Kaplica pw. św. Jerzego we Fromborku

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Mała architektura sakralna

typ obiektu: kapliczka
datacja: 1826
powiat: braniewski
gmina: Frombork
miejscowość: Frombork

Kaplica pw. św. Jerzego we Fromborku

Położenie

Kaplica pw. św. Jerzego we Fromborku. © Stanisław Kuprjaniuk
Sygnaturka kaplicy pw. św. Jerzego we Fromborku. © Stanisław Kuprjaniuk

Kaplica św. Jerzego jest usytuowana przy ul. Braniewskiej.

Opis

Kaplica św. Jerzego przy ul. Braniewskiej wzniesiona została po 1826 roku. Przyjęła ona uposażenie dawnego oratorium w szpitalu leprozorycznym, użytkowanym od XV wieku, jako miejski przytułek św. Jerzego. Przytułek ten został zdewastowany w XVI wieku. W 1598 roku odbudowano tylko jedynie kaplicę, konsekrowaną wówczas przez biskupa Marcina Kromera. Kaplica ta uległa ponownemu zniszczeniu w XVII wieku. Ostatecznie rozebrano ją w 1826 roku, w związku z budową nowej szosy do Braniewa. Dawniejsza kaplica zlokalizowana była niegdyś po północnej stronie dzisiejszej ul. Braniewskiej.

Obecną kaplicę wzniesiono na nowym miejscu, po południowej stronie tej ulicy, na terenie dawnego cmentarza miejskiego i w pobliżu zespołu szpitala św. Ducha i kaplicy św. Anny. Do jej wybudowania wykorzystano cegłę pozyskaną z dawnego oratorium. Kaplicę założono na planie prostokąta zbliżonego do kwadratu, z wejściem w elewacji bocznej. Kaplica wyróżnia się, wypiętrzonym nieco ponad dwuspadowy dach, szczytem północnym o formach barokizujących. Po stronie południowej, na daszku krytym dachówką, wzniesiono ażurową, neogotycką sygnaturkę na dwóch słupkach, która jest zwieńczona stożkowym hełmem, na rzucie ośmioboku. Pod hełmem zachował się dzwon, który uruchamiany był niegdyś ręcznie za pomocą sznura. Ostatnim dzwonnikiem tejże kaplicy był do lat 80. XX wieku Władysław Michalunio.

Elewację frontową kaplicy, w typowym zwyczaju dla kapliczek i kaplic warmińskich, flankują rosnące w asyście dwa pomnikowe klony.

Bibliografia

Hochleitner Janusz, Kapliczki Warmii południowej. Przydrożne obiekty kultu jako element ludowego systemu komunikacji, Olsztyn 2004.

Kuprjaniuk Stanisław, Frombork, Olsztyn 2011.

Kuprjaniuk Stanisław, Mała architektura sakralna na Warmii do 1945 roku ze szczególnym uwzględnieniem kapliczek, w druku.

Linki zewnętrzne

http://www.kapliczkiwarmii.republika.pl/