Konwencjonalne źródła energii: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
[wersja nieprzejrzana][wersja nieprzejrzana]
Linia 1: Linia 1:
''' Konwencjonalne źródła energii ''' – w 2011 r. na terenie [(Województwo warmińsko-mazurskie | województwa warmińsko-mazurskiego)] wyprodukowano zaledwie 0,4% krajowej produkcji energii elektrycznej. Uplasowało to Warmię i Mazury na ostatnim miejscu w kraju.<br/>
+
''' Konwencjonalne źródła energii ''' – w 2011 r. na terenie [(Województwo warmińsko-mazurskie|województwa warmińsko-mazurskiego)] wyprodukowano zaledwie 0,4% krajowej produkcji energii elektrycznej. Uplasowało to Warmię i Mazury na ostatnim miejscu w kraju.<br/>
 
== Ogólna charakterystyka ==
 
== Ogólna charakterystyka ==
Zużycie energii elektrycznej daje regionowi 14 miejsce w kraju. Główne źródła zasilania regionu znajdują się poza [(Województwo warmińsko-mazurskie | województwem warmińsko-mazurskim)] (województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie oraz mazowieckie. Za ważny element sieci przesyłowej uznaje się stacje: 400 kV Gdańsk-Błonie - Mątki, 220 kV Olsztyn 1 oraz 220 kV Ełk. Sieć ta została wybudowana przed wielu laty i pomimo, iż była wielokrotnie rozbudowywana i modernizowana, jej stan jest wciąż niezadowalający. Operatorzy energetyczni na terenie [(Województwo warmińsko-mazurskie | województwa warmińsko-mazurskiego)] planują, zarówno w okresie do 2020 r. jak i latach przyszłych, rozbudowywać sieć przesyłową (np. na linii Ełk - Łomża, Elbląg - obwód kaliningradzki Federacji Rosyjskiej)
+
Zużycie energii elektrycznej daje regionowi 14 miejsce w kraju. Główne źródła zasilania regionu znajdują się poza [(Województwo warmińsko-mazurskie|województwem warmińsko-mazurskim)] (województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie oraz mazowieckie. Za ważny element sieci przesyłowej uznaje się stacje: 400 kV Gdańsk-Błonie - Mątki, 220 kV Olsztyn 1 oraz 220 kV Ełk. Sieć ta została wybudowana przed wielu laty i pomimo, iż była wielokrotnie rozbudowywana i modernizowana, jej stan jest wciąż niezadowalający. Operatorzy energetyczni na terenie [(Województwo warmińsko-mazurskie|województwa warmińsko-mazurskiego)] planują, zarówno w okresie do 2020 r. jak i latach przyszłych, rozbudowywać sieć przesyłową (np. na linii Ełk - Łomża, Elbląg - obwód kaliningradzki Federacji Rosyjskiej)
 
<br/>
 
<br/>
 
== Znaczenie dla regionu ==
 
== Znaczenie dla regionu ==

Wersja z 09:59, 28 cze 2014

Konwencjonalne źródła energii – w 2011 r. na terenie [(Województwo warmińsko-mazurskie|województwa warmińsko-mazurskiego)] wyprodukowano zaledwie 0,4% krajowej produkcji energii elektrycznej. Uplasowało to Warmię i Mazury na ostatnim miejscu w kraju.

Ogólna charakterystyka

Zużycie energii elektrycznej daje regionowi 14 miejsce w kraju. Główne źródła zasilania regionu znajdują się poza [(Województwo warmińsko-mazurskie|województwem warmińsko-mazurskim)] (województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie oraz mazowieckie. Za ważny element sieci przesyłowej uznaje się stacje: 400 kV Gdańsk-Błonie - Mątki, 220 kV Olsztyn 1 oraz 220 kV Ełk. Sieć ta została wybudowana przed wielu laty i pomimo, iż była wielokrotnie rozbudowywana i modernizowana, jej stan jest wciąż niezadowalający. Operatorzy energetyczni na terenie [(Województwo warmińsko-mazurskie|województwa warmińsko-mazurskiego)] planują, zarówno w okresie do 2020 r. jak i latach przyszłych, rozbudowywać sieć przesyłową (np. na linii Ełk - Łomża, Elbląg - obwód kaliningradzki Federacji Rosyjskiej)

Znaczenie dla regionu

W region Warmii i Mazur występują bardzo istotne bariery ograniczające rozwój energetyki (elektrycznej i gazowej):

  • brak zasilania rezerwowego sieci przesyłowej powoduje konieczność wsparcia tej sieci siecią rozdzielczą 110 kV. W wyniku tego występuje zagrożenie niedotrzymania parametrów, a także pozbawienia energii znaczącego obszaru województwa,
  • brak możliwości rezerwowania mocy w przypadku awarii, ze względu na niewystarczającą moc transformatorów rezerwowych (problemów z dostawą energii),
  • zbyt niski poziom rozwoju stacji transformatorowo-rozdzielczych 110/15 kV oraz linii 110 kV, w stosunku do planowanego wzrostu poboru energii,
  • większość powierzchni regionu to obszar zagrożony utratą stabilności napięciowej,
  • duże uzależnienie regionu od zewnętrznych dostawców energii elektrycznej (np. obwód kaliningradzki i Litwa),
  • w 2004 r. gęstość sieci gazowej w regionie należała do najniższych w kraju (przedostatnie miejsce) i do końca 2011 r. wzrosła nieznacznie. Wpływ na to ma gęstość zaludnienia oraz rozproszenie sieci osadniczej. [1]


Bibliografia

[1] file:///C:/Users/Tomek/Desktop/Strategia%20rozwoju%20spo%C5%82eczno-gospodarczego%20wojew%C3%B3dztwa%20warmi%C5%84sko-mazurskiego%20do%20roku%202025.pdf (28.06.2014)