Gimnazjum w Kalinowie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wersja z dnia 16:05, 4 mar 2015 autorstwa MartaF (dyskusja | edycje) (Bibliografia)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacja, szukaj
Gimnazjum w Kalinowie

Data założenia: 1999 r.
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: ul. Szkolna 2, 19-314 Kalinowo

Gimnazjum w Kalinowie – placówka oświatowa w województwie warminsko-mazurskim, działająca w Kalinowie. Dyrektorem Gimnazjum jest Zdzisław Kobierecki.

Historia

Gimnazjum w Kalinowie powstało w 1999 roku, w budynku Szkoły Podstawowej. Do nowego budynku Gimnazjum przeniosło się w 2003 roku. Funkcję dyrektora sprawował i sprawuje mgr Zdzisław Kobierecki. Na początku w Gimnazjum uczyło 10 nauczycieli w czterech równoległych oddziałach, obecnie uczy 18 nauczycieli w trzech równoległych oddziałach. 1 września 2013 r. w szkole rozpoczęło naukę 172 uczniów w dziewięciu oddziałach. Motto Szkoły: "Pracuj nad sobą, doskonal swoją samoświadomość, korzystaj ze swoich doświadczeń – a na pewno osiągniesz sukces".

Cele i zadania

W Statucie Gimnazjum czytamy: "Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie:

 • Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa.
 • Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.
 • Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie stosownie do posiadanych warunków i wieku uczniów.
 • Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości gimnazjum.
 • Umożliwia uczniom wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny.
 • Kształtuje poczucie odpowiedzialności i miłości ojczyzny .
 • Kształtuje poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego .
 • Udziela uczniom porad psychologicznych i pedagogicznych poprzez wychowawców klas, pedagoga szkolnego oraz współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
 • Umożliwia realizację indywidualnych programów nauczania uczniom bardzo zdolnym oraz uczniom wymagającym szczególnej troski.
 • Umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów (koła przedmiotowe i zainteresowań).
 • Umożliwia pogłębianie wiedzy religijnej w ramach lekcji religii (zgodnie z życzeniami rodziców wyrażonymi w formie pisemnych oświadczeń), zwalnianie z zajęć w czasie rekolekcji" (Statut Gimnazjum, 2011).

Kadra pedagogiczna

 • biologia - mgr inż. Halina Kobierecka
 • chemia - Zdzisław Kobierecki, mgr inż. Halina Kobierecka
 • fizyka - mgr Magdalena Skorska- Sierotko
 • geografia - mgr Ewa Wiszenko – Bednarowicz
 • historia - mgr Ewa Krysztofik
 • informatyka - mgr Jadwiga Marcinowska
 • j. angielski - mgr Krystyna Podgórska, mgr Joanna Tołwińska – Milanowska
 • j. polski - mgr Anna Denert, mgr Elżbieta Kunicka, mgr Bożena Mieloch, mgr Bogumiła Kraśko
 • j. rosyjski - mgr Elżbieta Kunicka, mgr Krystyna Podgórska
 • matematyka - mgr Ewa Eberhardt, mgr Edyta Mikołajczyk, mgr Jadwiga Marcinowska, mgr Magdalena Skorska- Sierotko
 • muzyka - mgr Ewa Eberhardt
 • pedagog - Izabela Truszyńska
 • plastyka - mgr Bożena Jankowska – Kasprzyk
 • religia - mgr Bożena Jankowska – Kasprzyk
 • WOS - mgr Bożena Mieloch
 • wychowanie fizyczne - mgr Beata Kotarska, mgr Leszek Kotarski
 • zajęcia artystyczne - mgr Ewa Eberhardt, mgr Bożena Jankowska – Kasprzyk
 • zajęcia techniczne - mgr Ewa Wiszenko – Bednarowicz

Osiągnięcia

Uczniowie Gimnazjum w Kalinowie osiągają wysokie wyniki w nauce, w działalności artystycznej i sportowej.

Absolwenci

W roku szkolnym 2001/2002 opuściło mury szkolne pierwszych 86 absolwentów, w roku 2004/2005 – 82, w roku 2005/2006 – 79, a w roku 2006/2007 – 76, w roku 2007/2008 – 70, 2008/2009 – 70, 2009/2010 – 69, 2010/2011 – 52, 2011/2012 – 60, 2012/2013 – 63.

Ciekawostki

Gimnazjum w Kalinowie uczestniczy w projekcie "Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Gimnazjum w Kalinowie uczestniczyło w obchodach 75 rocznicy utworzenia struktur Polskiego Państwa Podziemnego pod hasłem "My z niego wszyscy…".

Bibliografia

Gimnazjum w Kalinowie[22.10.2014]