Kościół ewangelicko-metodystyczny w Ostródzie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Kościół ewangelicko-metodystyczny w Ostródzie

typ obiektu: kościół
datacja: 1907-1909
powiat: ostródzki
gmina: Ostróda
miejscowość: Ostróda

Kościół ewangelicko-metodystyczny w Ostródzie

Położenie

Zabytkowy kościół ewangelicki w Ostródzie znajduje się przy ul. Sienkiewicza. Obecnie stanowi własność Kościoła ewangelicko-metodystycznego i współużytkowany jest przez parafię Kościoła ewangelicko-augsburskiego.

Kościół ewangelicko-metodystyczny w Ostródzie. © Stanisław Kuprjaniuk
Kościół ewangelicko-metodystyczny w Ostródzie. © Stanisław Kuprjaniuk


Opis

Kościół wniesiono na wysokiej skarpie, dominującej nad starą częścią miasta i jeziorem Drwęckim. Projektantem był Oskar Hossfeld z Berlina (1848-1915), autor szeregu budowli sakralnych - ewangelickich i katolickich - utrzymanych w formach historyzmu. W latach 1907-1909 wzniesiono okazałą ceglaną budowlę neogotycką, której znaczenie urbanistyczne podkreśla widoczna z daleka masywna wieża, zwieńczona podwójnym hełmem i wysoki dach. Wybrano formy wczesnogotyckie, mniej ozdobne i bardziej masywne, jednak w praktyce tylko poprzez materiał nawiązujące do średniowiecznej architektury państwa krzyżackiego. Jak kilka innych świątyń tego autorstwa (np. Chrystusa w Poznaniu, ewangelicki w Szczecinku), wzniesiono krótką trójnawową pseudohalę z transeptem i z płytkim wielobocznym prezbiterium. Wnętrze kryte jest sklepieniem krzyżowym. Przestrzeń naw bocznych wypełniają drewniane empory, wsparte na niskich okrągłych filarach z drewna. Kościół może pomieścić 1420 osób. Prezbiterium wypełnia ołtarz połączony z amboną. Prace snycerskie wykonała znana szkoła rzemiosł artystycznych w Cieplicach. Organy zbudowała firma Wittek z Elbląga, prace malarskie wykonał Blaue z Berlina, okna wypełniły witraże.

Do zespołu zabudowań kościelnych należą też: neogotycka, murowana plebania z początku XX wieku i ogrodzenie cmentarza przykościelnego z filarkami i bramą, prawdopodobnie z 1907 roku. Po II wojnie światowej, ponieważ Kościół ewangelicko-augsburski cierpiał na brak duchownych, opiekę nad wiernymi przejęli metodyści, którzy stali się właścicielami budowli. Po kilku latach odrodziła się parafia ewangelicko-augsburska, która współużytkuje świątynię.

Ciekawostki

Na wieży znajduje się punkt widokowy. By móc oglądać miasto z góry trzeba pokonać 105 stopni. Zobaczyć tam można mechanizm starego zegara oraz trzy dzwony. Zegar wykonany został w 1909 roku jest zegarem wahadłowym. Największy dzwon waży 3200 kg, a jego średnica liczy 148 cm. W Ostródzie można usłyszeć hejnał miasta – jest od grany właśnie z wieży kościoła metodystów. Hejnał powstał w 2004 roku, kiedy świętowano 675 lat istnienia miasta.

Bibliografia

Warmia i Mazury. Przewodnik, Olsztyn 1993.