Myślęta

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Myślęta

Pałac w Myślętach. Źródło: palacmysleta.pl
Pałac w Myślętach.
Źródło: palacmysleta.pl
Rodzaj miejscowości wieś sołecka
Państwo  Polska
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat działdowski
Gmina Działdowo
Liczba ludności (2010) 247
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Myślęta
Myślęta
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Myślęta
Myślęta
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }

Myślęta (niem. Meischlitz) – wieś sołecka położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie działdowskim, w gminie Działdowo. Miejscowość w 2010 roku liczyła 247 mieszkańców. Funkcję sołtysa sprawuje Ewa Ponieważ.

Położenie

Wieś położona jest w południowej części województwa warmińsko-mazurskiego, w odległości około 17 km na północ od Działdowa, przy drodze wojewódzkiej 538.

Dzieje miejscowości

Pierwsza wzmianka o wsi Myślęta w dokumentach pochodzi z 1544 roku, kiedy to sędzia Albrecht Fink z Zybułtowa odstąpił ją, wraz z majątkiem Turzy Wielkiej i Prusach, marszałkowi nadwornemu Fryderykowi von Oelznitz w zamian za Frygnowo i Korsztyn. Od drugiej połowy XVI i w XVII wieku wieś należała do rodziny Oleśnickich ze Szczuplin. W 1885 roku dobra w Myślętach miały 893 ha powierzchni, w majątku była gorzelnia i cegielnia. Pałac w obecnej postaci został wybudowany w 1880 roku przez oficera pruskiego Waldemara Hugo Kressmanna. Pałac zamieszkiwał wraz ze swoją żoną Marthą i trzema córkami. Prawdopodobnie, w tym samym okresie powstały pozostałe zabudowania: gorzelnia, spichlerz, owczarnia, obory. Najstarszym zachowanym obiektem jest stajnia koni z wozownią i spichlerzem, których powstanie datuje się na pierwszą połowę XIX wieku. W 1909 roku majątek w Myśletach wraz z podległym folwarkiem w Uzdowie należał do Hermana Kunkela. Jego łączna powierzchnia wynosiła 929 ha, ponadto w majątku hodowano konie, bydło, owce. W tym czasie w Myślętach funkcjonowały gorzelnia i wytwórnia spirytusu. W 1913 roku właścicielem majątku i folwarku był Tadeusz Bogdański. Powierzchnia majątku wzrosła w tym czasie do 960 ha, a liczba inwentarza uległa podwojeniu. Po zakończeniu I wojny światowej w wyniku plebiscytu Myślęta znalazły się w granicach Polski. W księgach adresowych z lat 1928-1929 jako właścicielka majątku widniała Maria Gromanowa, jego powierzchnia wynosiła wówczas 767 ha. Ostatnim właścicielem, prawdopodobnie od 1929 roku aż do końca II wojny światowej, był Zygmunt Górski, zamordowany na przełomie lat 1944/1945[1].
Po 1945 roku majątek przeszedł na własność skarbu państwa. W 1948 roku utworzono tam Państwowe Gospodarstwo Rolne.

W 1954 roku, po reformie podziału administracyjnego państwa[2], Myślęta należały do gromady Uzdowo[3] w powiecie działdowskim, w województwie olsztyńskim. W 1972 roku, kolejna reforma przywracała podział państwa na gminy[4]. Obszar sołectwa Myślęta włączono do gminy Uzdowo[5]. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa ciechanowskiego[6]. W 1976 roku, na mocy ustawy z 11 czerwca[7], gminę Uzdowo, a wraz z nią sołectwo Myślęta, włączono do gminy Działdowo.

Obecnie Pałac Myślęta stanowi własność prywatną.

Religia

Wieś należy do parafii w Turzy Wielkiej.

Turystyka

  • szlak pieszy: Grunwald - Bądzyn - Grunwald – Leszcz – Uzdowo – Myślęta – Turza Wielka – Prioma – Płośnica – Turza Mała – Jeleń – Lidzbark – Bądzyn
  • Pałac Myślęta - hotel

Przypisy

  1. palacmysleta.pl [10.02.2015]
  2. Dz.U. 1954, nr 43, poz. 191, Ustawa z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych, isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]
  3. Uchwała Nr 12 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 4 października 1954 r. w sprawie podziału na nowe gromady powiatu działdowskiego. [w:] Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 20 grudnia 1954 roku.
  4. Dz.U. 1972, nr 49, poz. 312, Ustawa z dnia 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych, isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]
  5. Uchwała Nr XXI/83/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 6 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie olsztyńskim. [w:] Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 7 grudnia 1972 roku.
  6. Dz.U. 1975, nr 16, poz. 91, Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych, isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]
  7. Dz.U. 1976, nr 23, poz. 142, Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 11 czerwca 1976 r. w sprawie połączenia, zniesienia, utworzenia, zmiany granic i nazw gmin oraz ustalenia siedzib gminnych organów władzy i administracji państwowej w województwach: białostockim, ciechanowskim, elbląskim, kieleckim, słupskim, suwalskim, tarnowskim, isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]


Bibliografia

Dz.U. 1954, nr 43, poz. 191, Ustawa z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych, isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]
Dz.U. 1972, nr 49, poz. 312, Ustawa z dnia 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych, isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]
Dz.U. 1975, nr 16, poz. 91, Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych, isap.sejm.gov.pl[10.02.2015]
Dz.U. 1976, nr 23, poz. 142, Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 11 czerwca 1976 r. w sprawie połączenia, zniesienia, utworzenia, zmiany granic i nazw gmin oraz ustalenia siedzib gminnych organów władzy i administracji państwowej w województwach: białostockim, ciechanowskim, elbląskim, kieleckim, słupskim, suwalskim, tarnowskim, isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]
Uchwała Nr 12 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 4 października 1954 r. w sprawie podziału na nowe gromady powiatu działdowskiego. [w:] Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 20 grudnia 1954 roku.
Uchwała Nr XXI/83/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 6 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie olsztyńskim. [w:] Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 7 grudnia 1972 roku.
Bank Danych Lokalnych GUS [10.02.2015]
Urząd Gminy Działdowo [10.02.2015]
Mapy Google Maps [10.02.2015]
palacmysleta.pl [10.02.2015]