Gimnazjum w Purdzie: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
[wersja nieprzejrzana][wersja zweryfikowana]
 
(Nie pokazano 8 wersji utworzonych przez jednego użytkownika)
Linia 1: Linia 1:
 
{{Szkolnictwo infobox  
 
{{Szkolnictwo infobox  
 
|Nazwa_instytucji =  Gimnazjum w Purdzie
 
|Nazwa_instytucji =  Gimnazjum w Purdzie
|Grafika          = Koala.jpg (nazwa zdjęcia)... opcja
+
|Grafika          =  
|Opis_grafiki    =  ...Wymagane...
+
|Opis_grafiki    =   
|Data_założenia  =  1999
+
|Data_założenia  =  1999 r.
 
|Poziom_szkoły    =  ponadpodstawowy
 
|Poziom_szkoły    =  ponadpodstawowy
 
|Podtyp_szkoły    =  gimnazjum
 
|Podtyp_szkoły    =  gimnazjum
 
|Adres            =  Purda 23, 11-030 Purda
 
|Adres            =  Purda 23, 11-030 Purda
 
}}
 
}}
 +
''' Gimnazjum w Purdzie ''' – placówka oświatowa w województwie [[województwo warmińsko-mazurskie|warmińsko-mazurskim]], działająca w [[Purda|Purdzie]]. Obecnym dyrektorem Gimnazjum jest [[Cezary Tomaszewski]].<br/><br/>
 +
== Cele i zadania ==
 +
Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia września 1991 r. oraz w przepisach wykonawczych wydawanych na jej podstawie. W szczególności Gimnazjum zgodnie ze Statutem:
 +
* "Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum i podjęcia kolejnego etapu kształcenia.
 +
* Umożliwia absolwentom dokonywanie świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia.
 +
* Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków Gimnazjum i wieku ucznia.
 +
* Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb.[...]
 +
* Gimnazjum rozwija u uczniów poczucie odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego.
 +
* Gimnazjum kształci i wychowuje w duchu tolerancji, humanizmu, demokracji, sprawiedliwości, patriotyzmu.
 +
* Gimnazjum organizuje współdziałanie z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.
 +
* Organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych, zainteresowań, w celu wyrównania szans i wspierania możliwości rozwojowych dzieci i młodzieży.
 +
* Udziela uczniom (którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych i losowych jest ona potrzebna) opieki i pomocy materialnej w miarę uzyskiwanych środków finansowych" (Statut Gimnazjum, 2012).
  
''' Gimnazjum w Purdzie ''' – Placówka oświatowa w województwie [[warmińsko-mazurskie|warmińsko-mazurskim]].<br/>
 
 
== Cele i zadania ==
 
"Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. /Dz. U. z 2004 r., nr 256 poz. 2572 ze zm. ze zm./ oraz w przepisach wykonawczych wydawanych na jej podstawie, a w szczególności:
 
1) Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum i podjęcia kolejnego etapu kształcenia.
 
2) Umożliwia absolwentom dokonywanie świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia ...
 
2) Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków Gimnazjum i wieku ucznia ...
 
3) Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb ...
 
4) Opiekę nad uczniami przebywającymi w Gimnazjum sprawują:podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych – nauczyciele prowa­dzący zajęcia,
 
podczas przerw – nauczyciele pełniący dyżury według harmono­gramu i regulaminu dyżurów,
 
5) Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Gimnazjum, w tym w czasie wycieczek, rajdów, biwaków itp. organizowanych przez Gimnazjum sprawują nauczyciele zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
6) Gimnazjum rozwija u uczniów poczucie odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego.
 
7) Gimnazjum kształci i wychowuje w duchu tolerancji, humanizmu, demokracji, sprawiedliwości, patriotyzmu.
 
8) Gimnazjum organizuje współdziałanie z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom....
 
10) Organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb  rozwojowych, zainteresowań, w celu wyrównania szans i wspierania możliwości rozwojowych dzieci i młodzieży ...
 
11) Udziela uczniom (którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych i losowych jest ona potrzebna ) opieki i pomocy materialnej w miarę uzyskiwanych środków finansowych ... "(Statut Gimnazjum, 2012).
 
