LGD Partnerstwo dla Warmii: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
[wersja nieprzejrzana][wersja zweryfikowana]
(Informacje ogólne)
(Bibliografia)
 
(Nie pokazano 8 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)
Linia 3: Linia 3:
 
  |logo = LGD_Partnerstwo dla Warmii_logo.jpg
 
  |logo = LGD_Partnerstwo dla Warmii_logo.jpg
 
  |opis_logo                    = Znak graficzny LGD Partnerstwo dla Warmii
 
  |opis_logo                    = Znak graficzny LGD Partnerstwo dla Warmii
  |Przedmiot działalności    = Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
+
  |Przedmiot działalności    = działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
 
  |Adres    = ul. Generalska 8
 
  |Adres    = ul. Generalska 8
 
14-520 Pieniężno
 
14-520 Pieniężno
 
  |E-mail    = lgddlawarmii@o2.pl
 
  |E-mail    = lgddlawarmii@o2.pl
 
  |Telefon    = 791-526-588; 791-526-599
 
  |Telefon    = 791-526-588; 791-526-599
  |Strona internetowa    = http://lgddlawarmii.pl/
+
  |Strona internetowa    = [http://lgddlawarmii.pl/ lgddlawarmii.pl]
 
}}
 
}}
'''LGD Partnerstwo dla Warmii''' – działająca na obszarze powiatu braniewskiego fundacja, której celem jest poprawa jakości życia, różnicowanie działalności gospodarczej i tworzenie pozarolniczych miejsc pracy oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi. Funkcję Prezesa Zarządu pełni [[Jarosław Paweł Skiba]].<br/><br/>
+
'''LGD Partnerstwo dla Warmii''' – fundacja działająca na obszarze [[powiat braniewski|powiatu braniewskiego]], której celem jest poprawa jakości życia, różnicowanie działalności gospodarczej i tworzenie pozarolniczych miejsc pracy oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi. Funkcję Prezesa Zarządu pełni [[Jarosław Paweł Skiba]].<br/><br/>
 
+
 
== Informacje ogólne ==
 
== Informacje ogólne ==
 +
Proces budowy partnerstwa rozpoczął się w 2004 r. Zainicjowany został przez Fundację Wieś w XXI wiek, która rozpoczęła realizację I schematu Pilotażowego Programu Leader+. W trakcie niemal 400 godzin zajęć, spotkań, warsztatów z mieszkańcami dzisiejszego obszaru LGD budowana była pierwsza Zintegrowana Strategia Rozwoju Lokalnego oraz tworzony był pomysł na organizację, która skupiać będzie przedstawicieli trzech sektorów. W lutym 2006 r. na spotkaniu założycielskim 24 członków dało podwaliny do dalszego leaderowskiego działania na rzecz innowacyjnego, zintegrowanego rozwoju obszaru dzisiejszego LGD. Pierwotnie partnerami Fundacji było 9 gmin, po samorządowych wyborach jesiennych w 2006 r. i zmianie władzy z Fundacji wystąpiły 3 gminy. Gminy te znajdują się poza obszarem powiatu [[powiat braniewski|braniewskiego]].
  
