Gimnazjum w Kalinowie: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
[wersja nieprzejrzana][wersja nieprzejrzana]
Linia 17: Linia 17:
 
<br/>
 
<br/>
 
== Cele i zadania ==
 
== Cele i zadania ==
...
+
"Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach
 +
wydanych na jej podstawie.  
 +
*  Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa...
 +
* Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.
 +
* Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie stosownie do posiadanych warunków i wieku uczniów...
 +
* Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości gimnazjum.
 +
* Umożliwia uczniom wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny.
 +
* Kształtuje poczucie odpowiedzialności i miłości ojczyzny ....
 +
* Kształtuje poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego ...
 +
* Udziela uczniom porad psychologicznych i pedagogicznych poprzez wychowawców klas, pedagoga szkolnego oraz współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
 +
* Umożliwia realizację indywidualnych programów nauczania uczniom bardzo zdolnym oraz uczniom wymagającym szczególnej troski.
 +
* Umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów (koła przedmiotowe i zainteresowań).
 +
* Umożliwia pogłębianie wiedzy religijnej w ramach lekcji religii (zgodnie z życzeniami rodziców wyrażonymi w formie pisemnych oświadczeń), zwalnianie z zajęć w czasie rekolekcji."(Statut Gimnazjum, 2011).  
 
<br/>
 
<br/>
 
== Kadra pedagogiczna ==
 
== Kadra pedagogiczna ==
...
+
* biologia
 +
 
 
<br/>
 
<br/>
 
== Osiągnięcia ==
 
== Osiągnięcia ==

Wersja z 22:55, 22 paź 2014

Gimnazjum w Kalinowie

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: 1999
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: ul. Szkolna 2, 19-314 Kalinowo
Patron: ...Opcjonalne...


Gimnazjum w Kalinowie – Placówka oświatowa w województwie warminsko-mazurskim. Dyrektorem Gimnazjum jest Zdzisław Kobierecki.

Historia

Gimnazjum w Kalinowie powstało w 1999 roku, w budynku Szkoły Podstawowej. Do nowego budynku Gimnazjum przeniosło się w 2003 roku. Funkcję dyrektora sprawował i sprawuje mgr Zdzisław Kobierecki. Na początku w Gimnazjum uczyło 10 nauczycieli w czterech równoległych oddziałach, obecnie uczy 18 nauczycieli w trzech równoległych oddziałach. 1 września 2013 r. w szkole rozpoczęło naukę 172 uczniów w dziewięciu oddziałach. Motto Szkoły: „Pracuj nad sobą, doskonal swoją samoświadomość, korzystaj ze swoich doświadczeń – a na pewno osiągniesz sukces.”

Cele i zadania

"Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

 • Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa...
 • Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.
 • Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie stosownie do posiadanych warunków i wieku uczniów...
 • Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości gimnazjum.
 • Umożliwia uczniom wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny.
 • Kształtuje poczucie odpowiedzialności i miłości ojczyzny ....
 • Kształtuje poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego ...
 • Udziela uczniom porad psychologicznych i pedagogicznych poprzez wychowawców klas, pedagoga szkolnego oraz współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
 • Umożliwia realizację indywidualnych programów nauczania uczniom bardzo zdolnym oraz uczniom wymagającym szczególnej troski.
 • Umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów (koła przedmiotowe i zainteresowań).
 • Umożliwia pogłębianie wiedzy religijnej w ramach lekcji religii (zgodnie z życzeniami rodziców wyrażonymi w formie pisemnych oświadczeń), zwalnianie z zajęć w czasie rekolekcji."(Statut Gimnazjum, 2011).


Kadra pedagogiczna

 • biologia


Osiągnięcia

...

Absolwenci

W roku szkolnym 2001/2002 opuściło mury szkolne pierwszych 86 absolwentów , w roku 2004/2005- 82, w roku 2005/2006 – 79, a w roku 2006/2007 – 76, w roku 2007/2008 – 70, 2008/2009 – 70, 2009/2010 – 69, 2010/2011 – 52, 2011/2012 – 60, 2012/2013 – 63.

Ciekawostki

...

Bibliografia


Gm[22.10.2014]