Kanał Mazurski

Z Encyklopedia Warmii i Mazur

Kanał Mazurski łączyć miał mazurskie jeziora z Morzem Bałtyckim. Ambitnego projektu nigdy nie ukończono.

Kanał Mazurski

Kanał Mazurski. Śluza Leśniewo Górne.
Kanał Mazurski. Śluza Leśniewo Górne.
Państwo  Polska
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat węgorzewski
Gmina Węgorzewo
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Kanał Mazurski
Kanał Mazurski
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Kanał Mazurski
Kanał Mazurski
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }

Historia

Projekt kanału opracowano w 1849 r. prace rozpoczęto jednak dopiero w kolejnym stuleciu - w 1911 r., następnie kilkakrotnie wznawiano i przerywano, ostatecznie jednak nie ukończono (ostatni etap prac 1934-41/42). Poprzez połączenie jeziora Mamry z Łyną, z wykorzystaniem Pregoły, kanał łączyć miał Wielkie Jeziora Mazurskie przez Zalew Wiślany z Morzem Bałtyckim. Kanał przebiega obecnie przez obszar dwóch krajów–Polski (pow. kętrzyński i węgorzewski) oraz Rosji (Obwód Kaliningradzki). Po 1945 r. inwestycji dokończenia budowy kanału, mimo znacznego zaawansowania prac, nie kontynuowano po żadnej z obu stron nowej granicy. Wg założeń projektowych kanał miał pełnić funkcje gospodarcze i turystyczne, w mniejszym stopniu militarne, produkcji energii elektrycznej nie przewidywano. Kanał pozostaje obecnie budowlą z oryginalnymi rozwiązaniami technicznymi, wkomponowanymi w środowisko naturalne ze znacznym potencjałem turystycznym. Posiada także wartości zabytkowe. W sąsiedztwie kanału znajdują się niemieckie stanowiska dowodzenia z okresu drugiej wojny światowej.

Opis

Jest to budowla hydrotechniczna o długości ok. 50 km (ok. 22 km na terenie Polski) oraz maksymalnej szerokości 25 m, z oryginalnymi rozwiązaniami technicznymi. Różnicę poziomu wód pomiędzy jeziorem Mamry a Łyną (ok. 111 m.) zniwelowano za pomocą dziesięciu znaczących rozmiarów, żelbetowych śluz komorowych, z których po polskiej stronie znajduje się pięć: w Leśniewie Górnym i Dolnym, Bajorach Małych i Wielkich (Długopole) oraz Guji (śluza Piaski - jedyna ukończona i działająca w całym systemie). Na kanale zachowane są także dwa jazy walcowe o ręcznym napędzie mechanizmów, pełniące także funkcję bram awaryjnych – przeciwpowodziowych oraz budynki strażnic śluzowego; na trasie kanału funkcjonują mosty kolejowe i drogowe oraz przepust pod korytem kanału. Kanał przebiega w sztucznych wykopach i nasypach oraz przez jezioro Rydzówka.

Kanał doczekał się opracowań monograficznych o charakterze historyczno-turystycznym oraz przyczynkarskich, również na stronach internetowych.

Ciekawostki

Rozpoznanie terenu kanału oraz działania promocyjne z nim związane są przedmiotem działalności Fundacji Upowszechniania Sportów Wodnych "Kurs".

Zobacz też

http://www.kanal-mazurski.eu/