Kapliczki w Biskupcu

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Mała architektura sakralna

typ obiektu: kapliczki
datacja: XIX/XX
powiat: olsztyński
gmina: Biskupiec
miejscowość: Biskupiec


Kapliczki w Biskupcu

Położenie

Kapliczka w Biskupcu. © Stanisław Kuprjaniuk

Kapliczki znajdują się w dawych miejscach granicznych miastach.

Opis

Kapliczka w Biskupcu. © Stanisław Kuprjaniuk
W mieście trzy kapliczki, wszystkie poza obrębem średniowiecznego miasta lokacyjnego, przy drogach prowadzących na południe, zachód i północ. Jedna kapliczka przy drodze do Bredynek znajduje się już poza dzisiejszymi granicami miasta. Wszystkie kapliczki z końca XIX lub początku XX wieku, murowane z czerwonej cegły licowej, o zróżnicowanych formach architektonicznych. Kapliczka przy rozwidleniu dróg prowadzących do Czerwonki i Bęsi, dwukondygnacyjna. Jej kondygnacje zostały przedzielone uskokowymi gzymsami i daszkiem pokrytym glazurowaną zielono dachówką. W drugiej kondygnacji ostrołukowo zamknięta wnęka z figurą Matki Bożej. Na elewacjach bocznych metalowe plakiety z plastycznymi przedstawieniami Trójcy Świętej i Chrystusa. Kapliczka przy drodze prowadzącej do Bredynek z 1910 roku, z profilowanym uskokowo cokołem i gzymsami oraz narożnymi filarkami. W ostrołukowej wnęce figura maryjna. Na cokole płycina z inskrypcją w języku niemieckim. Dwie pozostałe kapliczki, przy drogach prowadzących do Rzecka i do Szczytna, jednokondygnacyjne, o zwartych, smukłych bryłach, z ostrołukowymi wnękami i dwuspadowymi dachami.


Bibliografia

Kuprjaniuk Stanisław, Mała architektura sakralna na Warmii do 1945 roku ze szczególnym uwzględnieniem kapliczek, w druku.

Kuprjaniuk Stanisław, Liżewska Iwona, Warmińskie kapliczki, Olsztyn 2012.

Linki zewnętrzne

http://www.kapliczkiwarmii.republika.pl/