Nadleśnictwo Ostrołęka

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wersja MartaF (dyskusja | edycje) z dnia 15:37, 21 mar 2015

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Nadleśnictwo Ostrołęka

Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Współrzędne spoza mapy: Nadleśnictwo Ostrołęka : 53.081944444444/21.590166666667
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Nadleśnictwo Ostrołęka
Nadleśnictwo Ostrołęka
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }

Przedmiot działalności prowadzenie gospodarstwa leśnego w zakresie ochrony, hodowli, ścinki i wyróbki drewna
Adres 07-412 Ostrołęka, ul.Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" 4
E-mail ostroleka@olsztyn.lasy.gov.pl
Telefon (29) 760 21 32
Strona internetowa http://www.ostroleka.olsztyn.lasy.gov.pl/

Nadleśnictwo Ostrołęka – jedno z 33 nadleśnictw podlegających w strukturze organizacyjnej Lasów Państwowych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Powierzchnia, którą zarządza Nadleśnictwo, obejmuje niemal 17 tys. ha lasów państwowych oraz 21 tys. ha lasów prywatnych. Nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa odbywa się na podstawie porozumień zawartych ze Starostą Makowskim, Starostą Ostrołęckim i Prezydentem Ostrołęki. Funkcję nadleśniczego w Nadleśnictwie Ostrołęka sprawuje pan Zdzisław Gadomski. W strukturze Nadleśnictwa wyodrębniono: biuro nadleśnictwa oraz 14 leśnictw: Borawe, Czerwin, Dąbrówka, Goworowo, Gutowo, Kruszewo, Łęg, Łodziska, Olszewo-Borki, Płoszyce, Przystań, Rżaniec, Wyszel, Zabiele.

Położenie

Nadleśnictwo Ostrołęka położone jest w województwie mazowieckim, na terenie dwóch powiatów ziemskich: ostrołęckiego (gminy: Baranowo, Czerwin, Goworowo, Kadzidło, Lelis, Olszewo-Borki, Rzekuń, Troszyn) makowskiego (gminy: Krasnosielc, Sypniewo, Młynarze) i miasta Ostrołęka. Nadleśnictwo Ostrołęka wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie i graniczy z lasami RDLP w Warszawie oraz RDLP w Białymstoku (rys. 1).

Rys. 1. Położenie Nadleśnictwa Ostrołęka

Ostrołęka 2.jpeg

Źródło: ostroleka.olsztyn.lasy.gov.pl

Historia

Nadleśnictwo w obecnym kształcie istnieje od 1973 r. Powstało z połączenia nadleśnictw Seborki i Ostrołęka. Nadleśnictwo Seborki istniało jeszcze przed I wojną światową, za czasów carskich ówczesny nadleśniczy brał udział w uwłaszczaniu chłopów. Natomiast Nadleśnictwo Ostrołęka do 1939 r. mieściło się we własnym, drewnianym budynku między rzeką Omulew a Narwią i mostem kolejowym. Po II wojnie światowej gospodarowało również w upaństwowionych lasach większej własności prywatnej.

Zasoby leśne

Na terenie Nadleśnictwa Ostrołęka dominują siedliska borowe z przewagą boru świeżego, którego udział w powierzchni lasów ogółem wynosi prawie 82%. Większy udział mają także bór mieszany świeży ( 6,7%) i osl (2,6%). Pozostałe siedliska zajmują łącznie 8,2%. Wśród gatunków tworzących drzewostan wyraźnie zaznacza się przewaga sosny (93%). Udział pozostałych gatunków jest niewielki i wynosi: olsza – 3%, brzoza – 2%, dąb, klon i jesion – 1%, pozostał – 1%.

Obiekty edukacyjne

W ramach oferty edukacyjnej w Nadleśnictwie Ostrołęka przygotowano dwie ścieżki edukacyjne:

  • ścieżkę dydaktyczną w Leśnictwie Łęg – o długości ok. 6 km, wzdłuż ścieżki rozmieszczono tablice informacyjne przybliżające świat roślin i zwierząt zamieszkujących teren Nadleśnictwa Ostrołęka, dodatkową atrakcją są gry i zabawy związane z lasem oraz wiata z miejscem ogniskowym,
  • ścieżkę edukacyjną "Olcha" – o długości ok. 4 km, zlokalizowana została w sąsiedztwie rezerwatu "Olsy Płoszyckie", wzdłuż ścieki rozmieszczono 14 tablic informacyjnych.

Bibliografia

ostroleka.olsztyn.lasy.gov.pl [25.02.2015]
ostroleka.lavinaplatform.com [25.02.2015]