Nadleśnictwo Olsztynek

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Nadleśnictwo Olsztynek

Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Nadleśnictwo Olsztynek
Nadleśnictwo Olsztynek
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Nadleśnictwo Olsztynek
Nadleśnictwo Olsztynek
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }

Przedmiot działalności prowadzenie gospodarstwa leśnego w zakresie hodowli, ochrony, ścinki i wyróbki drewna
Adres ul. Mrongowiusza 35

11-015 Olsztynek

E-mail olsztynek@olsztyn.lasy.gov.pl
Telefon (89) 519 20 03
Strona internetowa olsztynek.olsztyn.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Olsztynek – jedno z 33 nadleśnictw podlegających w strukturze organizacyjnej Lasów Państwowych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Funkcję nadleśniczego w Nadleśnictwie Olsztynek sprawuje Dariusz Krzyżanowski. W strukturze Nadleśnictwa wyodrębniono: biuro nadleśnictwa, gospodarstwo szkółkarskie Mielno oraz 11 leśnictw: Durąg, Dylewo, Dylewska Góra, Gibała, Maróz, Marózek, Mielno, Napromek, Samin, Tymawa, Waplewo.

Położenie

Nadleśnictwo Olsztynek położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. Swoim zasięgiem obejmuje tereny należące do gmin: Dąbrówno, Działdowo, Grunwald, Kozłowo, Lubawa, Nidzica, Olsztynek, Ostróda. Teren Nadleśnictwa zaprezentowano na rysunku 1.

Rys. 1. Obszar Nadleśnictwa Olsztynek

Olsztynek.jpeg

Źródło: olsztynek.lavinaplatform.com

Historia

Teren obecnie należący do Nadleśnictwa Olsztynek do XIV w. porośnięty był puszczą. Na początku XIV w. został podbity przez zakon krzyżacki. W rezultacie nastąpił masowy napływ ludności, co przyczyniło się do ubytku lasów. W następstwie przeprowadzonej w XVIII w. reformy leśnej lasy podzielono na ostępy, leśnictwa i nadleśnictwa.

Nadleśnictwo Olsztynek utworzone zostało w 1945 r. w granicach poniemieckiego nadleśnictwa (Oberforsterei Hohenstein). W skład Nadleśnictwa wchodziły lasy po dawnych majątkach w Platynach, Tymawie, Waplewie i Gąsiorowie oraz upaństwowione większe kompleksy leśne lasów chłopskich. W kolejnych latach powierzchnia Nadleśnictwa ulegała zwiększeniu na skutek zmian administracyjnych dokonywanych w strukturze organizacyjnej Lasów Państwowych.

Zasoby leśne

Szata roślinna na terenie Nadleśnictwa Olsztynek jest bardzo zróżnicowana. Prawie 80% powierzchni leśnej zajmują siedliska lasowe i olsy, w tym las świeży – 38,13%, las mieszany świeży –36,55%. Pozostałe 20,23% to siedliska borowe, w tym bór mieszany świeży – 15,58%. Gatunkami tworzącymi drzewostany na terenie Nadleśnictwa Olsztynek są:

 • sosna pospolita
 • świerk
 • modrzew europejski
 • brzoza brodawkowata
 • buk zwyczajny
 • dąb szypułkowy i dąb czerwony
 • olsza czarna
 • modrzew europejski
 • jodła
 • klon pospolity i klon jawor
 • jesion wyniosły
 • grab zwyczajny
 • lipa drobnolistna
 • osika
 • olcha szara

Obiekty edukacyjne

W Nadleśnictwie Olsztynek przygotowano dwie ścieżki przyrodniczo-edukacyjne:

 • "Wzgórza Dylewskie" – trasa ma długość ok 2 km, wzdłuż której rozmieszczono 17 tablic informacyjnych,
 • "Uroczysko Napromek" – wzdłuż ścieżki rozmieszczono aż 27 tablic edukacyjnych.

Zobacz też

Głazowisko w leśnictwie Napromek

Bibligrafia

olsztynek.olsztyn.lasy.gov.pl [25.02.2015]
olsztynek.lavinaplatform.com [25.02.2015]