Koło Łowieckie "Leśnik" w Młynarach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wersja KarolinaB (dyskusja) z dnia 14:02, 7 sty 2015

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Koło Łowieckie "Leśnik" w Młynarach – jest jednym z 8 kół łowieckich działających w okręgu elbląskim. Koło skupia aktualnie 27 członków. Funkcję prezesa Koła sprawuje pan Józef Hryniewicz. Jest on jednocześnie prezesem Elbląskiej Okręgowej Rady Łowieckiej i członkiem Naczelnej Rady Łowieckiej. Łowczym w Kole Łowieckim "Leśnik" jest pan Marian Garbaczewski, sekretarzem - Andrzej Lewkowicz, a skarbnikiem - Jacek Czajka.

Historia

Koło zostało założone w 2003 r. z inicjatywy następujących osób: Andrzej Albiński, Albert Danowski, Jarosław Garbaczewski, Marian Garbaczewski, Mieszko Godlewski, Jarosław Halicki, Józef Hryniewicz, Zbigniew Jaworski, Kazimierz Kuśnierek, Andrzej Lewkowicz, Władysław Łuczko, Wacław Makarewicz, Zbigniew Pawłowski, Tadeusz Puchniarski, Stanisław Rezanko, Jerzy Rybaczyk, Włodzimierz Walczak. Koło "Lesnik" powstało w wyniku podziału Koła Łowieckiego "Jarząbek" w Kaszunach mocą uchwały walnego zgromadzenia, z prawem dzierżawienia obwodu łowieckiego nr 82. Pomimo, że Koło jest młode, to wywodzi się z Koła o bardzo długiej tradycji łowieckiej, w związku z tym tradycja ta jest ściśle przestrzegana i pielęgnowana przez członków i zaszczepiana wśród kandydatów na członków.

Gospodarka

Koło gospodaruje na obwodzie łowieckim nr 82 o powierzchni 5900 ha, w tym 1513 ha. lasu zaliczanego do kategorii słabych. Obwód położony jest w całości na terenie Nadleśnictwa Młynary, ale na terenie administracyjnym dwóch powiatów: braniewskiego i elbląskiego oraz na terenie dwóch gmin: Młynary i Wilczęta. Główne gatunki bytujące w obwodzie to dziki, sarny i jelenie. Ze zwierzyny drobnej dominującym gatunkiem jest lis oraz mniej liczne borsuki, jenoty, kuny, norki amerykańskie, tchórze. W celu odbudowy stanu liczebnego zajęcy zaniechano polowań na ten gatunek. Obserwowana jest coraz liczniejsza populacja bobrów.

Dane kontaktowe

Koło Łowieckie "Leśnik"

ul. 1-go Maja 21A

14-420 Młynary

e-mail: mg.lesnik@wp.pl

Bibliografia

http://www.lesnik.pev.pl/