Gimnazjum w Purdzie: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
[wersja nieprzejrzana][wersja nieprzejrzana]
(Cele i zadania)
Linia 10: Linia 10:
 
''' Gimnazjum w Purdzie ''' – placówka oświatowa w województwie [[województwo warmińsko-mazurskie|warmińsko-mazurskim]], działająca w [[Purda|Purdzie]].<br/><br/>
 
''' Gimnazjum w Purdzie ''' – placówka oświatowa w województwie [[województwo warmińsko-mazurskie|warmińsko-mazurskim]], działająca w [[Purda|Purdzie]].<br/><br/>
 
== Cele i zadania ==
 
== Cele i zadania ==
"Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. /Dz. U. z 2004 r., nr 256 poz. 2572 ze zm. ze zm./ oraz w przepisach wykonawczych wydawanych na jej podstawie, a w szczególności:
+
Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia września 1991 r. oraz w przepisach wykonawczych wydawanych na jej podstawie. W szczególności Szkoła:
1) Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum i podjęcia kolejnego etapu kształcenia.
+
* "Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum i podjęcia kolejnego etapu kształcenia.
2) Umożliwia absolwentom dokonywanie świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia ...
+
* Umożliwia absolwentom dokonywanie świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia.
2) Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków Gimnazjum i wieku ucznia ...
+
* Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków Gimnazjum i wieku ucznia.
3) Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb ...
+
* Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb.[...]]
4) Opiekę nad uczniami przebywającymi w Gimnazjum sprawują:podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych – nauczyciele prowa­dzący zajęcia,
+
* Gimnazjum rozwija u uczniów poczucie odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego.
podczas przerw – nauczyciele pełniący dyżury według harmono­gramu i regulaminu dyżurów,
+
* Gimnazjum kształci i wychowuje w duchu tolerancji, humanizmu, demokracji, sprawiedliwości, patriotyzmu.
5) Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Gimnazjum, w tym w czasie wycieczek, rajdów, biwaków itp. organizowanych przez Gimnazjum sprawują nauczyciele zgodnie z obowiązującymi przepisami.
+
* Gimnazjum organizuje współdziałanie z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.
6) Gimnazjum rozwija u uczniów poczucie odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego.
+
* Organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych, zainteresowań, w celu wyrównania szans i wspierania możliwości rozwojowych dzieci i młodzieży.
7) Gimnazjum kształci i wychowuje w duchu tolerancji, humanizmu, demokracji, sprawiedliwości, patriotyzmu.
+
* Udziela uczniom (którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych i losowych jest ona potrzebna) opieki i pomocy materialnej w miarę uzyskiwanych środków finansowych"(Statut Gimnazjum, 2012).
8) Gimnazjum organizuje współdziałanie z poradniami psychologiczno pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom....  
+
 
10) Organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych, zainteresowań, w celu wyrównania szans i wspierania możliwości rozwojowych dzieci i młodzieży ...  
+
11) Udziela uczniom (którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych i losowych jest ona potrzebna ) opieki i pomocy materialnej w miarę uzyskiwanych środków finansowych ... "(Statut Gimnazjum, 2012).
+
<br/>
+
 
== Kadra pedagogiczna ==
 
== Kadra pedagogiczna ==
 
*Baranowski Dariusz
 
*Baranowski Dariusz

Wersja z 23:44, 4 mar 2015

Gimnazjum w Purdzie

Data założenia: 1999 r.
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: Purda 23, 11-030 Purda

Gimnazjum w Purdzie – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, działająca w Purdzie.

Cele i zadania

Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia września 1991 r. oraz w przepisach wykonawczych wydawanych na jej podstawie. W szczególności Szkoła:

 • "Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum i podjęcia kolejnego etapu kształcenia.
 • Umożliwia absolwentom dokonywanie świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia.
 • Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków Gimnazjum i wieku ucznia.
 • Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb.[...]]
 • Gimnazjum rozwija u uczniów poczucie odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego.
 • Gimnazjum kształci i wychowuje w duchu tolerancji, humanizmu, demokracji, sprawiedliwości, patriotyzmu.
 • Gimnazjum organizuje współdziałanie z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.
 • Organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych, zainteresowań, w celu wyrównania szans i wspierania możliwości rozwojowych dzieci i młodzieży.
 • Udziela uczniom (którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych i losowych jest ona potrzebna) opieki i pomocy materialnej w miarę uzyskiwanych środków finansowych"(Statut Gimnazjum, 2012).

Kadra pedagogiczna

 • Baranowski Dariusz
 • Bobrowiecka Ewa
 • Ciesielska Krystyna
 • Czarnecka Anna
 • Furmaniak Grażyna
 • Gadomska Ewa
 • Ordon Agnieszka
 • Ordon Cezary
 • Pacholuk Dorota
 • Tomaszewska Maria
 • Walewander Dorota
 • Westfeld Agnieszka
 • Witkowska Wiesława
 • Witkowski Piotr
 • Wysocka-Pianowska Katarzyna

Osiągnięcia

Uczniowie Gimnazjum w Purdzie osiągają dobre wyniki w dydaktyce, działalności artystycznej i sportowej.

Ciekawostki

Uczniowie Gimnazjum w Purdzie redagują gazetkę szkolną.

Bibliografia


Gm[23.10.2014]