Gimnazjum w Jonkowie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Gimnazjum w Jonkowie

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: 1999
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: ...Wymagane...


Gimnazjum w Jonkowie – Placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem Gimnazjum jest mgr Jolanta Kamińska.

Historia

Gimnazjum w Jonkowie powstało w 1999 roku. Uczniowie dojeżdżają do szkoły z okolicznych wsi. Uczniowie mają do dyspozycji pracownię komputerową, pracownię językową oraz centrum multimedialne. Mogą również rozwijać swoje zainteresowania na różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych.

Cele i zadania

Nadrzędnym celem placówki jest wszechstronny rozwój ucznia. Celem jest również uczenie młodzieży myślenia twórczego oraz praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy. Szkoła kształtuje kulturę osobistą ucznia, poczucie tolerancji i odpowiedzialności, a także tworzy życzliwą i bezpieczną atmosferę opartą na kulturze osobistej nauczycieli, uczniów i rodziców. Uczy wzajemnego szacunku i akceptacji, pomocy i współpracy. Głównym zadaniem szkoły jest rozwijanie samodzielności uczniów oraz przygotowanie do dorosłego życia w społeczeństwie współczesnej Europy.


Kadra pedagogiczna

 • biologia - Kabała Agnieszka
 • chemia - Kabała Agnieszka
 • edukacja dla bezpieczeństwa - Magiera Ada
 • fizyka - Żokowska Katarzyna
 • geografia - Kinach Małgorzata
 • historia - Syrwid Robert
 • informatyka - Roman-Dominik Ewa
 • j. angielski - Marciniak Monika, Wiktorska – Szydłowska Iwona
 • j. polski - Stolc Grażyna, Szymańska Iwona, Wilczewska Monika
 • j. niemiecki - Magiera Ada
 • matematyka - Czyszek Iwona, Roman-Dominik Ewa, Wasielewska Anna
 • muzyka - Kowalska Beata
 • pedagog - Śmiarowska Jolanta
 • plastyka - Kowalska Beata
 • religia - Boguszewski Cezary
 • wos. - Kinach Małgorzata
 • wych. do życia w rodzinie -Kinach Małgorzata
 • wych. fizyczne - Sender Józef, Wawrzyniak Mariusz
 • zajęcia artystyczne - Kowalska Beata
 • zajęcia techniczne - Żokowska Katarzyna


Osiągnięcia

Zajmujemy dobre miejsca w województwie w wynikach egzaminu gimnazjalnego, jesteśmy najbardziej usportowioną szkołą w gminie, odnosimy sukcesy w zawodach sportowych, konkursach przedmiotowych. Inne projekty, w których braliśmy udział: - ogólnopolskie: "Szkoła Marzeń", "Przyjazna szkoła"

- projekty profilaktyczne: "Trzymaj formę", "Tydzień z normą"

Obecnie uczestniczymy w projekcie "Za rękę z Einsteinem".

Absolwenci

...

Ciekawostki

Uczniowie naszego gimnazjum mieli możliwość integracji z młodzieżą europejską w ramach wymian polsko-niemieckich. Świadectwem realizacji założonych celów są liczne uroczystości szkolne, projekty, działalność Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Wolontariatu, redagowanie „Gimzetki", w której każdy uczeń ma możliwość wypowiedzenia swoich opinii.

Bibliografia


Gm[22.10.2014]