Koło Gospodyń Wiejskich w Kamionku Wielkim

Z Encyklopedia Warmii i Mazur

Koło Gospodyń Wiejskich w Kamionku Wielkim – organizacja założona w latach 60. XX w. z inicjatywy Kółek Rolniczych, w początkowych latach funkcjonowania aktywnie działająca na rzecz mieszkańców. W kolejnych latach działalność Koła słabła, członkinie robiły się coraz starsze i ich zapał do pracy społecznej wygasał. W rezultacie aktywność Koła została całkowicie zawieszona [1]. Koło zostało reaktywowane w 1985 r.

Informacje ogólne

...

Struktura organizacji

...

Dane kontaktowe

...

Bibliografia

...


Błąd rozszerzenia cite: Istnieje znacznik <ref>, ale nie odnaleziono znacznika <references/>