Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Szczytnie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Szczytnie

Data założenia: 1999 r.
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: ul. Lanca 1, 12-100 Szczytno
Patron: Polscy Olimpijczycy


Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Szczytnie – placówka oświatowa w województwie wamińsko-mazurskim, działająca w Szczytnie. Dyrektorem Gimnazjum jest Małgorzata Afanasjew.

Historia

Gimnazjum nr 2 w Szczytnie powstało w 1999 roku. Uczęszcza do niego młodzież ze Szczytna i okolicznych miejscowości gminy. W 2005 roku Gimnazjum otrzymało imię Polskich Olimpijczyków.

Cele i zadania

W Statucie Szkoły czytamy: "Celem gimnazjum jest zaspokojenie potrzeb uczniów w zakresie ich intelektualnego, emocjonalnego, moralno-społecznego, estetycznego, politechnicznego i fizycznego rozwoju. W celu zaspokojenia potrzeb uczniów gimnazjum:

 • zapewnia wszystkim jednolite wykształcenie, stanowiące podbudowę do dalszej edukacji profilowanej i zawodowej;
 • wyposaża w wiedzę o człowieku i o społeczeństwie, o problemach społeczno-ekonomicznych współczesnego świata i kraju, o kulturze, środowisku przyrodniczym i ochronie środowiska, technice i pracy;
 • wyrabia umiejętności rozumnego wykorzystania wiedzy w życiu codziennym i celowego spożytkowania zainteresowań, i uzdolnień w kierowaniu własnym rozwojem oraz wyborze dalszej drogi kształcenia;
 • przygotowuje do wypełniania obowiązków świadomych obywateli, którzy swoją postawą i twórczym wysiłkiem pomnażać będą dorobek swojej Ojczyzny oraz wpływać na polepszenie bytu;
 • umożliwia pogłębianie wiedzy i umiejętności uczniów w wybranych dziedzinach, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień;
 • umożliwia współpracę w tym zakresie z Samorządem Uczniowskim i innymi organizacjami działającymi w gimnazjum i środowisku" (Statut Gimnazjum, 2012).

Kadra pedagogiczna

 • biologia – Smolińska Małgorzata
 • chemia – Adamska Antonina, Kubiaczyk Julita
 • edukacja dla bezpieczeństwa – Nartonowicz Jadwiga
 • etyka – Jankowska Urszula
 • fizyka – Rostkowska Ewa
 • geografia – Jankowska Urszula
 • historia – Kubiaczyk Jarosław, Nartonowicz Jadwiga
 • informatyka – Borowy Beata, Chełchowska Iwona, Kot Artur
 • j. angielski – Cieślak Iwona, Dąbrowska Joanna, Lisewska-Homoncik Anna
 • j. polski – Dąbkowska Anna, Pietrzyk Grzegorz, Terlik Elżbieta
 • j. niemiecki – Kempa Joanna, Siejbik Karolina, Welenc-Łoniewska Monika
 • matematyka – Folga-Grzybowska Beata, Rostkowska Ewa, Wawrzyńska Elżbieta, Zubik Barbara, Żuchowska Katarzyna
 • nauczyciel wspomagający – Sawicka Dominika
 • plastyka – Borowy Beata
 • religia – Kordowska Agnieszka, Zalewska Marzena
 • technika – Borowy Beata
 • WOS – Kubiaczyk Jarosław, Nartonowicz Jadwiga
 • wychowanie do życia w rodzinie – Kubiaczyk Jarosław, Nartonowicz Jadwiga
 • wychowanie fizyczne – Chełchowska Iwona, Gnatkowska Wanda, Kotula Dorota, Studniak Ewa, Studniak Mariusz

Osiągnięcia

Uczniowie Gimnazjum osiągają znaczące wyniki w dydaktyce, działalności artystycznej i sportowej.

Ciekawostki

Gimnazjum dysponuje dobra bazą sportową. Należą do niej: boisko "Orlik" (2011), hala widowiskowo-sportowa (2005), kręgielnia, sala fitness, sala do aerobiku.

Bibliografia

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Szczytnie[28.10.2014]