzędnym celem placówki jest wszechstronny rozwój ucznia. Swoje zainteresowania uczniowie mogą poszerzać na zajęciach pozalekcyjnych. Oferta zajęć jest bardzo szeroka, w zależności od zainteresowań uczniów.

Kadra pedagogiczna

 • biologia - Kabała Agnieszka
 • chemia - Kabała Agnieszka
 • edukacja dla bezpieczeństwa - Magiera Ada
 • fizyka - Żokowska Katarzyna
 • geografia - Kinach Małgorzata
 • historia - Syrwid Robert
 • informatyka - Roman-Dominik Ewa
 • j. angielski - Marciniak Monika, Wiktorska – Szydłowska Iwona
 • j. polski - Stolc Grażyna, Szymańska Iwona, Wilczewska Monika
 • j. niemiecki - Magiera Ada
 • matematyka - Czyszek Iwona, Roman-Dominik Ewa, Wasielewska Anna
 • muzyka - Kowalska Beata
 • pedagog - Śmiarowska Jolanta
 • plastyka - Kowalska Beata
 • religia - Boguszewski Cezary
 • wos. - Kinach Małgorzata
 • wych. do życia w rodzinie -Kinach Małgorzata
 • wych. fizyczne - Sender Józef, Wawrzyniak Mariusz
 • zajęcia artystyczne - Kowalska Beata
 • zajęcia techniczne - Żokowska Katarzyna


Osiągnięcia

Zajmujemy dobre miejsca w województwie w wynikach egzaminu gimnazjalnego, jesteśmy najbardziej usportowioną szkołą w gminie, odnosimy sukcesy w zawodach sportowych, konkursach przedmiotowych. Inne projekty, w których braliśmy udział: - ogólnopolskie: "Szkoła Marzeń", "Przyjazna szkoła"

- projekty profilaktyczne: "Trzymaj formę", "Tydzień z normą"

Obecnie uczestniczymy w projekcie "Za rękę z Einsteinem".

Absolwenci

...

Ciekawostki

...

Bibliografia


...