Mosty zwodzone (Giżycko, Jezioro, Szopy, Dzierzgonka)

Z Encyklopedia Warmii i Mazur

Mosty zwodzone. W regionie Warmii i Mazur istnieje wiele mostów, różnorodnych pod względem wieku, konstrukcji, materiału i funkcji (kolejowe, drogowe). Na wyróżnienie zasługują w tej grupie mosty zwodzone.

mosty zwodzone

Most zwodzony nad rzeka Tyną w Jeziorze gm. Markusy.
Most zwodzony nad rzeka Tyną w Jeziorze gm. Markusy.
Państwo  Polska
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat elbląski
Gmina Markusy
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
mosty zwodzone
mosty zwodzone
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
mosty zwodzone
mosty zwodzone
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }

Giżycko

Wśród regionalnych mostów zwodzonych najbardziej znany jest most obrotowy na Kanale Łuczańskim w Giżycku, który został wzniesiony w 1889 r. w miejscu wcześniejszej przeprawy. Most wyróżnia się oryginalnym, jedynym w Polsce, rozwiązaniem zwodzenia w bok. Mimo, że waży ponad 100 ton obracany jest ręcznie przez jednego operatora.

Powiat elbląski

Mosty zwodzone zachowały się także na terenie pow. elbląskiego. Most obrotowy z 1870 r. wykorzystywany jest do dziś w Dzierzgonce gm. Markusy na rzece Dzierzgoń. Interesujący most zwodzony z 1895 r. zachował się również na terenie tej samej gminy, we wsi Jezioro nad żeglowną dawniej rzeką Tyną. Ze względu na swą konstrukcję (ruchome przęsło podnoszone napędem ręcznym za pomocą systemu żurawiowego m.in. z wykorzystaniem kutych łańcuchów), most ten bardzo atrakcyjnie prezentuje się w krajobrazie. W niedalekich Szopach, na rzece Fiszewce, także znajduje się drogowy most zwodzony (bud. ok. 1935 r.), jednak obecnie bardzo zniszczony i z tego powodu wyłączony jest aktualnie z ruchu.

Zabytki

Wszystkie w/w mosty zwodzone, ze względu na posiadane wartości zabytkowe, podlegają ochronie prawnej-konserwatorskiej (wpis do rejestru zabytków). Most w Dzierzgonce wyremontowano w 2013 r.

Bibliografia

A. Płoski, Historyczna infrastruktura wodna Warmii i Mazur, „Warmińsko-Mazurski Biuletyn Konserwatorski” 2014, nr 6

Most zwodzony w Giżycku
Most zwodzony w Szopach
Most zwodzony w Dzierzgonce