Konwencjonalne źródła energii

Z Encyklopedia Warmii i Mazur

Przemysł_do_definicji – ...

Ogólna charakterystyka

Do konwencjonalnych źródeł energii zaliczyć można konwencjonalne źródła ciepła oraz energię elektryczną. Konwencjonalne źródło ciepła to źródło w którym w celu wytworzenia ciepła spala się paliwa kopalne, takie jak węgiel, olej opałowy czy gaz ziemny lub płyny. Przetwarzają one energię chemiczną zawartą w paliwie w ciepło.

Znaczenie dla regionu

W 2010 roku w województwie warmińsko-mazurskim zużycie energii przez nośniki energii konwencjonalnej (pierwotnej) stanowiło 89,22% ogólnego zużycia. Wśród głównych nośników energii konwencjonalnej wymienić należy takie jak: węgiel kamienny (30,53% w ogólnej wartości zużycia), paliwa samochodowe (29,89%) oraz energia elektryczna (15,34%). Na kolejnych miejscach plasowały się: gaz przewodowy, gaz ciekły, olej opałowy ciężki i lekki.

Bibliografia

http://www.wikipedia.pl, 05.12.2013
http://www.wmae.pl/, 05.12.2013