Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Szczytnie: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
[wersja nieprzejrzana][wersja nieprzejrzana]
Linia 25: Linia 25:
 
<br/>
 
<br/>
 
== Cele i zadania ==
 
== Cele i zadania ==
  Celem gimnazjum jest zaspokajanie potrzeb uczniów w zakresie ich intelektualnego, emocjonalnego, moralno – społecznego, estetycznego, politechnicznego i fizycznego  
+
  "Celem gimnazjum jest zaspokajanie potrzeb uczniów w zakresie ich intelektualnego, emocjonalnego, moralno – społecznego, estetycznego, politechnicznego i fizycznego  
 
rozwoju. W celu zaspokojenia potrzeb uczniów gimnazjum:
 
rozwoju. W celu zaspokojenia potrzeb uczniów gimnazjum:
Celem gimnazjum jest zaspokajanie potrzeb uczniów w zakresie ich intelektualnego,  
+
* zapewnia wszystkim jednolite wykształcenie, stanowiące podbudowę do dalszej edukacji profilowanej i zawodowej;
emocjonalnego, moralno – społecznego, estetycznego, politechnicznego i fizycznego
+
* wyposaża w wiedzę o człowieku i o społeczeństwie, o problemach społeczno-ekonomicznych współczesnego świata i kraju, o kulturze, środowisku przyrodniczym i ochronie środowiska, technice i pracy;
rozwoju. W celu zaspokojenia potrzeb uczniów gimnazjum:
+
* wyrabia umiejętności rozumnego wykorzystania wiedzy w życiu codziennym i celowego spożytkowania zainteresowań, i uzdolnień w kierowaniu własnym rozwojem oraz wyborze dalszej drogi kształcenia;
wyrabia umiejętności rozumnego wykorzystania wiedzy w życiu codziennym i  
+
* przygotowuje do wypełniania obowiązków świadomych obywateli, którzy swoją postawą i twórczym wysiłkiem pomnażać będą dorobek swojej Ojczyzny oraz wpływać na polepszenie bytu;
celowego spożytkowania zainteresowań, i uzdolnień w kierowaniu własnym rozwojem  
+
* umożliwia pogłębianie wiedzy i umiejętności uczniów w wybranych dziedzinach, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień;
oraz wyborze dalszej drogi kształcenia;
+
* umożliwia współpracę w tym zakresie z Samorządem Uczniowskim i innymi organizacjami działającymi w gimnazjum i środowisku".(Statut Gimnazjum
4) przygotowuje do wypełniania obowiązków świadomych obywateli, którzy swoją  
+
postawą i twórczym wysiłkiem pomnażać będą dorobek swojej Ojczyzny oraz wpływać  
+
na polepszenie bytu;
+
umożliwia pogłębianie wiedzy i umiejętności uczniów w wybranych dziedzinach,  
+
rozwijanie zainteresowań i uzdolnień;
+
6) umożliwia współpracę w tym zakresie z Samorządem Uczniowskim i innymi  
+
organizacjami działającymi w gimnazjum i środowisku.
+
 
<br/>
 
<br/>
 
== Kadra pedagogiczna ==
 
== Kadra pedagogiczna ==

Wersja z 00:42, 29 paź 2014

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Szczytnie

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: 1999
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: ul. Lanca 1, 12-100 Szczytno
Patron: Polscy Olimpijczycy


Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Szczytnie – Placówka oświatowa w województwie wamińsko-mazurskim. Dyrektorem Gimnazjum jest ...

Historia

Gimnazjum nr 2 powstało w 1999 roku. Uczęszcza do niego młodzież ze Szczytna i okolicznych miejscowości gminy.

  Rada Miejska uchwałą z dnia 26 listopada 2006 r. nadała szkole imię „Polskich Olimpijczyków” i od tego czasu pełna nazwa placówki brzmi: „Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Szczytnie”. Uroczyste nadanie imienia szkole nastąpiło razem z uroczystym otwarciem hali widowiskowo - sportowej w dniu 14 listopada 2005 r.
  Hala sportowa, jakkolwiek administrowana jest przez MOS w Szczytnie, służy głównie młodzieży naszego gimnazjum. W niej odbywają się zajęcia wychowania fizycznego, zawody sportowe, zajęcia pozalekcyjne. Mała sala gimnastyczna pełni aktualnie rolę auli, ale ze względu na dużą liczbę grup ćwiczeniowych od czasu do czasu odbywają się w niej lekcje wychowania fizycznego.
  W szkole działa Samorząd Uczniowski. Uczniowie mogą w ten sposób realizować swoje projekty, tworzyć historię i tradycję szkoły. Najnowszym pomysłem SU, z powodzeniem realizowanym już trzeci rok jest pasowanie na ucznia. Pasowania dokonuje dyrektor szkoły w asyście najstarszych członków Samorządu Uczniowskiego, którzy dodatkowo sprawdzają poziom wiedzy pierwszoklasistów.
  Ponadto w szkole można realizować swoje zainteresowania, biorąc udział w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych (wykaz zajęć na naszej stronie internetowej), organizowane są liczne imprezy kulturalne, wycieczki, koncerty, biwaki, a także konkursy i zawody sportowe. Biblioteka została wyposażona w Centrum Informacji Multimedialnej, gdzie można w komfortowych warunkach, poszukać w Internecie potrzebnych informacji.
  Szkoła wyposażona jest we ws


Cele i zadania

"Celem gimnazjum jest zaspokajanie potrzeb uczniów w zakresie ich intelektualnego, emocjonalnego, moralno – społecznego, estetycznego, politechnicznego i fizycznego 

rozwoju. W celu zaspokojenia potrzeb uczniów gimnazjum:

 • zapewnia wszystkim jednolite wykształcenie, stanowiące podbudowę do dalszej edukacji profilowanej i zawodowej;
 • wyposaża w wiedzę o człowieku i o społeczeństwie, o problemach społeczno-ekonomicznych współczesnego świata i kraju, o kulturze, środowisku przyrodniczym i ochronie środowiska, technice i pracy;
 • wyrabia umiejętności rozumnego wykorzystania wiedzy w życiu codziennym i celowego spożytkowania zainteresowań, i uzdolnień w kierowaniu własnym rozwojem oraz wyborze dalszej drogi kształcenia;
 • przygotowuje do wypełniania obowiązków świadomych obywateli, którzy swoją postawą i twórczym wysiłkiem pomnażać będą dorobek swojej Ojczyzny oraz wpływać na polepszenie bytu;
 • umożliwia pogłębianie wiedzy i umiejętności uczniów w wybranych dziedzinach, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień;
 • umożliwia współpracę w tym zakresie z Samorządem Uczniowskim i innymi organizacjami działającymi w gimnazjum i środowisku".(Statut Gimnazjum


Kadra pedagogiczna

...

Osiągnięcia

...

Absolwenci

...

Ciekawostki

...

Bibliografia


Gm[28.10.2014]