Klasztor sióstr katarzynek w Braniewie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Architektura sakralna

typ obiektu: klasztor
datacja: 1904–1906
powiat: braniewski
gmina: Braniewo
miejscowość: Braniewo

Klasztor sióstr katarzynek w Braniewie

Położenie

Klasztor sióstr katarzynek w Braniewie. © Stanisław Kuprjaniuk
Klasztor sióstr katarzynek w Braniewie. © Stanisław Kuprjaniuk

Zabytkowy zespół klasztorny sióstr katarzynek znajduje się w Braniewie przy ul. Moniuszki 7.

Opis

Założenie w Braniewie w 1571 roku zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy należy zawdzięczać bł. Reginie Protmann. Według zatwierdzonych reguł siostry zakonne miały nieść charytatywną pomoc ofiarom licznych epidemii. Zakładały szkoły dla dziewcząt, zwłaszcza ubogich, prowadziły przedszkola oraz sierocińce. Katarzynki także prowadziły, obok życia kontemplacyjnego, czynną działalność apostolską. Neogotycki, potężny gmach klasztorny, z kaplicą domową i murowanym ogrodzeniem, wybudowany został w latach 1904–1906. Powstał z przeznaczeniem na dom formacyjny dla nowicjatu, gdyż dotychczasowy dom, zajmowany przy dawnej ul. Klasztornej, obecnie Bł. Reginy Protmann, okazał się za mały dla stale wzrastającej liczby kandydatek wstępujących do zgromadzenia. Położenie nowego klasztoru, na peryferiach miasta, było również bardziej sprzyjające. W czasie I i II wojny światowej klasz­tor bra­niew­ski Regina Coeli wie­lo­krot­nie peł­nił funk­cję szpi­tala polo­wego. Mimo silnych uszkodzeń w wyniku bombardowań oraz dewastacji ocalał i został odremontowany.

Ciekawostki

Braniewski klasztor jest siedzibą Przełożonej Prowincji Polskiej. Siostry zakonne prowadzą wytwórnię hostii, komunikantów i opłatków, która zaopatruje archidiecezję warmińską, a także sąsiednie diecezje. Wewnątrz klasztoru znajduje się niewielkie muzeum, gromadzące eksponaty pochodzące z krajów misyjnych. Klasztor można zwiedzać codziennie w godz. 9.00-11.30 oraz 13.30-17.00.

Bibliografia

Bałdowski Jan, Warmia, Mazury, Suwalszczyzna. Przewodnik, Warszawa 1997.

Krebs M.Ł., Klasztor „Regina Coeli” w Braniewie. Zarys Dziejów, Olsztyn-Braniewo 2006.

Warmia i Mazury. Przewodnik, Olsztyn 1993.