Gimnazjum w Pieckach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Gimnazjum w Pieckach

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: 1999
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: ul. Zwycięstwa 23, 11-710 Piecki


Gimnazjum w Pieckach – Placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem Gimnazjum jest mgr Jadwiga Pietrzykowska.

Historia

Gimnazjum w Pieckach powstało w 1999 roku. Naukę rozpoczęło 151 uczniów, pod opieką 22 nauczycieli. Pierwszym dyrektorem została Barbara Dutczak


      - październik – Gimnazjum w Pieckach otrzymuje tytuł „Szkoła z klasą”

2004 – maj – pierwsza w historii placówki Zielona Szkoła – grupa czterdzieściorga gimnazjalistów bierze udział w zajęciach w Czarnym Dunajcu

      - czerwiec – z okazji pięciolecia istnienia gimnazjum odbywa się Święto Naszej Szkoły

2005 – czerwiec – szkoła zdobywa certyfikat w programie Centrum Edukacji Nauczycielskiej „Lego, Cogito, Ago”

      wrzesień – uczniowie Gimnazjum w Pieckach organizują punkt kibicowania podczas Maratonu Warszawskiego

2006 – czerwiec – ośmioro nauczycieli z naszej szkoły zdobywa tytuł „Nauczyciela z klasą”

2007 – czerwiec – na emeryturę odchodzą nauczycielki: Regina Grochowska, Elżbieta Scecewicz, Hanna Żebrowska oraz dotychczasowa dyrektor – Barbara Dutczak

      - wrzesień – uczniów wita nowa pani dyrektor Jadwiga Pietrzykowska oraz wicedyrektor Tomasz Żbikowski
      - październik – uczestnicy akcji „Trzymaj formę” otrzymują I miejsce w województwie warmińsko-mazurskim
      - listopad – Gimnazjum w Pieckach bierze udział w akcji „Róbmy razem, zróbmy więcej”

2008 – kwiecień – spektakl „Zastanów się” na przeglądzie teatrów „Złota kaczka” w Barczewie zajmuje I miejsce

Cele i zadania

"1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także uwzględniające program wychowawczy gimnazjum i program profilaktyki dostosowany do potrzeb ucznia i środowiska, o których mowa w odrębnych przepisach. 2. W szczególności gimnazjum: 1) umożliwia zdobycie wiedzy ogólnej, zgodnie z aktualnym stanem nauki, na wysokim na poziomie merytorycznym określonym w dokumentacji programowej szkoły; 2) zapewnia uczniom bogaty, autorski program wychowawczy i stwarza środowisko wychowawcze sprzyjające rozwojowi własnych zainteresowań; 3) z należytą troską dba o rozwój umysłowy, moralno - emocjonalny i fizyczny uczniów ... 4) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia; 5) kształci w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazuje wiedzę o społeczeństwie, problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata, kulturze i środowisku naturalnym; 6) kształtuje i rozwija wśród uczniów cechy osobowości: przedsiębiorczość, kreatywność, samodzielność, a także umiejętności samokształcenia i doskonalenia się, skutecznego komunikowania się oraz nawiązywania kontaktów interpersonalnych; 7) dostosowuje kierunki i treści kształcenia do wymagań egzaminacyjnych; 8) upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród uczniów oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska; 9) umożliwia rozwijanie szczególnych zainteresowań uczniów w zakresie wybranych przedmiotów nauczania; 10) tworzy warunki umożliwiające nauczanie uczniom niepełnosprawnym; 11) zapewnia pomoc w nauce uczniom słabszym."'(Statut Gimnazjum, 2012)

Kadra pedagogiczna

 • biologia - Kuliś Paulina, Sypniewska Ewa
 • chemia - Fritza Anna
 • fizyka - Świąć Katarzyna
 • edukacja dla bezpieczeństwa - Olszewski Marian
 • geografia - Kułak Marek
 • historia - Żbikowski Tomasz, Olszewski Marian
 • informatyka - Koziatek Lidia, Kułak Marek
 • j. angielski - Grzeszczyk Ewa
 • j. polski - Dąbkowska Monika, Mazur Monika, Sadłowska Dorota, Turek Lucyna
 • j. niemiecki - Badaczewska Renata, Stręt Adriana
 • matematyka - Pietrzykowska Jadwiga, Bazarewicza Hanna, Koziatek Lidia, Machnowski Krzysztof
 • muzyka - Mohr Katarzyna
 • plastyka - Bazarewicza Hanna
 • religia - Radomska Barbara, Sypniewska Ewa
 • wos. - Stręt Adriana, Sypniewska Ewa
 • wych. do życia w rodzinie -Jodko Ewa, Sypniewska Ewa
 • wych. fizyczne - Cieśniewska Aneta, Olszewski Marian, Romankiewicz Wisława
 • zajęcia artystyczne - Bazarewicza Hanna, Romankiewicz Wisława, Turek Lucyna, Mohr Katarzyna
 • zajęcia techniczne - Koziatek Lidia


Osiągnięcia

2012 – czerwiec – przedstawiciele naszej szkoły zajmują I miejsce w III Turnieju Miast Historycznych Warmii i Mazur w Rynie. Gimnazjum w Pieckach otrzymuje tytuł „Szkoła z klasą” Uczniowie Gimnazjum osiągają znaczące wyniki w w dydaktyce i sporcie (np. zwycięstwo W Mistrzostwach Powiatu w halowej piłce nożnej)


Absolwenci

...

Ciekawostki

...

Bibliografia


Gm[23.10.2014]