Miechy

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Miechy

Miechy. Widok na wieś
Miechy. Widok na wieś
Państwo  Polska
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat giżycki
Gmina Miłki
Sołectwo Miłki
Liczba ludności brak danych za rok 2010
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Miechy
Miechy
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Miechy
Miechy
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }


Miechy (niem. Mniechen, od 1928 r. Münchenfelde) – wieś niesołecka położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie giżyckim, w gminie Miłki. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa suwalskiego.

Wieś wchodzi w skład sołectwa Miłki, w którym funkcję sołtysa sprawuje obecnie Piotr Dusyn[1].


Położenie

Miechy. Zabudowania z początku XX wieku

Wieś położona jest w północno-wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, na obszarze Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, 2 km na wschód od Miłek i 15 km na południowy wschód od Giżycko, na zachód od drogi wojewódzkiej nr 656 w kierunku Ełku.

Dzieje miejscowości

Wieś powstała w ramach kolonizacji wschodnich terenów państwa Zakonu Krzyżackiego. W 1508 roku niejaki Jakub z Kurzątek otrzymał (lub zakupił) 15 łanów w Miechach z obowiązkiem wystawienia jednej służby; nadanie prawdopodobnie było na prawie magdeburskim[2]. Dobra w Miechach po pewnym czasie przekształciły się w wolną wieś. Należała ona do parafii ewangelickiej w Miłkach.

Na początku lat 70. XX wieku w Miechach było dziewięć budynków mieszkalnych. Wieś składała się wówczas z dziewięciu gospodarstw rolnych i była zelektryfikowana; we wsi znajdowała się remiza strażacka. W latach 1954-1972 Miechy wchodziły w skład gromady Miłki.

Miechy. Droga przez wieś

Liczba mieszkańców

1857 - 84 osoby

1933 - 92 osoby

1939 - 93 osoby

1970 - 45 osób


Zabytki

  • Przykłady budownictwa murowanego z początków XX wieku


Bibliografia

  1. Białuński Grzegorz, Osadnictwo regionu Wielkich Jezior Mazurskich od XIV do początku XVIII wieku - starostwo leckie (giżyckie) i ryńskie, Olsztyn 1996.
  2. Giżycko. Z dziejów miasta i okolic, red. Andrzej Wakar, Olsztyn 1983.
  3. Mazury. Słownik stronniczy, ilustrowany", red. Waldemar Mierzwa, Dąbrówno 2008.
  4. Statistisch-Topographisches Adreß-Handbuch von Ostpreussen, Commission bei Wilhelm Koch, Königsberg 1857.
  5. Bank Danych Lokalnych GUS [data dostępu: 5.03.2014]
  6. Deutsche Verwaltungsgeschichte [data dostępu: 5.03.2014]


Przypisy

  1. http://bip.warmia.mazury.pl/milki_gmina_wiejska/235/Wykaz_solectw/ [data dostępu: 5.03.2014]
  2. O wątpliwościach dotyczących daty założenia wsi zob. G. Białuński, Osadnictwo regionu Wielkich Jezior Mazurskich od XIV do początku XVIII wieku - starostwo leckie (giżyckie) i ryńskie, Olsztyn 1996, s. 59.