Proces budowy partnerstwa rozpoczął się w 2004 r. Zainicjowany został przez Fundację Wieś w XXI wiek, która rozpoczęła realizację I schematu Pilotażowego Programu Leader+. W trakcie niemal 400 godzin zajęć, spotkań, warsztatów z mieszkańcami dzisiejszego obszaru LGD, budowana była pierwsza Zintegrowana Strategia Rozwoju Lokalnego oraz tworzony był pomysł na organizację, która skupiać będzie przedstawicieli trzech sektorów. W lutym 2006 r. na spotkaniu założycielskim 24 członków dało podwaliny do dalszego leaderowskiego działania na rzecz innowacyjnego, zintegrowanego rozwoju obszaru dzisiejszego LGD. Pierwotnie partnerami Fundacji było 9 gmin, po samorządowych wyborach jesiennych w 2006 r. i zmianie władzy z Fundacji wystąpiły 3 gminy. Gminy te znajdują się poza obszarem powiatu [[powiat braniewski|braniewskiego]]. Obecnie skład Fundacji to 31 członków, przedstawicieli wszystkich trzech sektorów. Główna ideą partnerstwa jest integrowanie różnych inicjatyw organizacji pozarządowych, samorządów i firm prywatnych na rzecz rozwoju Warmii, tworzenie lokalnych inicjatyw w dziedzinie gospodarki rolnej, kultury, edukacji, rozwoju turystyki i przeciwdziałania wysokiemu bezrobociu mieszkańców na tym obszarze.  
+
Obecnie skład Fundacji to 31 członków, przedstawicieli wszystkich trzech sektorów. Główna ideą partnerstwa jest integrowanie różnych inicjatyw organizacji pozarządowych, samorządów i firm prywatnych na rzecz rozwoju [[Warmia|Warmii]], tworzenie lokalnych inicjatyw w dziedzinie gospodarki rolnej, kultury, edukacji, rozwoju turystyki i przeciwdziałania wysokiemu bezrobociu mieszkańców na tym obszarze.  
 
+
Terenem działalności Lokalnej Grupy Działania jest obszar obejmujący gminy: [[Frombork]], [[Braniewo]], [[Pieniężno]], [[Lelkowo]], [[Wilczęta]], [[Płoskinia]] (rys. 1)
+
 
+
  
 +
Terenem działalności Lokalnej Grupy Działania jest obszar obejmujący gminy: [[Frombork (gmina miejsko-wiejska)|Frombork]], [[Braniewo (gmina wiejska)|Braniewo]], [[Pieniężno (gmina miejsko-wiejska)|Pieniężno]], [[Lelkowo (gmina wiejska)|Lelkowo]], [[Wilczęta (gmina wiejska)|Wilczęta]], [[Płoskinia (gmina wiejska)|Płoskinia]] (rys. 1).
  
 
'''Rys. 1. Obszar działania LGD Partnerstwo dla Warmii'''
 
'''Rys. 1. Obszar działania LGD Partnerstwo dla Warmii'''
Linia 24: Linia 22:
 
[[Plik:LGD_Partnerstwo dla Warmii_obszar działania.jpg|450px]]
 
[[Plik:LGD_Partnerstwo dla Warmii_obszar działania.jpg|450px]]
  
''Źródło'': http://lgddlawarmii.pl/o-nas/ [28.06.2014]
+
''Źródło'': [http://lgddlawarmii.pl/o-nas/ lgddlawarmii.pl] [28.06.2014]
  
 +
Celami Lokalnej Grupy Działania jest rozwój gospodarki i działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności:
  
Celami Lokalnej Grupy Działania, jest rozwój gospodarki i działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności:
+
*inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w rozwoju obszarów wiejskich
 
+
*opracowanie i realizacja Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich ( ZSROW) i Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)
*inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w rozwoju obszarów wiejskich;
+
*wspieranie działań na rzecz realizacji Strategii
*opracowanie i realizacja Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich ( ZSROW) i Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR);
+
*promocja obszarów wiejskich
*wspieranie działań na rzecz realizacji „ strategii”;
+
*mobilizowanie ludności do aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich
*promocja obszarów wiejskich;
+
*upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich
*mobilizowanie ludności do aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich;
+
*rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
*upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich;
+
*działania na rzecz dzieci, młodzieży i seniorów zamieszkujących obszary wiejskie  
*rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
+
*działania na rzecz dzieci, młodzieży i seniorów zamieszkujących obszary wiejskie.
+
 
+
 
Lokalna Grupa Działania realizuje swoje cele poprzez:
 
Lokalna Grupa Działania realizuje swoje cele poprzez:
 
