Janina Luberda-Zapaśnik

Janina Luberda-Zapaśnik

Data i miejsce urodzenia 4 sierpnia 1930 r.
Łopuszna
Zawód lekarz

Janina Luberda-Zapaśnik (ur. 4 sierpnia 1930 r. w Łopusznej, pow. nowotarski) – doktor nauk medycznych, specjalista w zakresie pediatrii oraz diagnostyki laboratoryjnej.

Życiorys

Córka Władysława i Marii z d. Grzybek.

Szkoła i wykształcenie

Ukończyła Państwowe Gimnazjum i Liceum w Gniewie i w 1950 r. uzyskała świadectwo dojrzałości. Studiowała w latach 1950–1955 na Wydziale Lekarskim AM w Gdańsku, gdzie 20 września 1955 r. otrzymała dyplom lekarza.

Praca

Od 1 listopada 1955 r. pracowała jako pediatra, a następnie od 1 stycznia 1958 r. była kierownikiem Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie. W latach 1982–1986 delegowana do Algierii na stanowisko specjalisty pediatrii. Od 1987 r. była kierownikiem Poradni Genetycznej, którą utworzyła w WSD w Olsztynie. Uzyskała specjalizację I i II st. z pediatrii oraz I i II st. z diagnostyki laboratoryjnej. Pełniła funkcję specjalisty wojewódzkiego ds. diagnostyki laboratoryjnej i bakteriologii.

Działalność naukowa

Stopień dr n med. otrzymała na podstawie pracy pt. Wartość testu cytochemicznego NBT w zestawieniu z niektórymi wskaźnikami laboratoryjnymi w diagnostyce i ocenie przebiegu klinicznego zakażeń bakteryjnych i wirusowych u dzieci.

Członek PTP, Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, inicjatorka jego powstania i od chwili założenia do 1982 r. jego prezes (przez trzy kadencje).

Odznaczenia

Za pracę naukową i społeczną otrzymała odznaki: "Za wzorową pracę w służbie zdrowia", "Zasłużonym dla Warmii i Mazur".

Zainteresowania

turystyka, historia

Bibliografia biograficzna

Bednarski Z., "Rocznik Medyczny", tom V, vol. I, Olsztyn 1997, s. 96-97.

Ostatnio zmodyfikowano 19:48, 18 mar 2015