Koło Gospodyń Wiejskich w Kamionku Wielkim: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
[wersja nieprzejrzana][wersja nieprzejrzana]
(Struktura organizacji)
(Struktura organizacji)
Linia 14: Linia 14:
 
== Struktura organizacji ==
 
== Struktura organizacji ==
 
Działalnością Koła Gospodyń Wiejskich w Kamionku Wielkim kieruje przewodnicząca. Funkcję tę dotychczas sprawowały:
 
Działalnością Koła Gospodyń Wiejskich w Kamionku Wielkim kieruje przewodnicząca. Funkcję tę dotychczas sprawowały:
# Urszula Gajewska (1985-2002),
+
* Urszula Gajewska (1985-2002),
# Dorota Błażewicz (2002-2005),
+
* Dorota Błażewicz (2002-2005),
# Joanna Śledź (2005-2009),
+
* Joanna Śledź (2005-2009),
# Krystyna Greń (2009-obecnie).<br/>
+
* Krystyna Greń (2009-obecnie).<br/>
  
 
== Dane kontaktowe ==
 
== Dane kontaktowe ==

Wersja z 10:29, 6 sty 2015

Koło Gospodyń Wiejskich w Kamionku Wielkim – organizacja założona w latach 60. XX w. z inicjatywy Kółek Rolniczych, w początkowych latach funkcjonowania aktywnie działająca na rzecz mieszkańców. W kolejnych latach działalność Koła słabła, członkinie robiły się coraz starsze i ich zapał do pracy społecznej wygasał. W rezultacie aktywność Koła została całkowicie zawieszona [1]. Koło zostało reaktywowane w 1985 r.

Informacje ogólne

Koło Gospodyń Wiejskich w Kaminku Wielkim to organizacja skupiająca ok. 40. kobiet, aktywnie działająca na rzecz loklanej społeczności. Podczas wieloletniej działalności Koło organizowało kursy m.in. gotowania, kroju i szycia i inne oraz przygotowywało i w dalszym ciągu organizuje uroczystości takie jak: Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka, spotkanie opłatkowe [2]. Największą atrakcją byłyregularne wyjazdy do Teatru Dramatycznego w Elblągu [3].

Celami statutowymi Koła Gospodyń Wiejskich w Kamionku Wielkim są [4]:

 1. obrona praw, reprezentowanie wiejskich interesów, działanie na rzecz poprawy i sytuacji społeczno-zawodowej kobiet z terenu wsi Kamionek Wielki,
 2. inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet,
 3. prowadzenie wśród kobiet działalności społeczno-wychowawczej, oświatowo-kulturalnej w zakresie poprawy warunków bytowych rodzin z terenu wsi Kamionek Wielki,
 4. obrona praw, reprezentowanie interesów i działanie na rzecz poprawy społeczno-zawodowej sytuacji kobiet wiejskich i ich rodzin oraz wyrównywanie szans,
 5. podnoszenie statusu społecznego kobiet wiejskich, ich wiedzy prawnej, ekonomicznej i zawodowej oraz udzielanie pomocy w wykonywaniu przez nie ich funkcji,
 6. prowadzenie w środowisku kobiet wiejskich działalności upowszechniającej postęp w wiejskich gospodarstwach domowych i rolnictwie oraz organizowanie kobiet do działalności na rzecz poprawy warunków społeczno-bytowych, rozwoju różnych form pomocy społecznej,
 7. rozwój przedsiębiorczości wśród kobiet, zwiększenie udziału kobiet w modernizacji i restrukturyzacji wsi i jego okolic.

Struktura organizacji

Działalnością Koła Gospodyń Wiejskich w Kamionku Wielkim kieruje przewodnicząca. Funkcję tę dotychczas sprawowały:

 • Urszula Gajewska (1985-2002),
 • Dorota Błażewicz (2002-2005),
 • Joanna Śledź (2005-2009),
 • Krystyna Greń (2009-obecnie).

Dane kontaktowe

Koło Gospodyń Wiejskich w Kamionku Wielkim tel. (55) 231 37 47 e-mail: kgw.kamionekwielki@wp.pl

Bibliografia

...


Błąd rozszerzenia cite: Istnieje znacznik <ref>, ale nie odnaleziono znacznika <references/>