Kapliczki w Szalmi

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Mała architektura sakralna

typ obiektu: kapliczki
datacja: XIX
powiat: braniewski
gmina: Płoskinia
miejscowość: Szalmia

Kapliczki w Szalmi

Położenie

Kapliczka w Szalmi. © Stanisław Kuprjaniuk
Kapliczka w Szalmi. © Stanisław Kuprjaniuk

Szalmia - wieś w gminie Płoskinia, w powiecie elbląskim.

Opis

Kapliczka we wsi z początku XX wieku, wzniesiona naprzeciw zniszczonego kościoła parafialnego w czasie II wojny światowej. Całość murowana z czerwonej cegły licowej, z tynkowanym detalem, o oryginalnej, nietypowej formie baldachimu wspartego na filarowych arkadach. Z tyłu strukturę zamyka pełna ściana z wysuniętym murkiem z półką, na której niegdyś umieszczona była figura Chrystusa. Dach dwuspadowy, z wydatnym, łamanym i profilowanym gzymsem podokapowym. Mocno rozprofilowane filary oraz gzymsy malowane w żywych kolorach. Podobną formę architektoniczną prezentują inne kapliczki w pobliżu jak w Łubnowie i Tolkowcu. Przy drodze z Szalmi do Bemowizny druga kapliczka z początku XX wieku, która przed wojną przynależała do nieistniejącej już wsi Gronkowo. Kapliczka o skromnej architekturze, z czerwonej cegły licowej, przemalowanej dodatkowo farbą olejną. W elewacji frontowej duża wnęka, zaś w trójkątnym szczycie ceramiczna plakieta z motywem czteroliścia.

Ciekawostki

Przy kapliczce w Gronkowie niegdyś istniały groby zabitych żołnierzy niemieckich.

Bibliografia

Kuprjaniuk Stanisław, Mała architektura sakralna na Warmii do 1945 roku ze szczególnym uwzględnieniem kapliczek, w druku.

Kuprjaniuk Stanisław, Liżewska Iwona, Warmińskie kapliczki, Olsztyn 2012.

Linki zewnętrzne

http://www.kapliczkiwarmii.republika.pl/