Koło Łowieckie "Żubr" w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wersja KarolinaB (dyskusja) z dnia 15:20, 7 sty 2015

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Koło Łowieckie "Żubr" w Olsztynie – jest jednym z 20 kół łowieckich działających w okręgu olsztyńskim. Funkcje prezesa Koła sprawuje pan Mieczysław Zając, łowczego - Józef Szlachetka, wicełowczego - Józef Szarecki, skarbnika - Tadeusz Osmęda, wiceskarbnika - Andrzej Jaźwiński, a sekretarza - Sławomir Olewiński.

Historia

Koło Łowieckie „Żubr” było jednym z czterech pierwszych kół łowieckich powstałych na Warmii i Mazurach w powojennej Polsce. Zostało utworzone i oficjalnie zarejestrowane w sierpniu 1946 r. W swej kilkudziesięcioletniej historii kilkukrotnie zmieniało nazwę. Jego pierwotna nazwa brzmiała „Wilk”, nieco później pojawiła się nazwa „Łania” lub też „Koło Łowieckie Nr 7". Ostatecznie na początku lat 50. Kołu nadano nazwę "Żubr". W momencie oficjalnej rejestracji Koła, w jego skład wchodziło 13 członków. Pierwszym prezesem Zarządu Koła został Rajmund Podkowiński. Pierwsze umowy dzierżawne Koło podpisało w 1946 r. z wójtami gmin: Gietrzwałd i Ramsowo, a nieco później Biesal i Klebark Wielki. W 1948 r. wydzierżawiono dodatkowo tereny w gminach Czerwonka i Dobre w powiecie pasłęckim, jednak w połowie lat 50. z ich dzierżawy zrezygnowano. W 1954 r. Zarząd Koła zawarł nowe umowy dzierżawne na 5 obwodów. Były one częścią dzierżawionych do tego czasu obszarów gmin Ramsowo i Klebark Wielki. Obejmowały jednocześnie znaczne obszary leśne nadleśnictw Purda (obecnie Nowe Ramuki) i Wipsowo. Ogólny areał wydzierżawionych obwodów wynosił 31821 ha. Na takiej powierzchni, z niewielkimi zmianami, Koło gospodaruje do dziś.

W 2006 r. Koło obchodziło uroczyście swój kolejny Jubileusz 60-lecia istnienia.

Gospodarka

Koło Łowieckie „Żubr” rozpoczęło prowadzenie zorganizowanej gospodarki łowieckiej w połowie lat 60. Wówczas przyjęło zasadę produkcji karmy przede wszystkim z dzierżawionych przez Koło pól uprawnych. Zaczęto także zakładać poletka zgryzowe po to, by ograniczyć szkody w uprawach leśnych i rolnych, ponieważ stały się one coraz poważniejszym problemem. Stopniowo zakupiono niezbędny sprzęt do uprawy pól i do rozwożenia karmy w okresie zimowo-wiosennym. Już wcześniej podzielono myśliwych na grupy robocze, przypisane do poszczególnych obwodów i wyznaczono ich gospodarzy. Większy nacisk położono na dyscyplinę i zaangażowanie wszystkich myśliwych w pracę w łowisku.

Lata 90. i pierwsza dekada XXI w., to okres zmagania się Koła z coraz większym problemem odszkodowań łowieckich wypłacanych z budżetu Koła rolnikom. Na przestrzeni dziesięciu lat ich wartość wzrosła o 400%. Odszkodowania zaczęły pochłaniać 1/3 rocznego budżetu Koła. Towarzyszył temu spadek ceny dziczyzny w skupie. Podjęto więc różnorodne działania zapobiegawcze szkodom. Organizowano całonocne dyżury na zagrożonych polach, pomagano rolnikom w ich grodzeniu, wprowadzono chemiczne i pirotechniczne środki odstraszające. Zwiększono uprawy poletek zaporowych, zatrzymujących zwierzynę na skraju lasu.

Równocześnie w połowie lat 90. Koło zainicjowało współpracę ze szkołami podstawowymi znajdującymi się na terenie dzierżawionych obwodów. Wybrani myśliwi Koła systematycznie docierają do tych placówek, spotykają się z młodzieżą, prowadzą pogadanki na tematy przyrodniczo-ekologiczne, pomagają w wielu akcjach i programach, w których uczestniczą wymienione szkoły. Z kolei młodzież uczestniczy w akcjach zbierania kasztanów i żołędzi na dokarmianie zwierzyny, pracuje przy zakładaniu śródpolnych remiz, podejmuje inne zadania służące ochronie przyrody.

Wzrastająca liczba i aktywność myśliwych, a także coraz większa skala podejmowanych prac gospodarczych w łowisku przyczyniła sie do starań o zorganizowanie kwater myśliwskich. Na początku wydzierżawiono od Lasów Państwowych i gmin trzy obiekty: w Nerwiku, Graszku oraz w Bartołtach Wielkich, nieco później wydzierżawiono od miasta i gminy Barczewo czwarty budynek (położony na granicy trzech obwodów) w Kluczniku, po byłej szkole, który myśliwi Koła wyremontowali i wyposażyli w niezbędny sprzęt. Urządzono salkę myśliwską z kominkiem ozdobioną trofeami łowieckimi, a także pokoje sypialniane. Zbudowano ogrodzenie i urządzono przyległy teren.

Dane kontaktowe

Koło Łowieckie "Żubr"

ul. E. Mroza 14/13

10-692 Olsztyn,

e-mail: sekretariat@klzubr.olsztyn.pl

Bibliografia

http://kola.lowiecki.pl/olsztyn/zubr/index.php/start.html