Izba Skarbowa w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Izba Skarbowa w Olsztynie

Źródło: Archiwum Andrzeja CieślakaŹródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka
Siedziba al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 59A, 10-950 Olsztyn
Kierownik Iwona Wioletta Smolińska (p.o. Dyrektora)
Kontakt tel.: (89) 534-49-44

Izba Skarbowa w Olsztynie – jednostka administracji niezespolonej podlegająca Ministrowi Finansów. Na jej czele stoi dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie będący organem administracji niezespolonej. Wykonuje on zadania przewidziane w ustawie urzędach i izbach skarbowych.

Zadania

Zgodnie z ustawą o urzędach i izbach skarbowych do zadań dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie będącego organem podatkowym należy:

 • nadzór nad urzędami skarbowymi
 • rozstrzyganie w drugiej instancji w sprawach należących w pierwszej instancji do urzędów skarbowych
 • ustalanie i udzielanie oraz analizowanie prawidłowości wykorzystywania dotacji przedmiotowych dla przedsiębiorców w zakresie określonym przez Ministra Finansów
 • wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach[1]

Struktura

W skład Izby Skarbowej w Olsztynie wchodzą:

 • dyrektor Izby Skarbowej
  • Pion Zarządzania, Organizacji i Logistyki
  • główny księgowy kierujący Pionem Finansowo-Księgowym
  • wicedyrektor ds. logistyki kierujący Pionem Logistyki (kadry, BHP, informatyka)
  • wicedyrektor ds. kontroli, poboru i egzekucji kierujący Pionem Kontroli, Poboru i Egzekucji
 • wicedyrektor ds. orzecznictwa kierujący Pionem Orzecznictwa[2]

Kierownictwo

Pełniącą obowiązki Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie jest Iwona Wioletta Smolińska.[3]

Przypisy

 1. Ministerstwo Finansów [05.06.2014]
 2. Izba Skarbowa w Olsztynie [05.06.2014]
 3. http://ro.com.pl/nowa-szefowa-olsztynskiej-izby-skarbowej/01252193

Bibliografia

Ministerstwo Finansów [04.06.2014]

Izba Skarbowa w Olsztynie [04.06.2014]