Koło Łowieckie "Wiewiórka" w Korszach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wersja KarolinaB (dyskusja) z dnia 13:08, 7 sty 2015

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Koło Łowieckie "Wiewiórka" w Korszach – jest jednym z 20 kół łowieckich działających w okręgu olsztyńskim. Prezesem Koła Łowieckiego "Wiewiórka" jest pan Adam Zajk, łowczym - Sławomir Siwek, Skarbnikiem - Jan Fiedorczuk, sekretarzem - Czesław Chylak, członkiem zarządu - Franciszek Zarzecki. Aktualnie (stan na styczeń 2015 r.) koło liczy 77 członków.

Historia

Dnia 1 sierpnia 1950 r. trzech mysliwych z Łankiejm (Józef Wronisz, Dymitr Kuziak, Marian Romanowski) oraz czterech myśliwych (Czesław Koziełło, Edward Tomaszewski, Alfons Jurkiewicz, Stanisław Dzialbo) i leśniczy (Ludwik Sroczyński) z Korsz – zostali członkami Polskiego Związku Łowieckiego. Dzięki ich inicjatywie w tym samym roku powstało Koło Łowieckie „Wiewiórka” w Korszach. Wybór nazwy koła nie był dziełem przypadku, a wynikała z bardzo licznej populacji wiewiórki, która występowała na terenie funkcjonowania Koła. Z tego względu myśliwi uznali, że to właśnie wiewiórka, będzie najlepszą i najśliczniejszą reprezentantką ich działalności.

Podczas pierwszego walnego zgromadzenia dokonano wyboru prezesa, został nim Czesław Koziełło, funkcje sekretarza powierzono Edwardowi Tomaszewskiemu, a łowczego - leśniczemu Ludwikowi Sroczyńskiemu. Kluczowe kwestie poruszone na tym zgromadzeniu dotyczyły działalności koła, warunków polowań zbiorowych i indywidualnych, organizacji prac społecznych oraz nadaniu nazwy kołu.

W początkowym okresie działalności Koła Łowieckiego "Wiewiórka" myśliwi zajmowali się jedynie dzierżawą obwodów polnych. Obejmowało to tereny w okolicach miejscowości Korsze, Drogosze, Skandawa i Srokowo. Były to obwody należące do Państwowych Gospodarstw Rolnych. W drugiej połowie lat 50. Koło dzierżawiło już obwody położone bliżej swojej siedziby oraz Reszla, Tołkin i Sątop Samulewo. W latach 70. Koło Łowieckie „Wiewiórka” otrzymało w dzierżawę obwody nr: 16, 27, 35 i 36, które w szczególności charakteryzowały się występowaniem zwierzyny drobnej - zajęcy, lisów, piżmaków, kun. Na terenach tych licznie spotykane były też dzikie kaczki i gęsi. W lasach występowała zwierzyna gruba – dziki, daniele, jelenie i sarny.

Gospodarka

Koło Łowieckie "Wiewiórka" gospodaruje obecnie w czterech obwodach łowieckich, tj. nr: 43, 44, 71 i 102. Koło dysponuje czterema piwnicami, pięcioma magazynami na karmę, dwudziestoma trzema paśnikami i podsypami. Dodatkowo gospodaruje na dziesięciu poletkach, na których uprawia topinambur, kukurydzę i zboża – plony wzbogacają karmę zakupywaną od prywatnych rolników i przeznaczaną na dokarmianie zwierzyny podczas zimy i wczesnej wiosny. Koło posiada także dwa domki myśliwskie, w Dębniku, niedaleko Reszla, gdzie odbywają się wszystkie zgromadzenia członków koła, posiedzenia zarządu oraz uroczystości i spotkania z młodzieżą, oraz na terenie obwodu nr 43 w miejscowości Bogusławki.


W ramach działalności gospodarczo-hodowlanej podejmuje działania zapewniające utrzymanie lub powiększenie dziko żyjącej zwierzyny. W roku 1980 członkowie koła postanowili wprowadzić na nowo na tereny swoich obwodów populację daniela, którą w 1998 r. odświeżono dokupując 8 szt. Migrację i rozrost naturalny populacji daniela uznaje się za duży sukces hodowlany Koła. Oprócz hodowli daniela, Koło postanowiło w 2001 r. reintrodukować dzikiego królika. W tym celu zakupiono dwie kilkudziesięcioosobowe rodziny w Ośrodku Hodowlanym PZŁ w Czempiniu i w marcu 2002 r., na wcześniej przygotowanym terenie, gdzie zredukowano populację lisów i jenotów, wypuszczono ok. 38 szt. Po roku stwierdzono, że nastąpiła mała migracja i powiększenie liczby osobników. Dlatego postanowiono jeszcze dokupić dwie rodziny i w odpowiednim czasie wypuścić w wybranym terenie. Na przełomie lat 70. i 80. Koło wprowadziło rodziny bażanta, w których rozwoju przeszkodziły wałęsające się koty i psy.

W obwodach podlegających Kołu "Wiewiórka" występuje populacja jelenia (ok. 50 szt.), sarny (ok. 600 szt.), daniela (ok. 150 szt.) i dzika (ok. 320 szt.). W latach 70. i 80.h pojawił się także łoś, jednak nie zadomowił się na dobre, chociaż w ostatnich latach odnotowuje się jego bytność. Stosunkowo ubogie są natomiast populacje zajęcy, kuropatw, kaczek i gęsi. O bogactwie obwodów świadczy fakt bytności bobra i gniazdowania już 10 lat orła bielika.

Członkowie Koła Łowieckiego "Wiewiórka" rozpowszechniają swoją wiedzę na temat przyrody wśród młodzieży. Biorą oni czynny udział w organizowaniu konkursów na temat przyrody, zapoznają młodzież z kwestiami dotyczącymi ochrony zwierząt dziko żyjących, pouczają o prawidłowym zachowaniu się w lesie, organizują wycieczki, zapraszają na ogniska, połączone z opowieściami o łowiectwie. Młodzież szkolna z Korsz, Sątoczna, Kraskowa i Łankiejm uczestniczy każdego roku w sadzeniu lasów oraz pomaga przy dokarmianiu zwierzyny.

Dane kontaktowe

Koło Łowieckie "Wiewiórka" w Korszach z siedzibą w Dębniku

Dębnik 4

11-440 Reszel

e-mail: lowczy@klwiewiorka.kei.pl

Bibliografia

http://www.klwiewiorka.pl/