Kapliczka w Bukwałdzie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Mała architektura sakralna

typ obiektu: kapliczka
datacja: 1920
powiat: olsztyński
gmina: Dywity
miejscowość: Bukwałd


Kapliczka w Bukwałdzie

Położenie

Kapliczka w Bukwałdzie. © Stanisław Kuprjaniuk

Kapliczka usytuowana na wyjeździe z Bukwałdu w kierunku Garzewka i Różynki.

Opis

Kapliczka w Bukwałdzie. © Stanisław Kuprjaniuk

Kapliczka o charakterze przydrożnym przy wyjeździe ze wsi w kierunku Garzewka i Różynki. Budowla o starannie opracowanej formie architektonicznej, jednokondygnacyjna, murowana z czerwonej cegły licowej na rzucie kwadratu, z tynkowanymi płycinami. Wybudowana w 1920 roku na granicy gospodarstwa rodziny Gerigk, poświęcona św. Józefowi patronowi dobrej śmierci. Podstawa oddzielona obdaszkiem, w dolnej partii szersza, ozdobiona płyciną. W smukłym korpusie wnęka zamknięta ostrołukowo podkreślona tynkowaną blendą powyżej podstawy łuku. We wnęce gipsowa figura św. Józefa. W polu trójkątnego szczytu również blenda. Elewacje boczne rozwiązane podobnie, zamiast wnęki ostrołukowe blendy. W miejscu przecięcia kalenic daszku wielospadowego filarkowa sterczyna z metalowym krzyżem. O historii kapliczki wzniesionej dla upamiętnienia Józefa Gerigka zmarłego na gruźlicę w wieku 40 lat, zaświadcza, wykonana w olsztyńskim zakładzie J. Dosta, szklana, czarna tablica z napisem: „Heiliger Josef. Für sprecher der Sterbenden bitte für uns. Zum Andenken an J.G. 1920” – tłum. z niem.: „Święty Józefie. Patronie umierających. Módl się za nami. Ku Pamięci J.G. 1920”. Jest to jedna z nielicznych kapliczek warmińskich, w której tak wyraźnie zachował się ślad indywidualnej historii i religijnej postawy pobożnego Warmiaka.

Bibliografia

Kuprjaniuk Stanisław, Patroni warmińskich kapliczek – św. Józef, [w:] Św. Józef w wierze, kulcie, teologii i sztuce. Perspektywa regionalna i uniwersalna, red. J. Jezierski, K. Parzych-Blakiewicz i P. Rabczyński, Olsztyn 2012.

Kuprjaniuk Stanisław, Mała architektura sakralna na Warmii do 1945 roku ze szczególnym uwzględnieniem kapliczek, w druku.

Kuprjaniuk Stanisław, Liżewska Iwona, Warmińskie kapliczki, Olsztyn 2012.

Linki zewnętrzne

http://www.kapliczkiwarmii.republika.pl/