+
*organizowanie i finansowanie: przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, szkoleniowym; imprez kulturalnych; działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej
*organizowanie i finansowanie: przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, szkoleniowym; imprez kulturalnych; działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej;
+
*przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym
*przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym;
+
*prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów rozwojowych związanych z realizacją strategii
*prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów rozwojowych związanych z realizacją strategii;
+
*współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i sektorem biznesu, działającymi w zakresie objętym celem Lokalnej Grupy Działania na poziomie krajowym i międzynarodowym
*współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i sektorem biznesu, działającymi w zakresie objętym celem Lokalnej Grupy Działania na poziomie krajowym i międzynarodowym;
+
*prowadzenie innych działań koniecznych dla realizacji celów Lokalnej Grupy Działania
*prowadzenie innych działań koniecznych dla realizacji celów Lokalnej Grupy Działania;
+
*wspieranie edukacji, turystyki, sportu, kultury wśród dzieci i młodzieży wiejskiej
*wspieranie edukacji, turystyki, sportu, kultury wśród dzieci i młodzieży wiejskiej;
+
*aktywizację społeczną i zawodową seniorów
*aktywizację społeczną i zawodową seniorów.
+
  
 
== Struktura organizacji ==
 
== Struktura organizacji ==
 
 
Organami Lokalnej Grupy Działania są: Zarząd, Rada Fundacji i Rada Programowa.   
 
Organami Lokalnej Grupy Działania są: Zarząd, Rada Fundacji i Rada Programowa.   
 
 
Zarząd tworzą:
 
Zarząd tworzą:
  
* Prezes Zarządu – [[Jarosław Paweł Skiba]],
+
*prezes Zarządu – [[Jarosław Paweł Skiba]]
*Zastępca Prezesa Zarządu – [[Tadeusz Kłębucki]],
+
*zastępca Prezesa Zarządu – [[Tadeusz Kłębucki]]
*Sekretarz Zarządu – [[Krzysztof Kisiel]].
+
*sekretarz Zarządu – [[Krzysztof Kisiel]]
 
+
 
W skład Rady wchodzą:
 
W skład Rady wchodzą:
 
+
*przewodniczący Rady Fundacji – [[Danuta Laskowska]]
*Przewodnicząy Rady Fundacji – [[Danuta Laskowska]],
+
*zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji – [[Ewa Byczuk]]
*Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji – [[Ewa Byczuk]],
+
*sekretarz Rady Fundacji – [[Zofia Gałczyńska]]
*Sekretarz Rady Fundacji – [[Zofia Gałczyńska]],
+
*członkowie Rady Fundacji: [[Elżbieta Hołowata]], [[Agnieszka Zajączkowska]], [[Łukasz Korneluk]], [[Tomasz Sielicki]], [[Zbigniew Kędziora]], [[Dariusz Janczarek]], [[Wiera Rebinin]], [[Stefan Nisiewicz]], [[Janusz Sokołowski]], [[Elżbieta Topolnicka-Niemcewicz]], [[Artur Masłej]], [[Małgorzata Wojtas]], [[Krzysztof Piotr Skiba]], [[Krystyna Szkólnik-Piotrkowska]], [[Józef Rumian]], [[Tadeusz Zapadka]], [[Krzysztof Bieniuk]], [[Alicja Bieniuk]], [[Janusz Milan]], [[Bożena Chmiel]], [[Witold Naumczyk]], [[Władysław Bednarz]], [[Wiesława Skiba]], [[Ewelina Ślepokura]], [[Leszek Kłębucki]], [[Halina Sobol]], [[Igor Szewczyk]].
*Członkowie Rady Fundacji: [[Elżbieta Hołowata]], [[Agnieszka Zajączkowska]], [[Łukasz Korneluk]], [[Tomasz Sielicki]], [[Zbigniew Kędziora]], [[Dariusz Janczarek]], [[Wiera Rebinin]], [[Stefan Nisiewicz]], [[Janusz Sokołowski]], [[Elżbieta Topolnicka-Niemcewicz]], [[Artur Masłej]], [[Małgorzata Wojtas]], [[Krzysztof Piotr Skiba]], [[Krystyna Szkólnik-Piotrkowska]], [[Józef Rumian]], [[Tadeusz Zapadka]], [[Krzysztof Bieniuk]], [[Alicja Bieniuk]], [[Janusz Milan]], [[Bożena Chmiel]], [[Witold Naumczyk]], [[Władysław Bednarz]], [[Wiesława Skiba]], [[Ewelina Ślepokura]], [[Leszek Kłębucki]], [[Halina Sobol]], [[Igor Szewczyk]].
+
 