<br/>
 
 
== Kadra pedagogiczna ==
 
== Kadra pedagogiczna ==
Baranowski Dariusz, Bobrowiecka Ewa, Ciesielska Krystyna, Czarnecka Anna, Furmaniak Grażyna, Gadomska Ewa, Ordon Agnieszka, Ordon Cezary, Pacholuk Dorota, Tomaszewska Maria, Walewander Dorota, Westfeld Agnieszka, Witkowska Wiesława, Witkowski Piotr, Wysocka-Pianowska Katarzyna
+
*Baranowski Dariusz
<br/>
+
*Bobrowiecka Ewa
 +
*Ciesielska Krystyna
 +
*Czarnecka Anna
 +
*Furmaniak Grażyna
 +
*Gadomska Ewa
 +
*Ordon Agnieszka
 +
*Ordon Cezary
 +
*Pacholuk Dorota
 +
*Tomaszewska Maria
 +
*Walewander Dorota
 +
*Westfeld Agnieszka
 +
*Witkowska Wiesława
 +
*Witkowski Piotr
 +
*Wysocka-Pianowska Katarzyna
 
== Osiągnięcia ==
 
== Osiągnięcia ==
Uczniowie Gimnazjum w Purdzie osiągają dobre wyniki w dydaktyce, działalności artystycznej i sportowej.
+
Uczniowie Gimnazjum w Purdzie osiągają dobre wyniki w nauce, działalności artystycznej i sportowej.
 
<br/>
 
<br/>
 
 
== Ciekawostki ==
 
== Ciekawostki ==
 
Uczniowie Gimnazjum w Purdzie redagują gazetkę szkolną.
 
Uczniowie Gimnazjum w Purdzie redagują gazetkę szkolną.
 
<br/>
 
<br/>
 
== Bibliografia ==
 
== Bibliografia ==
<br/>
+
[http://s538957437.domenaklienta.pl/20140525/ Gimnazjum w Purdzie][23.10.2014]
[http://s538957437.domenaklienta.pl/20140525/ Gm][23.10.2014]
+
 
<br/>
 
<br/>
  
[[Kategoria: Szkolnictwo]][[Kategoria: Gimnazjum]]<br />
+
[[Kategoria: Szkolnictwo]][[Kategoria: Gimnazja]] [[Kategoria: Purda (gmina wiejska)]] [[Kategoria: Powiat olsztyński]]<br />

Aktualna wersja na dzień 23:49, 4 mar 2015

Gimnazjum w Purdzie

Data założenia: 1999 r.
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: Purda 23, 11-030 Purda

Gimnazjum w Purdzie – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, działająca w Purdzie. Obecnym dyrektorem Gimnazjum jest Cezary Tomaszewski.

Cele i zadania

Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia września 1991 r. oraz w przepisach wykonawczych wydawanych na jej podstawie. W szczególności Gimnazjum zgodnie ze Statutem:

 • "Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum i podjęcia kolejnego etapu kształcenia.
 • Umożliwia absolwentom dokonywanie świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia.
 • Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków Gimnazjum i wieku ucznia.
 • Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb.[...]
 • Gimnazjum rozwija u uczniów poczucie odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego.
 • Gimnazjum kształci i wychowuje w duchu tolerancji, humanizmu, demokracji, sprawiedliwości, patriotyzmu.
 • Gimnazjum organizuje współdziałanie z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.
 • Organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych, zainteresowań, w celu wyrównania szans i wspierania możliwości rozwojowych dzieci i młodzieży.
 • Udziela uczniom (którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych i losowych jest ona potrzebna) opieki i pomocy materialnej w miarę uzyskiwanych środków finansowych" (Statut Gimnazjum, 2012).

Kadra pedagogiczna

 • Baranowski Dariusz
 • Bobrowiecka Ewa
 • Ciesielska Krystyna
 • Czarnecka Anna
 • Furmaniak Grażyna
 • Gadomska Ewa
 • Ordon Agnieszka
 • Ordon Cezary
 • Pacholuk Dorota
 • Tomaszewska Maria
 • Walewander Dorota
 • Westfeld Agnieszka
 • Witkowska Wiesława
 • Witkowski Piotr
 • Wysocka-Pianowska Katarzyna

Osiągnięcia

Uczniowie Gimnazjum w Purdzie osiągają dobre wyniki w nauce, działalności artystycznej i sportowej.

Ciekawostki

Uczniowie Gimnazjum w Purdzie redagują gazetkę szkolną.

Bibliografia

Gimnazjum w Purdzie[23.10.2014]