Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Szczytnie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Szczytnie

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: 1999
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: ul. Lanca 1, 12-100 Szczytno
Patron: Polscy Olimpijczycy


Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Szczytnie – Placówka oświatowa w województwie wamińsko-mazurskim. Dyrektorem Gimnazjum jest Małgorzata Afanasjew.

Historia

Gimnazjum nr 2 powstało w 1999 roku. Uczęszcza do niego młodzież ze Szczytna i okolicznych miejscowości gminy. W 2005 roku Gimnazjum otrzymało imię „Polskich Olimpijczyków” i od tego czasu pełna nazwa placówki brzmi: „Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Szczytnie”.


Cele i zadania

"Celem gimnazjum jest zaspokajanie potrzeb uczniów w zakresie ich intelektualnego, emocjonalnego, moralno – społecznego, estetycznego, politechnicznego i fizycznego 

rozwoju. W celu zaspokojenia potrzeb uczniów gimnazjum:

 • zapewnia wszystkim jednolite wykształcenie, stanowiące podbudowę do dalszej edukacji profilowanej i zawodowej;
 • wyposaża w wiedzę o człowieku i o społeczeństwie, o problemach społeczno-ekonomicznych współczesnego świata i kraju, o kulturze, środowisku przyrodniczym i ochronie środowiska, technice i pracy;
 • wyrabia umiejętności rozumnego wykorzystania wiedzy w życiu codziennym i celowego spożytkowania zainteresowań, i uzdolnień w kierowaniu własnym rozwojem oraz wyborze dalszej drogi kształcenia;
 • przygotowuje do wypełniania obowiązków świadomych obywateli, którzy swoją postawą i twórczym wysiłkiem pomnażać będą dorobek swojej Ojczyzny oraz wpływać na polepszenie bytu;
 • umożliwia pogłębianie wiedzy i umiejętności uczniów w wybranych dziedzinach, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień;
 • umożliwia współpracę w tym zakresie z Samorządem Uczniowskim i innymi organizacjami działającymi w gimnazjum i środowisku".(Statut Gimnazjum, 2012)


Kadra pedagogiczna

 • biologia
 • chemia - Adamska Antonina, Kubiaczyk Julita
 • etyka - Jankowska Urszula
 • fizyka
 • geografia - Jankowska Urszula
 • historia - Kubiaczyk Jarosław
 • informatyka - Borowy Beata, Chełchowska Iwona, Kot Artur
 • j. angielski - Cieślak Iwona, Dąbrowska Joanna
 • j. polski - Dąbkowska Anna
 • j. niemiecki - Kempa Joanna
 • matematyka - Folga-Grzybowska Beata
 • muzyka
 • plastyka - Borowy Beata
 • religia - Kordowska Agnieszka
 • technika - Borowy Beata
 • wos. - Kubiaczyk Jarosław
 • wych. do życia w rodzinie - Kubiaczyk Jarosław
 • wych. fizyczne - Chełchowska Iwona, Gnatkowska Wanda, Kotula Dorota


Osiągnięcia

...

Absolwenci

...

Ciekawostki

...

Bibliografia


Gm[28.10.2014]