II Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie

II Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie

II Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie. Źródło: www.wbp.olsztyn.pl
II Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie. Źródło: www.wbp.olsztyn.pl
Data założenia: 1873 r.
Poziom szkoły: szkoła ponadgimnazjalna
Podtyp szkoły: liceum ogólnokształcące
Adres: ul. Karola i Roberta Małłków 3, 10-113 Olsztyn
Patron: Konstanty Ildefons Gałczyński

II Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie – liceum ogólnokształcące w Olsztynie, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie. Obecnie funkcję dyrektora szkoły pełni Krzysztof Wiśniewski.

Historia

Historia szkoły sięga 1873 r., kiedy rozpoczęła działalność Miejska Szkoła Żeńska przy pl. Jedności Słowiańskiej w Olsztynie. W 1888 r. nastąpiła zmiana adresu szkoły na ul. Wyzwolenia 3. Podczas II wojny światowej w budynku szkoły mieścił się szpital. Po wojnie szkoła przekształciła się w Państwowe Gimnazjum i Liceum Żeńskie. W 1966 r. odbyły się uroczystości nadania placówce imienia Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Na uroczystości była obecna żona poety, Natalia Gałczyńska. W 1970 r. szkołę przeniesiono do gmachu przy ul. Karola i Roberta Małłków 3 w Olsztynie. W 1995 r. powstał w szkole "Teatr Nieskromny", który zdobył m.in. pierwsze miejsce na Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Amatorskich - Płośnickie Lato Teatralne 2006. Od 1996 r. działa w liceum Szkolny Klub Europejski "Nasza Europa", którego członkowie uczestniczą w symulowanych obradach ONZ.

Cele i zadania

II Liceum Ogólnokształcące realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, przystąpienia do egzaminu maturalnego i uzyskania świadectwa dojrzałości. Szkoła wspiera uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udziela informacji w tym zakresie.

Kadra pedagogiczna

Dyrektorzy szkoły:

  • I. Pietrzak-Pawłowska (1945-1951)
  • J. Kujawski (1952-1953)
  • J. Dąbrowski (1953-1954)
  • J. Chyla (1954-1955)
  • J. Matuszewski (1955)
  • J. Bielikowicz (1955-1957)
  • L. Bednarska (1957-1959)
  • A. Piątkowski (1960-1970)
  • R. Baranowski (1970-1990)
  • J. Kiszkurno (1990-2000)
  • P. Jurecki (2007-2012)
  • K. Wiśniewski (od 2012)

Kadrę pedagogiczną II LO im. K.I. Gałczyńskiego w Olsztynie tworzą nauczyciele następujący przedmiotów:

  • biologia – Małgorzata Bienenda, Aneta Maszczak, Tomasz Otręba, Anna Romanowska
  • chemia – Elżbieta Łoś, Jerzy Olber
  • fizyka – Daniel Pawlikowki, Monika Wydra
  • geografia – Andrzej Ciesielski, Marzena Szalc
  • historia/wiedza o społeczeństwie – Joanna Fleischer, Beata Fronczak- Duńczyk, Mariusz Tyl
  • informatyka – Jerzy Dziakoński, Tomasz Sokołowski
  • j. angielski – Wioletta Dębowska, Mariusz Gębski, Dorota Łasiewiecka, Jolanta Maj, Robert Wiejek, Krzysztof Wiśniewski(dyrektor szkoły), Anna Zając
  • j. francuski – Paulina Gajewska
  • j. hiszpański – Elżbieta Wiśniewska
  • j. łaciński – Joanna Skrzynecka
  • j. niemiecki – Dorota Balińska, Anna Brzostek, Joanna Dondzik-Pająk, Beata Krawczyńska, Elwira Mosiewcz, Marta Azpanel
  • j. polski – Grażyna Budzyńska, Lidia Gąsowska, Urszula Szafranek, Barbara Święcicka
  • j. rosyjski – Stanisława Mierzyńska-Łój
  • matematyka – Joanna Błaszczyk-Ćwikła, Maciej Gardecki, Joanna Herman, Lidia Łyżwa, Marek Sadowski
  • podstawy przedsiębiorczości – Magdalena Korzeb
  • religia – ks. Józef Fiszer, ks. Łukasz Kowalski, ks. Józef Potoczek
  • wiedza o kulturze – Joanna Muśko
  • wychowanie fizyczne – Barbara Ankiewicz, Marcin Bortkiewicz, Renata Borysewicz-Staniszewska, Anna Bratkowska, Piotr Jurecki, Paweł Okręglicki, Tomasz Szwałek, Elżbieta Witkowicz, Henryk Zinkiewicz

Osiągnięcia

Liceum może się poszczycić następującymi osiągnięciami:

  • uczniowie LO II są laureatami licznych olimpiad, m. in: artystycznej, biologicznej, filozoficznej, fizycznej, wiedzy ekologicznej, wiedzy o prawach człowieka
  • uczniowie LO II zdobyli tytuł Mistrza Polski w konkursie "Odyseja Umysłu" podczas 18. ogólnopolskiego finału i tym samym prawo reprezentowania Polski podczas 30. światowego finału w Ames w stanie Iowa w USA

Absolwenci

Znanymi absolwentami liceum są m.in.:

  • Beata Bublewicz – poseł na sejm V i VI kadencji
  • Andrzej Friszke – profesor historii, pracownik PAN
  • Grażyna Langowska – posłanka na Sejm III kadencji
  • Marek Minakowski – filozof, historyk i genealog
  • Elżbieta Halina Kolender – lekarka
  • Krzysztof Kozłowski [1] – dziennikarz, redaktor tygodnika "Gość Niedzielny", pisarz, autor powieści "Góra Przemienienia", "Dwie drogi"
  • Wacław Radziwinowicz – dziennikarz, korespondent "Gazety Wyborczej" w Moskwie
  • Dariusz Toczek – aktor
  • Izabela Trojanowska – piosenkarka, aktorka
  • Stanisław Zawiśliński – dziennikarz, publicysta, scenarzysta filmowy, wydawca
  • Maciej Hermanowicz – w wieku 17 lat kierował pracą sondy na Marsie w instytucie NASA
  • Przemysław Borkowski – twórca kabaretowy i poeta, współtwórca Kabaretu Moralnego Niepokoju

Ludzie związani ze szkołą

Ciekawostki

Liceum bierze udział w programie "Primus Inter Pares" dla szkół partnerskich. Stwarza on możliwość wyróżnienia szczególnie aktywnych, zdolnych maturzystów.

Bibliografia

ZSO nr 1 w Olsztynie [22.12.2013]
pl.wikipedia.org [22.12.2013]

Ostatnio zmodyfikowano 18:08, 12 lut 2015