Kapliczki w Stoczku Klasztornym

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wersja Stanislaw1972 (dyskusja) z dnia 11:03, 16 gru 2013

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

{{{nazwa}}}
typ obiektu: ...
lokalizacja: ...
właściciel: ...

Kapliczki w Stoczku Klasztornym – ...

Położenie

Kaplica usytuowana ...

Opis

W Stoczku Klasztornym, około połowy XVIII wieku, zostały wzniesione cztery

kapliczki, które usytuowano przy czterech drogach prowadzących w cztery strony świata. Na

przykładzie tych kapliczek widać, jak ich architektura została zapożyczona z rozwiązań

wielkiej architektury barokowej. Kapliczki charakteryzują się analogiczną, bardzo ładną i

starannie opracowaną architekturą, nawiązują tym samym do najlepszych wzorców stylowych tego

czasu. Za wyjątkiem kapliczki przy drodze do Kiernowa pozostałe kapliczki założono na rzucie

półelipsy, z wysoką niszą flankowaną przez zwielokrotnienie pilastry z impostami, dźwigające

trójkątny szczyt. Powstałe bogactwo linii pionowych elewacji służyło występowaniu efektownym

światłocieniom. We wnękach kapliczek umieszczono, specjalnie do nich wykonane przez

Krzysztofa Perwangeraz Tolkmicka, naturalnej wielkości drewniane rzeźby. Powstały m.in.

Immaculata z 1742 roku do kapliczki przy drodze do Stoczka, Madonna z Dzieciątkiem z 1749

roku do kapliczki przy drodze do Klejdyt, św. Franciszek z 1752 roku do kapliczki we wsi

oraz św. Antoni z Padwy z 1761 roku dla kapliczki przy drodze do Kiersnowa. W źródłach

wspomina się także o rzeźbionej Grupie Nawiedzenia z 1747 roku, która znajdowała się w

drugiej kapliczce przy drodze prowadzącej do Klejdyt. Współcześnie wnęki kapliczek

wyposażono wtórnie w okratowanie celem zabezpieczenia figur przed próbą kradzieży. ...

Zdjęcia

...

Bibliografia

Boenigk Andrzej, Kloster Springborn des Ermlands Friedenstempel, „Zeitschrift für die

Geschichte und Alterumskunde Ermlands”, Bd. 20, 1917. Kuprjaniuk Stanisław, Mała architektura sakralna na Warmii do 1945 roku ze szczególnym

uwzględnieniem kapliczek, w druku. Kuprjaniuk Stanisław, Liżewska Iwona, Warmińskie kapliczki, Olsztyn 2012. Marquardt Aloys, Der tolkemiter Bildhauer Christoph Pervanger, „Zeitschrift für die

Geschichte und Alterumskunde Ermlands”, Bd. 22, 1926. Rzempołuch Andrzej, Krzysztof Pervanger (1708-1764). Działalność artystyczna na Warmii i w

Prusach Królewskich, „Rocznik Olsztyński”, t. 17, 1997. Rzempołuch Andrzej, Powrót figury, „Spotkania z zabytkami”, 2008, nr 4. Ulbrich Anton, Geschichte der Bildhauerkunst in Ostpreußen vom Ausgang des 16. bis in die 2.

Hälfte des 19. Jahrhunderts, Bd. 1-2, Königsberg i. Pr. 1926-29. Sarwa Konrad, Kult Najświętszej Maryi Panny w Stoczku Warmińskim do 1920 r., „Studia

Warmińskie”, t. 21, 1984 ...