Leon Włodarczak

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Leon Włodarczak

Data i miejsce urodzenia 22 kwietnia 1911 roku
Rapen koło Recklinghausen w Westfalii
Data i miejsce śmierci 24 lutego 1940 r.
Hohebruch
Przyczyna śmierci rozstrzelany w obozie koncentracyjnym Hohenbruch pod Królewcem
Zawód działacz ruchu polskiego

Leon Włodarczak (ur. 22 kwietnia 1911 r. w Rapen koło Recklinghausen w Westfalii, zm. 24 lutego 1940 r. Hohebruch) – działacz ruchu polskiego.

Życiorys

Leon Włodarczak urodził się 22 kwietnia 1911 roku w Rapen koło Recklinghausen w Westfalii. Był synem Wielkopolanina. W Polsce ukończył szkołę handlową i kursy spółdzielczości.

Z początkiem 1935 roku otrzymał stanowisko kierownika Spółdzielni Rolniczo-Handlowej "Rolnik" w Olsztynie. Starał się powiększyć liczbę członków spółdzielni. Organizował kursy przysposobienia rolniczego, występował na zebraniach z ofertami zakupu nasion bądź maszyn rolniczych. Niemiecki konsulat w Toruniu nie wydał wizy inż. S. Mikszewiczowi z Pomorskiej Izby Rolniczej na przyjazd do Prus Wschodnich, toteż większość wykładów wygłosił sam Leon Włodarczak.

Włodarczak był opiekunem Hufca Wschodniopruskiego Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech. Urządzał nad jeziorami obozy harcerskie.

Przed wybuchem wojny, w 1939 roku został wcielony do Wehrmachtu. 10 września tego roku nakazano mu zdjąć mundur niemieckiego żołnierza i osadzono w obozie koncentracyjnym w Hohenbruch pod Królewcem. Tam spotkał się ze swoim ojcem, którego aresztowano przed wybuchem wojny. 24 lutego 1940 roku został rozstrzelony w Hohenbruch. Tego samego dnia zginęli redaktor "Gazety Olsztyńskiej" Seweryn Pieniężny i kierownik szkoły polskiej w Unieszewie Jan Maza.

Bibliografia

Jan Chłosta, Ludzie godni pamięci, warmińsko-mazurscy patroni olsztyńskich ulic, Olsztyn 1997.