Kapliczka we Fromborku

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Mała architektura sakralna

typ obiektu: kapliczka
datacja: 1894
powiat: braniewski
gmina: Frombork
miejscowość: Frombork


Kapliczka we Fromborku

Położenie

Kapliczka we Fromborku. © Stanisław Kuprjaniuk

Kapliczka znajduje się przy ul. Katedralnej, w pobliżu Nowego Pałacu Biskupiego we Fromborku.

Opis

Kapliczka ku czci św. Józefa została wzniesiona w 1894 roku przed ogrodzeniem Nowego Pałacu Biskupiego we Fromborku. Była ona wyrazem hołdu biskupowi Józefowi Ambrożemu Geritzowi, budowniczego nowej siedziby biskupiej, przez jednego z następców, biskupa Andrzeja Thiela. Kapliczka wystawiona na koszt ordynariusza charakteryzuje się przy tym niespotykanym bogactwem dekoracyjnym takim jak: materiał, opracowanie figury św. Józefa z Dzieciątkiem, inskrypcje ryte z resztkami złoceń na elewacjach bocznych i tylnej, płyta żeliwna w cokole z inskrypcją, kwiatony i czołganki szczytu, narożne pinakle skarp, metaloplastyczne ogrodzenie z furtką. W każdym elemencie tej budowli widać dokładnie, że pomysł obiektu został zrealizowany przez grupę profesjonalnych fachowców i nawiązywał bezpośrednio wprost do francuskiego gotyku kamiennego i jego kreacji w XIX wieku. W przedwojennej gazecie katolickiej „Ermländisches Kirchenblatt” z 1935 roku można odnotować ważny artykuł, który dotyczył uroczystego poświęcenia tejże kapliczki we Fromborku. Nastąpiło to po uprzednio odprawionej Mszy św. w katedrze przez fundatora obiektu. Kapliczka w asyście dwóch głogów, posadzonych po obu jej stronach.
Kapliczka we Fromborku. © Stanisław Kuprjaniuk


Bibliografia

Die St. Joseph-Gedenkkapelle in Frauenburg, „Ermländisches Kirchenblatt”, 1935, nr 19 z 12 V.

Kuprjaniuk Stanisław, Frombork, Olsztyn 2011.

Kuprjaniuk Stanisław, Patroni warmińskich kapliczek – św. Józef, [w:] Św. Józef w wierze, kulcie, teologii i sztuce. Perspektywa regionalna i uniwersalna, red. J. Jezierski, K. Parzych-Blakiewicz i P. Rabczyński, Olsztyn 2012.

Kuprjaniuk Stanisław, Kapliczki warmińskie gmin Braniewo, Frombork i Młynary, „Tygiel”, nr 2-3, 2013.

Kuprjaniuk Stanisław, Mała architektura sakralna na Warmii do 1945 roku ze szczególnym uwzględnieniem kapliczek, w druku. Kuprjaniuk Stanisław, Liżewska Iwona, Warmińskie kapliczki, Olsztyn 2012.

Linki zewnętrzne

http://www.kapliczkiwarmii.republika.pl/