+
 
Radę programową Fundacji tworzą:
 
Radę programową Fundacji tworzą:
 
+
*przewodniczący Rady Programowej – [[Edyta Karpińska]]
* Przewodniczący Rady Programowej – [[Edyta Karpińska]],
+
*sekretarz Rady Programowej – [[Alina Możeluk]]
*Sekretarz Rady Programowej – [[Alina Możeluk]],
+
*członkowie Rady Programowej: [[Bartłomiej Kazimierczuk]], [[Andrzej Drozdowski]], [[Paweł Lisowski]], [[Robert Słonina]], [[Bogdan Szewczyk]], [[Mateusz Sobieszczuk]]
*Członkowie Rady Programowej: [[Bartłomiej Kazimierczuk]], [[Andrzej Drozdowski]], [[Paweł Lisowski]], [[Robert Słonina]], [[Bogdan Szewczyk]], [[Mateusz Sobieszczuk]].
+
 
+
 
+
 
== Dane kontaktowe ==
 
== Dane kontaktowe ==
 
+
Fundacja Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Warmii<br/>
Fundacja Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Warmii
+
ul. Generalska 8<br/>
 
+
14-520 Pieniężno<br/>
ul. Generalska 8
+
e-mail: lgddlawarmii@o2.pl <br/>
 
+
tel. 791-526-588 (Prezes Zarządu Jarosław Skiba); 791-526-599 (Biuro Fundacji)<br/>
14-520 Pieniężno
+
 
+
e-mail: lgddlawarmii@o2.pl
+
 
+
tel. 791-526-588 (Prezes Zarządu Jarosław Skiba); 791-526-599 (Biuro Fundacji)
+
 
+
 
+
 
== Bibliografia ==
 
== Bibliografia ==
 
+
[http://lgddlawarmii.pl/o-nas/ LGD Partnerstwo dla Warmii] [28.06.2014]<br>
http://lgddlawarmii.pl/o-nas/ [28.06.2014]
+
[http://lgddlawarmii.pl/data/documents/LSR-Partnerstwo-dla-Warmii-07.02.2014.pdf ''Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2014 obszaru objętego działaniami LGD Fundacji Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Warmii''] [28.06.2014]<br/>
 
+
[http://lgddlawarmii.pl/data/documents/statut.pdf ''Statut Fundacji Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Warmii''] [28.06.2014]<br/>
[http://lgddlawarmii.pl/data/documents/LSR-Partnerstwo-dla-Warmii-07.02.2014.pdf ''Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2014 obszaru objętego działaniami LGD Fundacji Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Warmii'']
+
 
+
[http://lgddlawarmii.pl/data/documents/statut.pdf ''Statut Fundacji Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Warmii'']
+
 
+
  
  
[[Kategoria:Gospodarka]][[Kategoria:Lokalne Grupy Działania]][[Kategoria:powiat braniewski]][[Kategoria:Pieniężno]]<br />
+
[[Kategoria:Gospodarka]][[Kategoria:Lokalne Grupy Działania]][[Kategoria:powiat braniewski]][[Kategoria:Pieniężno (gmina miejsko-wiejska)]] [[Kategoria:Frombork (gmina miejsko-wiejska)]] [[Kategoria:Braniewo (gmina wiejska)]] [[Kategoria: Lelkowo (gmina wiejska)]] [[Kategoria: Wilczęta (gmina wiejska)]] [[Kategoria:Płoskinia (gmina wiejska)]] [[Kategoria: 1990-]]<br />

Aktualna wersja na dzień 16:02, 21 mar 2015

LGD Partnerstwo dla Warmii

LGD Partnerstwo dla Warmii logo.jpg
Znak graficzny LGD Partnerstwo dla Warmii
Przedmiot działalności: działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
Adres: ul. Generalska 8

14-520 Pieniężno

E-mail: lgddlawarmii@o2.pl
Telefon: 791-526-588; 791-526-599
Strona internetowa: lgddlawarmii.pl

LGD Partnerstwo dla Warmii – fundacja działająca na obszarze powiatu braniewskiego, której celem jest poprawa jakości życia, różnicowanie działalności gospodarczej i tworzenie pozarolniczych miejsc pracy oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Jarosław Paweł Skiba.

