Kapliczka w Braniewie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Mała architektura sakralna

typ obiektu: kapliczka
datacja: pocz. XIX w.
powiat: braniewski
gmina: Braniewo
miejscowość: Braniewo


Kapliczka w Braniewie

Położenie

Kapliczka w Braniewie. © Stanisław Kuprjaniuk

Kapliczka usytuowana przy dawnej drodze prowadzącej z Braniewa do Nowej Pasłęki, obecnie ul. Świętokrzyskiej.

Opis

Kapliczka w Braniewie. © Stanisław Kuprjaniuk

Kapliczkę przydrożną, przy drodze biegnącej do kościoła Krzyża Świętego (obecnie ulicy Świętokrzyskiej), zbudowano na końcu XVIII lub początku XIX wieku. Kapliczka wzniesiona z cegły na planie prostokąta, w formie wysokiego słupa, otynkowana. Ścianka frontowa ujęta po bokach pilastrami. Na osi środkowej otwór wnęki zamknięty pełnym łukiem. Wewnątrz niej umieszczono figurę Matki Bożej z Dzieciątkiem, o nieustalonym czasie powstania. Kapliczka zwieńczona trójkątnym tympanonem, oddzielonym od korpusu listwawym gzymsem, po którym znajduje się fryz arkadowy. Daszek dwuspadowy przekryty dachówką holenderką, zwieńczony prostym krzyżem. Kolorystyka kapliczki utrzymana w tonacji koloru niebieskiego i białego. Cechy architektoniczne i stylowe klasycyzmu wiążą tą kapliczkę z inną, skromniejszą, jaka powstała przy drodze prowadzącej do dawnego majątku i pałacu w Rudłowie.

Bibliografia

Kuprjaniuk Stanisław, Kapliczki warmińskie gmin Braniewo, Frombork i Młynary, „Tygiel”, nr 2-3, 2013.

Kuprjaniuk Stanisław, Mała architektura sakralna na Warmii do 1945 roku ze szczególnym uwzględnieniem kapliczek, w druku.

Kuprjaniuk Stanisław, Liżewska Iwona, Warmińskie kapliczki, Olsztyn 2012.

Linki zewnętrzne

http://www.kapliczkiwarmii.republika.pl/