Gimnazjum w Purdzie: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
[wersja nieprzejrzana][wersja nieprzejrzana]
(Utworzono nową stronę "{{Szkolnictwo infobox |Nazwa_instytucji = ...Wymagane... |Grafika = Koala.jpg (nazwa zdjęcia)... opcja |Opis_grafiki = ...Wymagane... |Data_założenia...")
 
Linia 1: Linia 1:
 
{{Szkolnictwo infobox  
 
{{Szkolnictwo infobox  
|Nazwa_instytucji =  ...Wymagane...
+
|Nazwa_instytucji =  Gimnazjum w Purdzie
 
|Grafika          =  Koala.jpg (nazwa zdjęcia)... opcja
 
|Grafika          =  Koala.jpg (nazwa zdjęcia)... opcja
 
|Opis_grafiki    =  ...Wymagane...
 
|Opis_grafiki    =  ...Wymagane...
|Data_założenia  =  ...Wymagane...
+
|Data_założenia  =  1999
|Poziom_szkoły    =  ...Wymagane...
+
|Poziom_szkoły    =  ponadpodstawowy
|Podtyp_szkoły    =  ... Opcjonalne  ...........
+
|Podtyp_szkoły    =  gimnazjum
|Profil          =  ... Opcjonalne  ...........
+
|Adres            =  Purda 23, 11-030 Purda
|Adres            =  ...Wymagane...
+
|Patron          =  ...Opcjonalne...
+
 
}}
 
}}
  
''' Hasło_do_definicji ''' – ...<br/>
+
''' Gimnazjum w Purdzie ''' – Placówka oświatowa w województwie [[warmińsko-mazurskie|warmińsko-mazurskim]].<br/>
== Historia ==
+
 
...
+
<br/>
+
 
== Cele i zadania ==
 
== Cele i zadania ==
...
+
"Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. /Dz. U. z 2004 r., nr 256 poz. 2572 ze zm. ze zm./ oraz w przepisach wykonawczych wydawanych na jej podstawie, a w szczególności:
 +
1) Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum i podjęcia kolejnego etapu kształcenia.
 +
2) Umożliwia absolwentom dokonywanie świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia ...
 +
2) Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków Gimnazjum i wieku ucznia ...
 +
3) Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb ...
 +
4) Opiekę nad uczniami przebywającymi w Gimnazjum sprawują:podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych – nauczyciele prowa­dzący zajęcia,
 +
podczas przerw – nauczyciele pełniący dyżury według harmono­gramu i regulaminu dyżurów,
 +
5) Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Gimnazjum, w tym w czasie wycieczek, rajdów, biwaków itp. organizowanych przez Gimnazjum sprawują nauczyciele zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 +
6) Gimnazjum rozwija u uczniów poczucie odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego.
 +
7) Gimnazjum kształci i wychowuje w duchu tolerancji, humanizmu, demokracji, sprawiedliwości, patriotyzmu.
 +
8) Gimnazjum organizuje współdziałanie z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom....
 +
10) Organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb  rozwojowych, zainteresowań, w celu wyrównania szans i wspierania możliwości rozwojowych dzieci i młodzieży ...
 +
11) Udziela uczniom (którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych i losowych jest ona potrzebna ) opieki i pomocy materialnej w miarę uzyskiwanych środków finansowych ... "(Statut Gimnazjum, 2012).
 
<br/>
 
<br/>
 
== Kadra pedagogiczna ==
 
== Kadra pedagogiczna ==
...
+
Baranowski Dariusz, Bobrowiecka Ewa, Ciesielska Krystyna, Czarnecka Anna, Furmaniak Grażyna, Gadomska Ewa, Ordon Agnieszka, Ordon Cezary, Pacholuk Dorota, Tomaszewska Maria, Walewander Dorota, Westfeld Agnieszka, Witkowska Wiesława, Witkowski Piotr, Wysocka-Pianowska Katarzyna
 
<br/>
 
<br/>
 
== Osiągnięcia ==
 
== Osiągnięcia ==
...
+
Uczniowie Gimnazjum w Purdzie osiągają dobre wyniki w dydaktyce, działalności artystycznej i sportowej.
<br/>
+
== Absolwenci ==
+
...
+
 
<br/>
 
<br/>
 +
 
== Ciekawostki ==
 
== Ciekawostki ==
...
+
Uczniowie Gimnazjum w Purdzie redagują gazetkę szkolną.
 
<br/>
 
<br/>
 
== Bibliografia ==
 
== Bibliografia ==
 
<br/>
 
<br/>
...
+
[http://s538957437.domenaklienta.pl/20140525/ Gm][23.10.2014]
 
<br/>
 
<br/>
  
[[Kategoria: Szkolnictwo]]<br />
+
[[Kategoria: Szkolnictwo]][[Kategoria: Gimnazjum]]<br />

Wersja z 12:50, 23 paź 2014

Gimnazjum w Purdzie

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: 1999
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: Purda 23, 11-030 Purda


Gimnazjum w Purdzie – Placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim.

Cele i zadania

"Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. /Dz. U. z 2004 r., nr 256 poz. 2572 ze zm. ze zm./ oraz w przepisach wykonawczych wydawanych na jej podstawie, a w szczególności: 1) Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum i podjęcia kolejnego etapu kształcenia. 2) Umożliwia absolwentom dokonywanie świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia ... 2) Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków Gimnazjum i wieku ucznia ... 3) Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb ... 4) Opiekę nad uczniami przebywającymi w Gimnazjum sprawują:podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych – nauczyciele prowa­dzący zajęcia, podczas przerw – nauczyciele pełniący dyżury według harmono­gramu i regulaminu dyżurów, 5) Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Gimnazjum, w tym w czasie wycieczek, rajdów, biwaków itp. organizowanych przez Gimnazjum sprawują nauczyciele zgodnie z obowiązującymi przepisami. 6) Gimnazjum rozwija u uczniów poczucie odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego. 7) Gimnazjum kształci i wychowuje w duchu tolerancji, humanizmu, demokracji, sprawiedliwości, patriotyzmu. 8) Gimnazjum organizuje współdziałanie z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.... 10) Organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych, zainteresowań, w celu wyrównania szans i wspierania możliwości rozwojowych dzieci i młodzieży ... 11) Udziela uczniom (którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych i losowych jest ona potrzebna ) opieki i pomocy materialnej w miarę uzyskiwanych środków finansowych ... "(Statut Gimnazjum, 2012).

Kadra pedagogiczna

Baranowski Dariusz, Bobrowiecka Ewa, Ciesielska Krystyna, Czarnecka Anna, Furmaniak Grażyna, Gadomska Ewa, Ordon Agnieszka, Ordon Cezary, Pacholuk Dorota, Tomaszewska Maria, Walewander Dorota, Westfeld Agnieszka, Witkowska Wiesława, Witkowski Piotr, Wysocka-Pianowska Katarzyna

Osiągnięcia

Uczniowie Gimnazjum w Purdzie osiągają dobre wyniki w dydaktyce, działalności artystycznej i sportowej.

Ciekawostki

Uczniowie Gimnazjum w Purdzie redagują gazetkę szkolną.

Bibliografia


Gm[23.10.2014]