Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
[wersja zweryfikowana][wersja zweryfikowana]
(Bibliografia)
(Kierownictwo)
Linia 39: Linia 39:
 
*I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji  – insp. [[Adam Kołodziejski]]  
 
*I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji  – insp. [[Adam Kołodziejski]]  
 
*Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji – mł. insp.  [[Andrzej Zielonka]]
 
*Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji – mł. insp.  [[Andrzej Zielonka]]
*Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji – mł. insp. [Adam Kall]]
+
*Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji – mł. insp. [[Adam Kall]]
 +
 
 
== Jednostki ==
 
== Jednostki ==
 
Jednostkami podległymi Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Olsztynie są:  
 
Jednostkami podległymi Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Olsztynie są:  

Wersja z 13:51, 18 mar 2015


Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

budynek Komendy Policji w Olsztynie, źródło: www.ro.com.pl [17.11.2014]budynek Komendy Policji w Olsztynie, źródło: www.ro.com.pl [17.11.2014]
Siedziba Olsztyn, ul. Partyzantów 6/8
Kierownik nadinsp. Józef GDAŃSKI
Kontakt tel. 89/ 522 39 00

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie – jednostka organizacyjna Policji stanowiąca urząd, na czele którego stoi Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, działający w imieniu Wojewody Warmińsko–Mazurskiego albo własnym, realizuje zadania Policji, określone w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

Zadania

Działalność Komendy Wojewódzkiej podlega:

 • nadzorowi Komendanta Głównego Policji w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów oraz centralnego organu administracji rządowej, właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 • zwierzchnictwu Wojewody Warmińsko–Mazurskiego sprawowanemu nad funkcjonowaniem zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, z wyjątkiem praw dotyczących wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo–śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń oraz spraw w postępowaniu administracyjnym, w których organem wyższego stopnia na mocy ustaw jest Komendant Główny Policji.

Zakres działania Komendy Wojewódzkiej Policji szczegółowo określa:

 • Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji[1]
 • Regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie z dnia 13 września 2012r.[2]

Struktura

W skład Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie kierowanej przez Komendanta Wojewódzkiego wchodzą:

 • Wydziały: Kontroli, Ochrony Informacji Niejawnych, Kadr i Szkolenia, Komunikacji Społecznej, Finansów, Łączności i Informatyki, Transportu, Zaopatrzenia, Postępowań Administracyjnych, Prewencji, Ruchu Drogowego, Walki z Przestępczością Gospodarczą, Walki z Korupcją, Kryminalny
 • Wydział Wywiadu Kryminalnego
 • Wydział Konwojowy
 • Sekcja Psychologów
 • Laboratorium Kryminalistyczne
 • Zespół Prawny
 • Sekcja Zamówień Publicznych
 • Zespół Audytu Wewnętrznego
 • Oddział Prewencji Policji
 • Wydział Inwestycji i Remontów
 • samodzielne stanowisko ds. ochrony praw człowieka

Jednostkami podległymi Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Olsztynie są:

Kierownictwo

Jednostki

Jednostkami podległymi Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Olsztynie są:

Przypisy

 1. Status prawny KWP w Olsztynie [17.11.2014]
 2. Regulamin KWP w Olsztynie [17.11.2014]
 3. Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie [17.11.2014]
 4. Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie [17.11.2014]

Bibliografia

BIP Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie[17.11.2014]