Jagoda Jadwiga Semków

Z Encyklopedia Warmii i Mazur

}}
Jagoda Jadwiga Semków

Jagoda Jadwiga Semków

Życiorys

Urodziła się 30 lipca 1956 w Braniewie, ale całe swoje dorosłe życie związała z Fromborkiem. Absolwentka dóbr kultury - konserwatorstwa na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Praca

Od ponad 30 lat pracuje w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, poczynając od dokumentalisty, poprzez adiunkta do obecnej pozycji kustosza i kierownika działu dokumentacji. W muzeum prowadzi szeroko pojęty nadzór nad ruchem muzealiów, wydawaniem ocen i opinii konserwatorskich oraz przewodniczy komisji dokonującej wyceny i zakupu muzealiów. Jest autorem i współautorem wielu wystaw organizowanych w muzeum.

Działalność społeczna, kulturalna, naukowa

Od kilkunastu lat wspólnie z Weroniką Wojnowską zajmuje się inwentaryzacją pieców kaflowych z XIX i XX wieku na terenie Warmii, Mazur i Pomorza, publikując wyniki badań w pismach popularnych i popularno-naukowych, organizując i biorąc udział w konferencjach naukowych. Jest współzałożycielem Towarzystwa Miłośników Pieców Kaflowych im. Waltera Wendla w Braniewie, gromadzi dokumenty archiwalne, piece kaflowe, kafle i inne obiekty związane z dawną techniką grzewczą. Od dziesięciu lat współpracuje z ogólnopolskim kwartalnikiem Świat kominków popularyzując dziedzictwo sztuki zduńskiej zachowane na terenie Warmii i Mazur. Członek Towarzystwa Miłośników Braniewa (funkcję wiceprezesa w latach 2009-2012), członek honorowy Stowarzyszenia Kominki Polskie od 2011 r. a od stycznia 2012 członek Rady ds. Muzeów przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Publikacje

Frombork na dawnych pocztówkach, Frauenburg auf alten Postkarten
Piece kaflowe w zbiorach muzealnych w Polsce
Ciepłownictwo polskie

Cmentarz kapitulny we Fromborku, "Ochrona zabytków", nr 3, 1998.

Cmentarz kapitulny we Fromborku, "Folia Fromborcensia", nr 2, 1999.

Próba kradzieży XVIII wiecznych lichtarzy z katedry we Fromborku, "Cenne, bezcenne, utracone", nr 2, 2000.

Poliptyk fromborski. Fragmenty zaginione po II wojnie światowej, "Cenne, bezcenne, utracone", nr 2, 2000.

Kominki we Fromborku, "Świat kominków", nr 2, 2007.

Kominki zza oceanu, "Świat kominków", nr 2, 2008.

Pochwała niemieckich pieców w pisarstwie Marka Twaina, "Świat kominków", nr 2, 2008.

Z ogniem w tle. Piece i kominki w rysunkach Daniela Chodowieckiego, "Świat kominków", nr 1, 2008.

Historia jednego pieca, "Świat kominków", nr 4, 2007.

Śladami Kopernika, "Świat kominków", nr 22, 2009.

Grupa Ukrzyżowania, "Posłaniec Warmiński", nr 6, 2008.

Relikwiarze zachowane w kaplicy Szembeka we Fromborku, "Cenne, bezcenne,utracone", nr 4, 2012.

Wydawnictwa autorskie

Frombork na dawnych pocztówkach, Frauenburg auf alten Postkarten, Frombork 2012.

Prace redakcyjne

Piece kaflowe w zbiorach muzealnych w Polsce, Frombork 2011.

Współautor artykułów i opracowań (wspólnie z W. Wojnowską)

Sztuka zduńska w północnej Warmii, "Cenne, bezcenne,utracone", nr 1, 2000.

Pozostałości sztuki zduńskiej w regionie braniewskim, "Folia Fromborcensia", nr 3, 2000.

Piece kaflowe północnej Warmii z końca XIX i pierwszej połowy XX wieku, "Ciepło", nr 4, 2001.

Piele - szczęśliwe zakończenie, "Odkrywca", nr 7, 2004.

Piece kaflowe z XIX i XX w. z terenu dawnych Prus i Pomorza, [w:] Średniowieczne i nowożytne kafle. Regionalizmy-podobieństwa-różnice, Białystok 2007.

Piece kaflowe w kompleksie zabudowy mieszkalnej Wzgórza Katedralnego we Fromborku, [w:] Piece kaflowe w zbiorach muzealnych w Polsce, Frombork 2011.

Gorące zabytki – piece w obiektach sakralnych, "Ecclesia", nr 4, 2012.

Ciepłownictwo polskie. District heating in Poland, (Antoni Bochen, Andrzej Olszewski, Sebastian Piechocki, Barbara Pospieszna, Jagoda Semków, Weronika Wojnowska), Bydgoszcz 2013.

Miesięcznik "Spotkania z zabytkami":

Zabytki, które jeszcze grzeją, nr 2, 2002.

Piece w pałacach, nr 8, 2002.

Porcelanowy skarb, nr 9, 2006.

Fabryka pieców Waltera Wendla, nr 10, 2006.

Piece kaflowe w zbiorach muzealnych, nr 8, 2008.

Ratujmy stare piece, nr 9, 2008.

Kwartalnik "Świat kominków":

Historie z pieca rodem, nr 1, 2004.

Fabryki pieców w XIX i XX w. w północnej Polsce i Plastyka ceramiczna jakiej nie było, nr 1, 2005.

Co to jest piec, nr 2, 2005.

Jak ogrzewała się wieś, nr 2, 2005.

Fabryka pieców Waltera Wendla, nr 4, 2008.

O potrzebie istnienia muzeum pieców kaflowych, nr 2, 2009.

Z Elbląga na Śląsk i z powrotem, nr 23, 2010.

Na tyłach historii. Piece kaflowe w pałacach i dworach Warmii i Mazur, nr 30, 2011.

Piece Tobiasa Christopha Feinera – ojca berlińskich pieców kaflowych w pałacu biskupim we Fromborku, nr 31, 2012.

Nagrody i wyróżnienia

I nagroda w konkursie organizowanym przez Społeczny Komitet Ratowania Cmentarzy w Olsztynie za opracowanie cmentarza kapitulnego we Fromborku, w 1996 r.

Trzykrotnie stypendium naukowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2002, 2005 i 2008.

Nagroda SUPERPŁOMIEŃ za popularyzację sztuki zduńskiej przyznawaną przez kwartalnik "Świat Kominków", w 2006 r.

Stypendium artystyczne Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w 2009 r.

Odznaczenie Zasłużony dla Kultury Polskiej przyznane przez MKiDN, w 2009 r.

Wiktoria w kategorii Ochrona zabytków przyznawana przez Urząd Miasta i Gminy Frombork, w 2010 r.

Doroczna Nagroda Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dziedzinie kultury, w 2011 r.

Nagroda PŁOMIEŃ ROKU w kategorii Wydarzenie Krajowe Roku za redakcję książki Piece kaflowe w zbiorach muzealnych w Polsce, w 2012 r.

Przyjaciel Warmii i Mazur 2012, nagroda przyznana przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego Warmii, w 2013 r.

Linki zewnętrzne

http://piecekaflowe.republika.pl

http://www.kominki.org/blogi/piecoblog