Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
[wersja zweryfikowana][wersja zweryfikowana]
(Kierownictwo)
 
(Nie pokazano 5 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)
Linia 5: Linia 5:
 
  |podpis grafiki  = budynek Komendy Policji w Olsztynie, źródło: [http://ro.com.pl/sad-sprawdzi-czy-policjanci-sfalszowali-wyniki/0173139 www.ro.com.pl] [17.11.2014]
 
  |podpis grafiki  = budynek Komendy Policji w Olsztynie, źródło: [http://ro.com.pl/sad-sprawdzi-czy-policjanci-sfalszowali-wyniki/0173139 www.ro.com.pl] [17.11.2014]
 
  |siedziba        = Olsztyn, ul. Partyzantów 6/8
 
  |siedziba        = Olsztyn, ul. Partyzantów 6/8
  |kierownik      = nadinsp. Józef GDAŃSKI
+
  |kierownik      = insp. Tomasz Klimek <ref>http://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/o-nas/kierownictwo-kwp/3,Kierownictwo.html</ref>
 
  |kontakt        = tel. 89/ 522 39 00
 
  |kontakt        = tel. 89/ 522 39 00
 
}}
 
}}
Linia 17: Linia 17:
 
Zakres działania Komendy Wojewódzkiej Policji szczegółowo określa:  
 
Zakres działania Komendy Wojewódzkiej Policji szczegółowo określa:  
 
*Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych  zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji<ref name="test"> [http://bip.olsztyn.kwp.policja.gov.pl/KPO/status-prawny/281,Status-prawny.html Status prawny KWP w Olsztynie] [17.11.2014]</ref>
 
*Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych  zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji<ref name="test"> [http://bip.olsztyn.kwp.policja.gov.pl/KPO/status-prawny/281,Status-prawny.html Status prawny KWP w Olsztynie] [17.11.2014]</ref>
*Regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie z dnia 13 września 2012r.<ref name="test2"> [http://bip.olsztyn.kwp.policja.gov.pl/KPO/status-prawny/281,Status-prawny.html Regulamin KWP w Olsztynie] [17.11.2014]</ref>
+
*Regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie z dnia 13 września 2012 r.<ref name="test2"> [http://bip.olsztyn.kwp.policja.gov.pl/KPO/status-prawny/281,Status-prawny.html Regulamin KWP w Olsztynie] [17.11.2014]</ref>
 
== Struktura ==
 
== Struktura ==
 
W skład Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie kierowanej przez Komendanta Wojewódzkiego wchodzą:
 
W skład Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie kierowanej przez Komendanta Wojewódzkiego wchodzą:
Linia 35: Linia 35:
 
* Komendy Miejskie Policji w: Olsztynie i [[Elbląg|Elblągu]]
 
* Komendy Miejskie Policji w: Olsztynie i [[Elbląg|Elblągu]]
 
* Komendy Powiatowe Policji w: [[Bartoszyce|Bartoszycach]], [[Braniewo|Braniewie]], [[Działdowo|Działdowie]], [[Ełk|Ełku]], [[Giżycko|Giżycku]], [[Gołdap|Gołdapi]], [[Iława|Iławie]], [[Kętrzyn|Kętrzynie]], [[Lidzbark Warmiński|Lidzbarku Warmińskim]], [[Mrągowo|Mrągowie]], [[Nidzica|Nidzicy]], [[Nowe Miasto Lubawskie|Nowym Mieście Lubawskim]], [[Olecko|Olecku]], [[Ostróda|Ostródzie]], [[Pisz|Piszu]], [[Szczytno|Szczytnie]], [[Węgorzewo|Węgorzewie]]<ref name="test3"> [http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/index.php?id_category=4 Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie] [17.11.2014]</ref>
 
