Mosty gotyckie w Reszlu

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Mosty gotyckie w Reszlu

Jeden z mostów gotyckich (tzw. wysoki) w Reszlu.Fot. Adam Płoski.
Jeden z mostów gotyckich (tzw. wysoki) w Reszlu.
Fot. Adam Płoski.
Państwo  Polska
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat kętrzyński
Gmina Reszel
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Mosty gotyckie w Reszlu
Mosty gotyckie w Reszlu
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Mosty gotyckie w Reszlu
Mosty gotyckie w Reszlu
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }

Mosty gotyckie w Reszlu – oba mosty powstały w okresie średniowiecza (XIV w.). Przerzucone zostały nad niewielką, przepływającą przez Reszel rzeką Sajną. Są to jedne z najstarszych mostów w regionie. Z racji różnic w rozmiarze określane są mianem „wysokiego” i „niskiego”.

Opis

Most Wysoki

Wzniesiony w drugiej połowie XIV w. przy obecnej ul. Mazurskiej, wówczas przed jedną z bram miejskich tzw. Rybacką; pierwotnie w formie trzech przęseł. Jest to most murowany z cegły na podmurówce z kamienia. Na przestrzeni dziejów most ulegał kilkukrotnym przekształceniom, m.in. poprzez domurowanie od dołu dodatkowych łuków o mniejszym promieniu (łuk najniższego poziomu stanowi przepust dla rzeki). Ponadto obmurowano filary i przyczółki oraz zamknięto przestrzenie pomiędzy łukami. Arkady zamurowano w XVIII w., wykonano także czwarte przęsło od strony starego miasta. Filary główne i przyczółki wzmocniono murowanymi przyporami (przed 1833 r.). Konstrucja mostu wsparta została na czterech filarach i przyczółkach. Obecnie między filarami rozpięte są ceglano-żelbetowe arkady. Pod koniec XIX w. wnętrze mostu zaadaptowano na cle mieszkalne dla biedoty. Most remontowano w 1964 r. oraz w latach 1993-2000.

Całkowita długość mosty wynosi 34,9 m., wysokość 17 m, natomiast szerokość w koronie jezdni 7,40 m. Trzy przęsła mostu to konstrukcje o rozpiętości: 4,40 m + 7,40 m + 4,40m.

Most Niski

Zlokalizowany jest około 100 m na północ od Mostu Wysokiego przy ul. Płowce. Wzniesiony został z cegły i kamienia, podobnie jak Most Wysoki również w drugiej połowie XIV w. Pierwotnie był to most sklepiony kolebkowo niewielką arkadą na łuku odcinkowym. W XIX w. most został przebudowany (sklepienie oraz częściowo tarcze czołowe). W 1987 r. wykonano na moście nową barierkę. W ostatnich latach przeprowadzono remont kapitalny mostu. Konstrukcja mostu wsparta jest na przyczółkach. Długość mostu to ok 20 m, szerokość 7,2 m, natomiast wysokość 3,4 nad lustrem wody. Rozpiętość przęsła wynosi 3,02 m. Do dziś most zachował oryginalną konstrukcję gotycką.

Oba mosty ze względu na wartości zabytkowe podlegają ochronie prawnej – konserwatorskiej (wpis do rejestru zabytków). Należą do najstarszych murowanych mostów na terenie Polski i stanowią jedne z najciekawszych mostów w regionie armii i Mazur. Stanowią także ważny element krajobrazu kulturowego Reszla oraz bardzo cenny zabytek techniki.

Ciekawostka

W 1993 r. podczas prac przygotowawczych do remontu Mostu Wysokiego, po jego zachodniej stronie, odkopano fragment murów obronnych oraz Bramy Rybackiej. W mości tym prawdopodobnie mieściły się także cele więzienne.

Zobacz także

reszel.pl[12.05.2015]