Kapliczki w Płoskini

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Mała architektura sakralna

typ obiektu: kapliczki
datacja: XIX/XX
powiat: braniewski
gmina: Płoskinia
miejscowość: Płoskinia

Kapliczki w Płoskini

Położenie

Kapliczka w Płoskini. © Stanisław Kuprjaniuk
Kapliczka w Płoskini. © Stanisław Kuprjaniuk

Płoskinia - wieś w gminie Płoskinia, w powiecie braniewskim.

Opis

Kapliczka w Płoskini. © Stanisław Kuprjaniuk
W granicach wsi parafialnej znajduje się dziesięć kapliczek. Większa ich część usytuowana jest przy dwóch drogach, południowej i północnej, tworzących wiejską owalnicę. Wyjątek stanowi kapliczka murowana z cegły usytuowana bezpośrednio na terenie parceli kościelnej. Przy drodze południowej znajdują się trzy kapliczki, które prezentują zróżnicowane formy stylowe. Ciekawą wydaje się być kapliczka z początku XIX wieku, która została wzniesiona jako dwukondygnacyjna wysoka budowla na rzucie kwadratu. Jej korpus przedzielony jest szerokim pasem tynku pomiędzy kondygnacjami z wnęką i z prześwitem. Całość przekryta jest dwuspadowym dachem w układzie kalenicowym. W pewnym oddaleniu od niej jest kapliczka z początku XX wieku, o wyraźnych cechach neogotyku. Stanowi ona wyraźny kontrast stylowy dla kapliczki przydomowej, która, jako budowla otynkowana i dwukondygnacyjna z prześwitem, przekryta jest daszkiem wielospadowym z chorągiewką z datą roczną 1863. Dwie kapliczki przy drodze północnej także są odmienne stylowo. Jedna kapliczka jest otynkowana i pobielona. Została wzniesiona na rzucie prostokąta. Druga jest budowlą ceglaną, zrealizowaną w formie wysokiego, kondygnacyjnego słupa, z ostrołukowymi wnękami i blendami w elewacjach, zdobiona wykonanymi w cegle fryzami i niewielkimi płycinami w kształcie krzyża.

Cztery kapliczki znajdują się poza zwartą zabudową wsi. Jedna, o wyraźnych cechach silnej przebudowy, usytuowana jest na zachód od Płoskini, na miejscu, gdzie niegdyś istniało wybudowanie kolonijne. Druga kapliczka, w formie wysokiego, tynkowanego słupa z wnęką o łuku odcinkowym, znajduje się przy drodze prowadzącej do wybudowań południowo-zachodnich. W sąsiedztwie tej kapliczki rośnie lipa. Trzecia kapliczka położona jest przy drodze prowadzącej do Giedyl. Przy tej kapliczce znajduje się w drewnianym ogrodzeniu grób. Czwartą kapliczką jest bardzo ciekawa kapliczka z dzwonniczką na kolonii wschodniej. Jest ona trzykondygnacyjna, nakryta dachem dwuspadowym, tynkowana, z niewielkimi wnękami i blendami umieszczonymi w elewacji frontowej i bocznych. W górnej kondygnacji znajduje się prześwit z zachowanym dzwonkiem.

Ciekawostki

Przy drodze do Czosnowa wznosi się kaplica domkowa, będąca przykładem większych możliwości finansowych fundatorów.

Bibliografia

Kuprjaniuk Stanisław, Mała architektura sakralna na Warmii do 1945 roku ze szczególnym uwzględnieniem kapliczek, w druku.

Kuprjaniuk Stanisław, Liżewska Iwona, Warmińskie kapliczki, Olsztyn 2012.

Linki zewnętrzne

http://www.kapliczkiwarmii.republika.pl/