Koło Łowieckie "Daniel" w Kętrzynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur

Koło Łowieckie "Daniel" w Kętrzynie – jest jednym z 20 kół łowieckich działających w okręgu olsztyńskim. Na początku stycznia 2015 r. liczba członków Koła wynosiła 67. Siedziba koło Znajduje się w miejscowości Silec. Aktualnie prezesem Koła Łowieckiego "Daniel" jest pan Janusz Worotnicki. Łowczym Koła jest pan Stefan Pyrcz, podłowczym - Jarosław Boczulak, Skarbnikiem - Marek Ścibek, a sekretarzem - Ryszard Przewódzki.

Historia

Koło Łowieckie "Daniel" zostało założone w 1951 r.i 1 października tego roku wpisane do rejestru kół łowieckich w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu Urzędu Powiatowego w Kętrzynie. Koło liczyło wówczas 13 członków. W 1953 r. Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa wprowadziło podział kraju na obwody łowieckie. W wyniku tego podziału Koło otrzymało 6 obwodów o łącznej powierzchni 40184 ha znajdujących się na terenie powiatu Kętrzyn. Ze względu na trudności wynikające z gospodarowania na dużej powierzchni, w 1957 r. Koło zrezygnowało z dzierżawy dwóch obwodów. W 1965 r. podczas Walnego Zgromadzenia członków Koła przyjęto uchwałę o utworzeniu nowego koła o nazwie "Słonka" z siedzibą w Srokowie. Majątek Koła podzielono równomiernie na wszystkich myśliwych i kandydatów. Dalszą działalność Koło prowadziło na dwóch obwodach o łącznej powierzchni 16295 ha, położonych na terenie gmin Srokowo i Barciany. W 1973 r. Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego przekazało kołom łowieckim do realizacji czynności związane z szacowaniem szkód łowieckich wyrządzonych przez zwierzynę grubą w uprawach rolnych, oraz zobowiązało je do pokrywania kosztów za powodowane szkody.

Gospodarka

Koło Łowieckie "Daniel" w Kętrzynie gospodaruje w dwóch obwodach łowieckich: nr 14 i nr 39, o łącznej powierzchni 16295 ha. Koło Łowieckie "Daniel" w Kętrzynie w ramach działalności gospodarczo-hodowlanej podejmuje działania zapewniające zwierzynie łownej lepsze warunki bytowania. W tym celu są zakładane i uprawiane w lasach poletka karmowe. Członkowie i kandydaci Koła dbają stale o utrzymanie, modernizację, rozbudowę urządzeń łowieckich i kompleksu magazynowego. W celu popularyzacji idei ochrony przyrody i zachowania naturalnego środowiska Koło było współorganizatorem wystaw przyrodniczo-łowieckich w muzeum Kętrzyńskim w latach 1966 i 1998. W 1996 r. Koło współorganizowało wraz z innymi Kołami rejonu Kętrzyńskiego, Festyn Myśliwski o tematyce przyrodniczej pod hasłem "Powitanie Jesieni" skierowany głównie do młodzieży. Było także inicjatorem nabycia terenu i budowy na nim strzelnicy myśliwskiej dla potrzeb kół powiatu Kętrzyńskiego.

Dane kontaktowe

Koło Łowieckie "Daniel" w Kętrzynie

ul. Zielona 4

11-400 Kętrzyn

e-mail: daniel_kolo@wp.pl

www.kola.lowiecki.pl/olsztyn/daniel/

Bibliografia

http://kola.lowiecki.pl/olsztyn/daniel/

http://www.trofealowieckie.pl/portal/index.php?option=com_linkdirectory2&view=link&id=2813