* Komendy Powiatowe Policji w: [[Bartoszyce|Bartoszycach]], [[Braniewo|Braniewie]], [[Działdowo|Działdowie]], [[Ełk|Ełku]], [[Giżycko|Giżycku]], [[Gołdap|Gołdapi]], [[Iława|Iławie]], [[Kętrzyn|Kętrzynie]], [[Lidzbark Warmiński|Lidzbarku Warmińskim]], [[Mrągowo|Mrągowie]], [[Nidzica|Nidzicy]], [[Nowe Miasto Lubawskie|Nowym Mieście Lubawskim]], [[Olecko|Olecku]], [[Ostróda|Ostródzie]], [[Pisz|Piszu]], [[Szczytno|Szczytnie]], [[Węgorzewo|Węgorzewie]]<ref name="test3"> [http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/index.php?id_category=4 Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie] [17.11.2014]</ref>
== Kierownictwo ==
 
*Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie – nadinsp. [[Józef Gdański ]]
 
*I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji  – insp. [[Adam Kołodziejski]]
 
*Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji – mł. insp.  [[Andrzej Zielonka]]
 
*Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji – mł. insp. [[Adam Kall]]
 
  
 
== Jednostki ==
 
== Jednostki ==
Linia 49: Linia 44:
 
==Bibliografia==
 
==Bibliografia==
 
[http://bip.olsztyn.kwp.policja.gov.pl BIP Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie][17.11.2014]
 
[http://bip.olsztyn.kwp.policja.gov.pl BIP Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie][17.11.2014]
[[Kategoria: Bezpieczeństwo]] [[Kategoria: Olsztyn]] [[Kategoria: 1990-]] [[Kategoria: Instytucje]]<br />
+
[[Kategoria:Służby mundurowe]] [[Kategoria: Olsztyn]] [[Kategoria: 1990-]] [[Kategoria: Urzędy i instytucje rządowe]]<br />

Aktualna wersja na dzień 14:56, 28 sty 2016


Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

budynek Komendy Policji w Olsztynie, źródło: www.ro.com.pl [17.11.2014]budynek Komendy Policji w Olsztynie, źródło: www.ro.com.pl [17.11.2014]
Siedziba Olsztyn, ul. Partyzantów 6/8
Kierownik insp. Tomasz Klimek [1]
Kontakt tel. 89/ 522 39 00

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie – jednostka organizacyjna Policji stanowiąca urząd, na czele którego stoi Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, działający w imieniu Wojewody Warmińsko–Mazurskiego albo własnym, realizuje zadania Policji, określone w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

Zadania

Działalność Komendy Wojewódzkiej podlega:

 • nadzorowi Komendanta Głównego Policji w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów oraz centralnego organu administracji rządowej, właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 • zwierzchnictwu Wojewody Warmińsko–Mazurskiego sprawowanemu nad funkcjonowaniem zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, z wyjątkiem praw dotyczących wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo–śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń oraz spraw w postępowaniu administracyjnym, w których organem wyższego stopnia na mocy ustaw jest Komendant Główny Policji.

Zakres działania Komendy Wojewódzkiej Policji szczegółowo określa:

 • Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji[2]
 • Regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie z dnia 13 września 2012 r.[3]

Struktura

W skład Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie kierowanej przez Komendanta Wojewódzkiego wchodzą:

 • Wydziały: Kontroli, Ochrony Informacji Niejawnych, Kadr i Szkolenia, Komunikacji Społecznej, Finansów, Łączności i Informatyki, Transportu, Zaopatrzenia, Postępowań Administracyjnych, Prewencji, Ruchu Drogowego, Walki z Przestępczością Gospodarczą, Walki z Korupcją, Kryminalny
 • Wydział Wywiadu Kryminalnego
 • Wydział Konwojowy
 • Sekcja Psychologów
 • Laboratorium Kryminalistyczne
 • Zespół Prawny
 • Sekcja Zamówień Publicznych
 • Zespół Audytu Wewnętrznego
 • Oddział Prewencji Policji
 • Wydział Inwestycji i Remontów
 • samodzielne stanowisko ds. ochrony praw człowieka

Jednostkami podległymi Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Olsztynie są:

Jednostki

Jednostkami podległymi Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Olsztynie są:

Przypisy

 1. http://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/o-nas/kierownictwo-kwp/3,Kierownictwo.html
 2. Status prawny KWP w Olsztynie [17.11.2014]
 3. Regulamin KWP w Olsztynie [17.11.2014]
 4. Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie [17.11.2014]
 5. Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie [17.11.2014]

Bibliografia

BIP Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie[17.11.2014]