Informacje ogólne

Proces budowy partnerstwa rozpoczął się w 2004 r. Zainicjowany został przez Fundację Wieś w XXI wiek, która rozpoczęła realizację I schematu Pilotażowego Programu Leader+. W trakcie niemal 400 godzin zajęć, spotkań, warsztatów z mieszkańcami dzisiejszego obszaru LGD budowana była pierwsza Zintegrowana Strategia Rozwoju Lokalnego oraz tworzony był pomysł na organizację, która skupiać będzie przedstawicieli trzech sektorów. W lutym 2006 r. na spotkaniu założycielskim 24 członków dało podwaliny do dalszego leaderowskiego działania na rzecz innowacyjnego, zintegrowanego rozwoju obszaru dzisiejszego LGD. Pierwotnie partnerami Fundacji było 9 gmin, po samorządowych wyborach jesiennych w 2006 r. i zmianie władzy z Fundacji wystąpiły 3 gminy. Gminy te znajdują się poza obszarem powiatu braniewskiego.

Obecnie skład Fundacji to 31 członków, przedstawicieli wszystkich trzech sektorów. Główna ideą partnerstwa jest integrowanie różnych inicjatyw organizacji pozarządowych, samorządów i firm prywatnych na rzecz rozwoju Warmii, tworzenie lokalnych inicjatyw w dziedzinie gospodarki rolnej, kultury, edukacji, rozwoju turystyki i przeciwdziałania wysokiemu bezrobociu mieszkańców na tym obszarze.

Terenem działalności Lokalnej Grupy Działania jest obszar obejmujący gminy: Frombork, Braniewo, Pieniężno, Lelkowo, Wilczęta, Płoskinia (rys. 1).

Rys. 1. Obszar działania LGD Partnerstwo dla Warmii

LGD Partnerstwo dla Warmii obszar działania.jpg

Źródło: lgddlawarmii.pl [28.06.2014]

Celami Lokalnej Grupy Działania jest rozwój gospodarki i działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności:

 • inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w rozwoju obszarów wiejskich
 • opracowanie i realizacja Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich ( ZSROW) i Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)
 • wspieranie działań na rzecz realizacji Strategii
 • promocja obszarów wiejskich
 • mobilizowanie ludności do aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich
 • upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich
 • rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
 • działania na rzecz dzieci, młodzieży i seniorów zamieszkujących obszary wiejskie

Lokalna Grupa Działania realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie i finansowanie: przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, szkoleniowym; imprez kulturalnych; działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej
 • przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym
 • prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów rozwojowych związanych z realizacją strategii
 • współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i sektorem biznesu, działającymi w zakresie objętym celem Lokalnej Grupy Działania na poziomie krajowym i międzynarodowym
 • prowadzenie innych działań koniecznych dla realizacji celów Lokalnej Grupy Działania
 • wspieranie edukacji, turystyki, sportu, kultury wśród dzieci i młodzieży wiejskiej
 • aktywizację społeczną i zawodową seniorów

Struktura organizacji

Organami Lokalnej Grupy Działania są: Zarząd, Rada Fundacji i Rada Programowa. Zarząd tworzą:

W skład Rady wchodzą:

Radę programową Fundacji tworzą:

Dane kontaktowe

Fundacja Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Warmii
ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno
e-mail: lgddlawarmii@o2.pl
tel. 791-526-588 (Prezes Zarządu Jarosław Skiba); 791-526-599 (Biuro Fundacji)

Bibliografia

LGD Partnerstwo dla Warmii [28.06.2014]
Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2014 obszaru objętego działaniami LGD Fundacji Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Warmii [28.06.2014]
Statut Fundacji Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Warmii [28.06.2014]