Gimnazjum w Jonkowie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Gimnazjum w Jonkowie

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: 1999
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: Ul. Ks. Jana Hanowskiego 27, 11-042 Jonkowo


Gimnazjum w Jonkowie – Placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem Gimnazjum jest mgr Jolanta Kamińska.

Historia

Gimnazjum w Jonkowie powstało w 1999 roku. Uczniowie dojeżdżają do szkoły z okolicznych wsi. Uczniowie mają do dyspozycji pracownię komputerową, pracownię językową oraz centrum multimedialne. Mogą również rozwijać swoje zainteresowania na różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych.

Cele i zadania

"Nadrzędnym celem placówki jest wszechstronny rozwój ucznia. Celem jest również uczenie młodzieży myślenia twórczego oraz praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy. Szkoła kształtuje kulturę osobistą ucznia, poczucie tolerancji i odpowiedzialności, a także tworzy życzliwą i bezpieczną atmosferę opartą na kulturze osobistej nauczycieli, uczniów i rodziców. Uczy wzajemnego szacunku i akceptacji, pomocy i współpracy. Głównym zadaniem szkoły jest rozwijanie samodzielności uczniów oraz przygotowanie do dorosłego życia w społeczeństwie współczesnej Europy."


Kadra pedagogiczna

 • biologia - Kabała Agnieszka
 • chemia - Kabała Agnieszka
 • edukacja dla bezpieczeństwa - Magiera Ada
 • fizyka - Żokowska Katarzyna
 • geografia - Kinach Małgorzata
 • historia - Syrwid Robert
 • informatyka - Roman-Dominik Ewa
 • j. angielski - Marciniak Monika, Wiktorska – Szydłowska Iwona
 • j. polski - Stolc Grażyna, Szymańska Iwona, Wilczewska Monika
 • j. niemiecki - Magiera Ada
 • matematyka - Czyszek Iwona, Roman-Dominik Ewa, Wasielewska Anna
 • muzyka - Kowalska Beata
 • pedagog - Śmiarowska Jolanta
 • plastyka - Kowalska Beata
 • religia - Boguszewski Cezary
 • wos. - Kinach Małgorzata
 • wych. do życia w rodzinie -Kinach Małgorzata
 • wych. fizyczne - Sender Józef, Wawrzyniak Mariusz
 • zajęcia artystyczne - Kowalska Beata
 • zajęcia techniczne - Żokowska Katarzyna


Osiągnięcia

Gimnazjum w Jonkowie zajmuje istotne miejsca w województwie pod względem osiągniętych wyników z egzaminu gimnazjalnego. Jest najbardziej usportowioną szkołą w gminie. Uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.


Ciekawostki

Uczniowie Gimnazjum w Jonkowie biorą udział w wymianie polsko-niemieckiej. Uczestniczyli/uczestniczą w różnych projektach tj. projekty ogólnopolskie: "Szkoła Marzeń", "Przyjazna szkoła", projekty profilaktyczne: "Trzymaj formę", "Tydzień z normą" czy też projekcie "Za rękę z Einsteinem". Są również zaangażowani w redagowanie szkolnej gazetki „Gimzetki".

Bibliografia


Gm[22.10.2014]