Liceum Ogólnokształcące w Pasłęku

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Grunwaldu w Pasłęku

Data założenia: 11 luty 1946
Poziom szkoły: Szkoła ponadgimnazjalna
Podtyp szkoły: Liceum ogólnokształcące
Adres: ul. Zwycięstwa 28, Pasłęk
Patron: Bohaterzy Grunwaldu

Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Grunwaldu w Pasłęku - liceum ogólnokształcące w powiecie pasłęckim, województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie funkcję dyrektora szkoły pełni Katarzyna Panimasz.

Historia

Historia szkoły rozpoczęła się 11 lutego 1946 roku, kiedy to rozpoczęła działalność Prywatne Gimnazjum dla Dorosłych. Funkcję pierwszego dyrektora objął Jan Łozowski. Dnia 1 września 1948 r. stała się 11-letnią Średnią Szkołą Ogólnokształcącą. W roku szkolnym 1965/1966 szkoła otrzymała imię Bohaterów Grunwaldu.

Cele i zadania

Liceum Ogólnokształcące realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, przystąpienia do egzaminu maturalnego i uzyskania świadectwa dojrzałości. Szkoła wspiera uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udziela informacji w tym zakresie.

Kadra pedagogiczna

Dyrektorzy szkoły:

 • Teodor Janson 1948-1953
 • Zygmunt Kwiatkowski 1953-1967
 • Antoni Pągowski 1967-1975
 • Jan Borek 1975-1979
 • Józef Klimek 1980-1990
 • Edward Skalij - 1990-2012
 • Katarzyna Panimasz od 2012

Kadrę pedagogiczną Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Grunwaldu w Pasłęku tworzą nastepujący nauczyciele:

 • język polski- Dorota Ćwik, Emilia Kołecka-Duda, Monika Kozakiewicz, Agnieszka Leśniewicz;
 • język angielski- Sylwia Janiszewska, Oksana Mazuryk, Izabela Raczyńska, Jolanta Sokołowska, Iwona Traczewska-Kubiak;
 • język niemiecki- Elżbieta Czerska, Beata Pierlejewska, Anna Żołądek;
 • język rosyjski- Iwona Traczewska-Kubiak, Tomasz Rozenbajgier;
 • historia i wiedza o społeczeństwie- Magdalena Bała, Katarzyna Panimasz,Tomasz Rozenbajgier;
 • matematyka- Anna Koszyk, Joanna Majewska, Tomasz Tuniewicz;
 • biologia- Marta Puławska;
 • geografia-Ewa Cylwik-Miszczyszyn;
 • fizyka- Anna Chwaszcz;
 • chemia- Anna Marek-Cytrycka, Edward Skalij, Elżbieta Wasiuk;
 • informatyka- Mariusz Mackiewicz;
 • wychowanie fizyczne-Sławomir Borysewicz, Mariusz Ficak, Elżbieta Rywelska,Stefan Wasiuk;
 • przysposobienie obronne- Tadeusz Gębarowski;
 • podstawy przedsiębiorczości- Grażyna Sadowska,

Osiągnięcia

Liceum może się poszczycić następującymi osiągnięciami:

 • uczniowie LO są laureatami licznych olimpiad, m. in: biologicznej, filozoficznej;
 • w zakresie sportu: III miejsce w Mistrzostwach Województwa SZS w Biegach Przełajowych, I miejsce w Mistrzostwach Województwa Elbląskiego, I miejsce w Mistrzostwach Polski w trójskoku .

Absolwenci

Znanymi absolwentami liceum są m.in.:

 • Józef Włodkarski - prof. nadzw. Uniwersytetu Gdańskiego, historyk, członek komisji KHNiT PAN;
 • Maciej Płazyński- polski polityk, prawnik, marszałek Sejmu w latach 1997–2001;
 • Tadeusz Dąbrowski- poeta, eseista, krytyk literacki, redaktor dwumiesięcznika literackiego „Topos”.

Ciekawostki

Przy szkole działa Liceum dla dorosłych.

Bibliografia

Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Grunwaldu w Pasłęku [22.03.2014]
szkolnictwo.pl [22.03.2014]